בשבועות האחרונים נוסעים ישראלים רבים ביטלו את נסיעתם המתוכננת למזרח, או שעדין מתלבטים אם לבטל את נסיעתם בשל התפשטות נגיף הקורונה. מדובר בדילמה לא פשוטה, שכן מצד אחד מדובר בחשש לגיטימי של הנוסעים החוששים להידבק במחלה ושאינם מעוניינים להסתובב במהלך חופשתם עם מסכה, ולאחר מכן לשוב לישראל ולהישאר מרותקים בביתם, ומצד שני אותם נוסעים גם חוששים להפסיד אלפי דולרים שהשקיעו בחופשתם. 

מה ההבדל בין סין לבין יתר המדינות?
כידוע בסוף חודש ינואר פרסם משרד הבריאות אזהרת מסע לציבור, ובה הזהיר את הנוסעים שלא לנסוע לסין בשל הנגיף. הודעה זו, אפשרה ומאפשרת לנוסעים לבטל את נסיעתם לסין ולקבל מחברות התיירות והתעופה את כספם בחזרה. אזהרת מסע זו מהווה הלכה למעשה כסיכון חוזה, שכן כרטיסי הטיסה ו/או הזמנת חבילת נופש בין הנוסעים ובין החברות מהווה חוזה, בעוד שלא ניתן להוציא חוזה זה לפועל בשל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים.

לעומת זאת, ביחס ליתר המדינות כגון תאילנד, יפן וכיו"ב פורסמה על-ידי משרד הבריאות הודעה, ובה הומלץ לציבור "לשקול נחיצות הנסיעות" למזרח. מאחר והודעה זו אינה מהווה אזהרת מסע פורמאלית, שכן לא הובהר בה באופן חד משמעי – אם ניתן או לא ניתן לנסוע למדינות אלה. כתוצאה מכך נקלעו הנוסעים בעל כורחם למצב שבו הם אינם רשאים לבטל לכאורה באופן אוטומטי את הזמנותיהם, ותלויים כביכול במדיניות הביטול של כל חברה אשר ממנה הם הזמינו את הטיסה או החופשה ולשיקול דעתה.
לפניה ישירה אל עורך הדין אהוד פאי, לחץ/י כאן

האם הנוסעים זכאים להחזר?
ישנן חברות המאפשרות לנוסעים לבטל את הזמנתם ולקבל את כספם בחזרה או לפחות לשנות את מועד נסיעתם. אולם, חלק לא מבוטל מחברות התיירות וחברות התעופה אינן מאפשרות לנוסעים לבטל את ההזמנה או דורשות מהם לשלם דמי ביטול מלאים המסתכמים לעיתים בסכומים של אלפי דולרים. 

מדובר למעשה במצב חריג, אולם מצופה לעניות דעתי מחברות התיירות והתעופה לגלות שיקול דעת ורגישות ולאפשר לנוסעים שחוששים לבריאותם לבטל את הזמנתם ולהשיב את כספם. מה גם, שאותן חברות לא צפויות לקחת אחריות אם חלילה נוסע שנאלץ לנסוע על מנת שלא להפסיד את כספו - יחלה. 

בנוסף לכך, אף אם חברות התיירות העבירו לכאורה את התמורה ששילמו להם הנוסעים לספקים בחו"ל, גם הספק מחו"ל מודע למצב הקיים כיום שכן מדובר במגיפה עולמית. חברות התיירות מנהלות מערכת יחסים שמבוססת לרוב על הכרות רבת שנים עם אותם ספקים מחו"ל. לפיכך, יש מקום שאותן חברות תיירות יעשו מאמצים כדי להשיב לנוסעים את כספם, וחובת ההוכחה לכך מוטלת עליהן.

האם הנוסעים זכאים לקבל פיצוי?
במקרים רגילים של ביטולי טיסות על-ידי חברות התעופה, נדרשות החברות לשלם לנוסעים פיצוי כספי מכוח חוק שירותי תעופה, ולהשיב להם את התמורה ששילמו עבור כרטיסי הטיסה, ככל ואותם נוסעים החליטו לבטל את נסיעתם ולא קיבלו כרטיסים לטיסה חלופית. אולם במקרה זה, חברות התעופה תהיינה פטורות מלשלם לנוסעים פיצוי ככל ובוטלה טיסה בעקבות נגיף הקורונה. החברות עדיין תהיינה מחויבות להשיב לנוסעים את התמורה ששולמה על-ידם עבור הכרטיסים, במקרה ובו כאמור בוטלה הטיסה.

גלגל הצלה – חוק הגנת הצרכן
ככל ולא חלפו 14 ימים ממועד העסקה, זכאים הנוסעים להודיע לחברה שממנה הם ביצעו את ההזמנה על ביטולה אף מבלי לציין את הסיבה לכך. זכות זו כפופה לכך שמדובר בעסקת מכר מרחוק (כלומר שבוצעה לדוגמה באינטרנט או בטלפון), ובלבד שנותרו עוד למעלה משבעה ימי עסקים עד למועד נסיעתם. יצוין, כי חוק הגנת הצרכן רלוונטי רק לעסקאות שבוצעו מחברות ישראליות או מחברות תעופה שקיימת להם נציגות בישראל.

ביטול עסקה לאזרח ותיק 
לא רבים יודעים שבמסגרת חוק הגנת הצרכן קיימת זכות ביטול עסקה לאזרח ותיק (המוגדר כמי שמלאו לו 65 שנים ומעלה), המאפשרת לבטל עסקה שבוצעה מרחוק בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה ובלבד שנותרו עוד למעלה מ-7 ימי עסקים עד למועד ביצועה. זכות זו ניתנת למימוש כנגד דמי הביטול הקבועים בחוק הגנת הצרכן בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים על פי הנמוך מביניהם.  

מדובר בזכות משמעותית, שכן ישנם נוסעים רבים שביטלו טיולים מאורגנים למזרח בעקבות נגיף הקורונה ואשר זכות זו רלוונטית עבורם. חברות התיירות והתעופה אינן רשאיות לסרב לבצע החזר זה. החריג לכלל זה הוא מקרה שבו החבילה שהזמינו הנוסעים כוללת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, והחברה שדרכה הם רכשו את החבילה הציעה להם לבחור מראש בין זכות הביטול מכוח חוק הגנת הצרכן לבין זכות הביטול לפי מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. עורך דין אהוד פאי עוסק בתביעות נגד חברות תעופה וביטוח. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין למשפט אזרחי LawGuide.