המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט העליון את תגובתה לבקשה למשפט חוזר של רומן זדורוב, שהורשע ברצח הנערה תאיר ראדה ז"ל. בתגובת המדינה נאמר, כי צוות של פרקליטים, שחלקם לא עסקו בתיק בעבר, בחן מחדש את התיק. 

עורך דין ירום הלוי, פרקליטו של זדורוב אמר: "ברור שהפרקליטות באה לקלל ויצאה מברכת משום שעצם הזדקקותה למספר חוות דעת מומחה חדשות מטעמה, שצורפו לתגובתה, מוכיחה כשלעצמה את החובה לקיים משפט חוזר לרומן, שהרי כדי לנסות להתגונן בפני הראיות החדשות שהבאתי היא מצאה חובה לגייס ראיות חדשות מטעמה, ומקומן של כל אלה הוא במשפט חוזר".

הצוות בחן את כל הראיות שהיו קיימות בתיק, את פסקי הדין שניתנו בו, את הראיות החדשות לכאורה שצורפו לבקשה ואת נימוקי הבקשה. לאחר בחינה מחודשת זו, עמדת המדינה היא כי הרשעתו של זדורוב ברצח מוצדקת וכי ממילא לא מתקיימת בעניינו אחת העילות המאפשרות קיומו של משפט חוזר לפי החוק.

עוד נכתב כי המדינה סבורה שחלק נכבד מבקשתו של זדורוב למשפט חוזר אינו אלא ניסיון לערעור נוסף על פסק הדין בעניינו, והוא שב וממחזר את הטענות שעלו במהלך משפטו, ואשר נדחו על ידי בתי המשפט שהרשיעו אותו. מעבר לכך, אין בטענותיו של זדורוב בבקשה כדי לערער את "בסיס הפירמידה" שהוא שלוש הראיות מרכזיות המהוות כל אחת נדבך עצמאי בהרשעתו: התוודות זדורוב בפני המדובב, הודאתו בפני החוקרים והשחזור שערך בזירה. כמו כן, אין בבקשה כדי לפגוע או להחליש את עוצמתן המצטברת של יותר מ-20 הראיות המחזקות שנערמו על בסיס הפירמידה, הפרטים המוכמנים שהיו בידיעתו והראיות הנסיבתיות השונות, אשר דעת הרוב סוקרת בפסק הדין.

עוד נאמר בתגובת המדינה, כי "הבקשה למשפט חוזר על כל חלקיה, שזורה בטענות בעלות אופי קונספירטיבי, חסרות בסיס, לפיהן כל הגורמים המעורבים בתיק עשו יד אחת במהלך 14 השנים האחרונות להפליל אדם חף מפשע – המשטרה; התביעה; המעבדות הפורנזיות. כל התרחשות תמימה בתיק מפורשות כניסיון להרשיע את זדורוב או להסתיר מהציבור את האמת. כך, תרגום לא מדויק מוצג כמטעה במכוון; תנועת יד מקרית, כהכוונה; שיחות תמימות - כקשירת קשר; וחוסר האפשרות לאתר פסק דין ישן במאגרים, כביטוי לכך שגורמים עלומים חברו להם יחדיו כדי להסתיר מהציבור את פסק הדין".

כזכור, בשנת 2010 הורשע רומן זדורוב פה-אחד בבית המשפט המחוזי בנצרת ברצח תאיר ראדה ז"ל, שגופתה נמצאה בתא שירותים בבית הספר בקצרין שבו למדה. עם הגשת הערעור לביהמ"ש העליון, הגיש זדורוב בקשה להוספת ראיות, ובית המשפט העליון החליט להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, לגביית חלק מראיות אלו. לאחר שגבה ראיות אלו, שב והרשיע בית המשפט המחוזי פה-אחד את זדורוב, לאחר שהגיע למסקנה כי אין בראיות אלה כדי לשנות מהכרעת הדין המקורית. ערעורו של זדורוב לביהמ"ש העליון נדחה ברוב דעות. גם בקשתו של זדורוב לקיים דיון נוסף בפסק הדין נדחתה ע"י נשיאת ביהמ"ש העליון דאז. כעת, ארבע שנים לאחר שנדחה ערעורו, הגיש זדורוב בקשה למשפט חוזר, בה העלה טענות שונות והציג שלוש חוות דעת חדשות.