בית המשפט העליון קבע היום (ראשון) כי ככל שמבקשת המדינה להמשיך להסתייע באמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי שב"כ לצורך מאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, יש לקבוע סמכות זו בחקיקה ראשית על ידי הכנסת. עוד נקבע מתווה מיוחד עבור ציבור העיתונאים שנועד לתת מענה לחששותיהם ביחס לחשיפת מקורות עיתונאיים.

בפסיקה בעקבות העתירות שהוגשו נגד הפעלת אמצעי האיכון של שב"כ כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה, קבע בית המשפט כי מ-30 באפריל "לא ניתן יהיה להסמיך את שב"כ לסייע בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ וכי ככל שמבקשת המדינה להמשיך ולהסתייע באמצעים המצויים בידי שב"כ, עליה לפעול לצורך עיגון הסמכה כזו בחקיקה ראשית. ככל שיותנע הליך חקיקה, ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף שלא יעלה על שבועות ספורים על מנת לאפשר את השלמתו של הליך זה".

בית המשפט הוסיף וקיבל עתירה של ארגון העיתונאים כנגד שימוש באמצעים הטכנולוגיים של השב"כ כלפי עיתונאים אשר אובחנו כחולים בנגיף הקורונה. דעת הרוב עמדה על כך שלחופש העיתונות ולהגנה על מקורות עיתונאיים משנה חשיבות בימים של משבר לאומי. לפיכך, נקבע מתווה, לו הסכים ארגון העיתונאים, ולפיו רשימת העיתונאים המחזיקים בתעודת עיתונאי תימסר למשרד הבריאות ועיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים להעברת פרטיו לשב"כ.

בפסיקת בג"ץ מכתב: "ככל שתינתן הסכמה כאמור, יופעל המנגנון בדרך הרגילה. ככל שהעיתונאי יסרב, תינתן לו שהות בת 24 שעות לפנות לבית המשפט ולקבל צו אשר ימנע את העברת פרטיו לשב"כ. בד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית פרטנית והוא יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו העיתונאיים, ככל שבא עמם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו".

שרת המשפטים לשעבר, ח"כ איילת שקד, התייחסה להחלטת בג"ץ בציוץ בחשבון הטוויטר שלה: "כלי השב״כ הוא יעיל ולמעשה שליש מכמות החולים אותרו בעזרתו. הפגיעה בפרטיות עדיפה על הפגיעה בחיים והפגיעה ביכולת להתפרנס ,לכן חשוב להמשיך להשתמש בו, תחת פיקוח לזמן קצוב ובמגבלות".

מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "אנו מברכים על החלטת בג"ץ. זהו תקדים בעל חשיבות היסטורית, הרבה מעבר לכאן ועכשיו - הוא מנע תקדים מסוכן, וסכנת התדרדרות לחברת מעקבים שבה ניתן להשתמש בסמכויות השב"כ למטרות אזרחיות. אנו קוראים לממשלה למצוא חלופות לסמכות השב"כ ולא להיות המדינה הדמוקרטית היחידה שמפעילה את שירות הביטחון החשאי שלה לצורך מעקב אחר אזרחיה גם במסגרת המאבק בקורונה".

עוד נכתב בהודעת האגודה: "מדובר בפסק דין שחשיבותו רבה וחורגת מהמשבר הנוכחי שכן בית המשפט קבע כי חוק השב"כ לא מאפשר לממשלה להפעיל את השב"כ למטרות שאינן ביטחוניות אלא כאשר קיימת סכנה חמורה ומידית לאזרחי המדינה ותושביה. השב"כ קיבל סמכויות אדירות והוא פועל בחשאיות לצרכי סיכול טרור, לא למעקב אחר אזרחי המדינה, ופסק הדין ימנע בעתיד מקרים בהם הממשלה תרצה להשתמש ביכולות השב"כ לצרכים אזרחיים, כאשר במרבית המקרים האזרחים אפילו לא מודעים לכך".