נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם, המליץ הבוקר (שני) לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות לזמן אליה את שופטת בית משפט השלום, שרון לארי בבלי, שאמרה לראש ישיבת "שובו בנים" אליעזר ברלנד "שייקח מנטוס", ולנזוף בה נזיפה חמורה, אשר תירשם בתיקה האישי.

במהלך בירור התלונה נמצא, כי כאשר עורך דינו של ברלנד - הנאשם בעבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עושק וניסיון עושק, וכן עבירה של ניסיון לשידול - פירט במהלך הדיון בחודש פברואר האחרון את הבעיות הרפואיות מהן סובל מרשו, הבא בימים, אמרה השופטת: "הבנתי שהוא לא פרגית בת 17", וכן אמרה לו ש"ייקח מנטוס", וזאת בשים לב לחשד המופיע בחומר החקירה, לפיו ברלנד הציע לחולים במחלות קשות ליטול סוכריות מסוג זה, לאחר שקיבל תמורה כספית אותה ביקש מהם, וכל זאת בהבטחה כי מדובר בתרופה שתגרום לריפויים.

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, כי האמירה המיוחסת לה בעניין ה"מנטוס" לא צריכה הייתה להיאמר, והיא הביעה את צערה על כך. באשר לאמירה בעניין ה"פרגית" - זו הייתה לדבריה - "ניסוח רע". השופטת מסרה כי שגתה והיא מתנצלת על אמירותיה.

אסתר חיות (צילום: אלכס קולומויסקי, פול)אסתר חיות (צילום: אלכס קולומויסקי, פול)

באשר לטענה אחרת, לפיה בעת כניסתו של ברלנד לאולם צילמה אותו השופטת במכשיר הטלפון הנייד האישי שלה, מסרה השופטת כי בשום שלב היא לא צילמה בעצמה את החשוד, אך כ-10 דקות לפני שהוכנס לאולם ולפני כניסת הצדדים, עת שהייתה בלשכתה, היא צילמה מפתח לשכתה את צלמי התקשורת ששהו באולם, בעת שצילמו זה את זה. לדברי השופטת, באותו שלב לא היה באולם אף בעל דין למעט צלמי התקשורת והם כולם היו עם הגב אליה. אין בפי השופטת הסבר, מדוע מצאה לנכון לערוך צילום זה, ובהחלטתו העיר הנציב, כי עצם הצילום תמוה בפני עצמו.

בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי אין מחלוקת, וגם השופטת סבורה כך בדיעבד, כי אמירותיה בעת הדיון היו מיותרות ופוגעניות, וכי לא היה להן כל מקום בדיון שהתנהל בעניינו של ברלנד, ובין היתר הפנה לכללי האתיקה של השופטים.

הנציב שהם הוסיף, כי "על שופט להקפיד על התבטאויותיו, לא כל שכן כאשר מתברר בפניו עניין הזוכה לסיקור תקשורתי נרחב, שבו קיים הד משמעותי לכל התבטאות של השופט. על השופט, כך מורים לנו כללי האתיקה, להדר לא רק בכבודם של בעלי הדין המתדיינים בפניו, אלא בכבודו של כל אדם, ומצופה היה מבית המשפט כי יברור את מילותיו ושלא ישתמש בביטויים בלתי ראויים, דבר שלא נעשה, למרבה הצער, על ידי השופטת".

"אמירות מסוג זה", ציין הנציב, "מעלות חשש של ממש לפגיעה באובייקטיביות ובניטרליות המתחייבת מבית המשפט, וזאת אפילו מדובר בהתבטאויות אשר לא פגעו בהתנהלות התקינה של הדיון לגופו של עניין, ואף אם בית המשפט פעל על פי סדרי הדין הנהוגים. התבטאויותיה של השופטת פגעו לא רק בדימוייה של השופטת כגורם אובייקטיבי וחסר פניות, אלא במערכת המשפטית כולה, דבר שאין לעבור עליו לסדר היום".