יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד לשעבר, אלון חסן, נידון היום (חמישי) למאסר על תנאי לתקופה של שלושה חודשים, לאחר שהורשע בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים  ובשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. בנוסף, חסן ירצה 150 שעות עבודות שירות למען הציבור. את העונש גזר שופט בית המשפט במחוזי בבאר שבע, יואל עדן.

כזכור, בית המשפט העליון הפך בדצמבר 2019 את החלטת המחוזי מחודש מרץ 2018 והחליט לקבל את ערעור פרקליטות המדינה והרשיע את אלון חסן, יו"ר ועד העובדים לשעבר של נמל אשדוד, בביצוע שתי עבירות של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור וכן בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. זאת, בשתי פרשות שעניינן ב-"חברת דנה", אשר היתה שייכת לשותפו לעסקים וחברו הקרוב יניב בלטר, ולבן דודו דוד חסן.

השופט ניל הנדל כתב בפסיקתו: "יש לתהות כיצד ניתן לסמוך על טוהר מידותיהם, יושרם והגינותם של עובדי הציבור, וכיצד יש לתת אמון בפועלם עת הם לא פוסלים עצמם מלקבל החלטה אשר קרוביהם הם המרוויחים העיקריים ממנה? ברי כי קבלת החלטה כזו על ידי עובד ציבור הינה בלתי הולמת וחסרה את ההגינות והיושרה שיש לצפות מעובדי הציבור לפעול על פיהן, עד כדי שדבק בה פגם מוסרי הפוגע בטוהר הפעולה השלטונית... עוד ניתן לקבוע כי החלטה כפי שקיבל המשיב פוגעת בתדמיתו של השירות הציבור ויש בה כדי לעורר בקרב הציבור את "אותו חשד ואותה לזות שפתיים"  ...  שמא השירות הציבורי אינו פועל לטובתו של הציבור, ולטובתו בלבד".

עו"ד אשר אוחיון המייצג את חסן מסר למעריב: "רצוי מאוד שגזר הדין של בית המשפט המחוזי יופץ בכל הפרקליטות על מנת שיפנימו את המסרים שעולים מתוכו. בית המשפט קבע שמעשיו היו ברף הנמוך ביותר של החומרה הפלילית. לעומת זאת קבע שמעשי המשטרה והפרקליטות היו חסרי תקדים בחומרתם. הוא קבע כי בגלל התנהלותם עומדת לאלון חסן טענה מן הצדק שמצדיקה גם היא ענישה מקלה ביותר לאלון וזאת בנוסף על כך שהמעשים שלו היו בדרגת חומרה נמוכה ביותר. בית המשפט ציין כי הוא התלבט מאוד ושקל ברצינות לבטל את ההרשעה של אלון כליל בגלל ניסיונות מאוד מיוחדות ומקלות שקיימות בעניינו. בסופו של דבר ברור שנעשה לאלון עוול גדול ובית המשפט ציין את זה ורצוי מאוד שכל הגורמים הנוגעים בדבר יעשו בכדי לתקן את העוול ולא להחריפו".