בית המשפט העליון החליט היום (ראשון) בפסק דין תקדימי להעניק מקלט מדיני למשפחה מחוף השנהב לאור חשש לרדיפתן של בנות המשפחה הקטינות לצורך הטלת מום או השחתה כפויה של איברי המין שלהן, אם ישובו לארץ מוצאן.

בית המשפט קבע ברוב קולות ובהרכב של שלושה שופטים, כי אמנת הפליטים תעמוד לזכותן של העותרות, מאחר ומדובר על "פחד מבוסס היטב מפני רדיפה" המעניק עילה למתן מעמד של פליטים לקטינות ולהוריהן.

השופטים קבעו כי אין חולק על כך שאיום הפגיעה הוא משמעותי ומבוסס, וטענו כי עמדת המדינה "אינה עומדת בנטל המוטל עליה" ולא הצליחה להוכיח כי הילדות תהיינה מוגנות מפני פגיעה בארץ מוצאן, אפילו על ידי בני משפחתן.

בקשתה של המשפחה למתן מעמד של פליטים הוגשה למשרד הפנים בעבר, אך נדחתה. בעקבות הדחייה ערערה המשפחה לבג"ץ, שם קיבלה סעד זמני של שנה להמשך שהייתה בישראל, וכעת כאמור, קיבלה מעמד של פליטים שיאפשר את המשך שהותה בארץ.

עוה״ד מיכל פומרנץ ואסף וייצן מסרו כי הם "מברכים על פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון, אשר מבהיר כיצד יש לבחון בקשות מקלט על רקע חשש להשחתת איברי מין ומכיר לראשונה בתולדותיו במערערים כפליטים. כעת יש להבטיח שמשרד הפנים יישם את הפסיקה, ובכלל זה הצפייה היא שבקשות מקלט דומות שנדחו על רקע דומה ייבחנו מחדש".

כבר ב-2016 מצא האו"ם סימנים לקיום המנהג של מילת נשים ב־30 חברות ברחבי העולם, רובן מוסלמיות ומיעוטן חברות שבטיות באפריקה השחורה. הוא מבוצע לרוב בילדות, אבל כפי שראינו לעיל, יש גם שיעברו אותו בגיל העשרה המאוחר. מאחר שמדובר במנהג עתיק, הוא נעשה לרוב בתנאי מחתרת, בבתים, ולא במיטב המרפאות. מקור המנהג בחדית' (אמירה) המיוחסת לנביא מוחמד. על פי החדית', שאותו סיפר אחד ממקורבי הנביא, היה מוחמד עד לניתוח שבוצע בילדה כלשהי, ולמרות זאת לא אסר על ביצועו. מכאן הסיקו הפוסקים כי התיר את המעשה בשתיקה.

האו"ם אף הכריז על הח'יתאן כמעשה התעללות וקרא לממשלות להוציאו אל מחוץ לחוק, אבל המחוקק ברוב המדינות הללו נותר חסר אונים מול המציאות. לפי הקוד הנהוג ברוב החברות שבהן נפוץ המנהג, אישה שלא נימולה בצעירותה נתפסה כפגומה, כבלתי ראויה להיות אם טובה, ועלולה להידרדר לחיי הוללות.

בקניה, למשל, נאסר המנהג על פי חוק עוד ב־2001, אבל לפי הערכות של ארגונים בינלאומיים, לפחות רבע מאוכלוסיית הנשים שם נימולו. בדגסטן, חבל אוטונומי בצפון קווקז הכפוף לרוסיה, התגלה באחרונה כי מחאת נשים על מנהג הח'יתאן הושתקה על ידי אנשי דת. "חשוב לרסן את מיניות הנשים", אמר המופתי, תוארו של איש ההלכה מטעם הממסד, והוא אף הסביר: "טוב היה לו הנשים כולן היו עוברות את הניתוח".