השופט מני מזוז פרסם הערב (שני) פסק דין הדוחה את הטענה לפיה הוא פסול מלעסוק בסוגיית ממלא מקום פרקליט המדינה, זאת כתגובה לעתירה שהגיש נגדו שר המשפטים אמיר אוחנה ביום שישי בצהריים.

לגבי טענה על אמירה בעייתית בכנס בחיפה, בה מתח ביקורת על התערבות שר המשפטים במינוי פרקליט המדינה, כתב מזוז: "אשר לדברים בכנס חיפה. דברים קצרים אלה, שהיו בתשובה לשאלה, לא התייחסו באופן ספציפי למבקש, או לפעולה או החלטה קונקרטית שלו, אלא באופן כללי לתופעה של 'שר לעומתי', כאשר הדוגמה שצוינה התייחסה דווקא לשר להגנת הסביבה; וכל זאת תוך הדגשה כי זהות השר אינו עניין המסור להחלטת המערכת המשפטית. אין בדברים אלה כל הבעת עמדה אישית כלפי המבקש, או פעולה או החלטה קונקרטית שנקט, וממילא אין בכך כדי להקים עילת פסילה".

לגבי ניגוד העניינים שנטען כלפיו כתב מזוז בפסק הדין: "כהונתי בעבר כיועץ המשפטי לממשלה, שהסתיימה לפני למעלה מעשור, אין בה כדי ליצור עילת פסילה מלדון בעניינים הנוגעים למשרד המשפטים, על כל יחידותיו ואורגניו. בבית המשפט כיהנו לאורך השנים לא מעט יועצים משפטיים לממשלה לשעבר, ומעולם לא נקבע כי הם פסולים בשל כך מלדון בעניינים הנוגעים למשרד המשפטים, לפרקליטות או ליועץ המשפטי לממשלה. הליכים מסוג זה נדונים בפנינו דרך שגרה".

כזכור, שר המשפטים אמיר אוחנה הגיש ביום שישי בצהריים בקשה לפסול את שופט בית המשפט העליון מני מזוז מלעסוק בעתירה נגד הארכת כהונת ממלא-מקום פרקליט המדינה דן אלדד. אוחנה, אשר מיוצג עצמאית על-ידי עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, דרש כי מזוז יפסול עצמו מלהמשיך ולדון בתיק, "וזאת בשל התקיימותן של נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא -פנים בניהול המשפט".

בבקשת הפסלות נכתב כי "החלטה שניתנת על-ידי בית המשפט ביוזמתו, לפני כל דיון, לפני שנשמעו טענות הצדדים וללא כל בקשה, מעוררת בליבו של כל אדם או שופט סביר חשש ממשי כי השופט שנתן את ההחלטה כבר גיבש עמדה מוקדמת בכל הנוגע להליך ולנושאו".

לדברי אוחנה, "די בהתנהלות זו, בה נותן שופט של בית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, צו מניעה המופנה כלפי שר בממשלת ישראל, ללא כל דיון, ללא כל עתירה וללא כל בקשה בניגוד מוחלט לחזקת התקינות המינהלית, ומבלי שהועלתה בפניו כל טענה הנוגעת לצו זה על-ידי העותרים, בכדי לבסס עילת פסלות".