הרצח בלקיה: בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל היום (חמישי) את הסדר הטיעון והרשיע את מחמד אלבחירי ברצח של קרובת משפחתו חנאן אלבחירי במאי 2017 ביישוב שבנגב, על רקע "כבוד המשפחה". בית המשפט השית על הנאשם עונש מאסר עולם. כמו כן, הורשעו אביו של מוחמד, יונס אלבחירי ואחיו של יונס, סאגר, בסיוע לרצח.  

במסגרת ההסדר, עתרו הצדדים במשותף להשתת עונש מאסר עולם על הנאשם מוחמד אלבחירי, שכאמור הינו עונש חובה על פי חוק שהוטל היום על הנאשם, ו-10 שנות מאסר בפועל על כל אחד משני הנאשמים הנוספים שהורשעו. כמו כן, וכתנאי להסדר, עליו עמדה הפרקליטות, הפקידו הנאשמים בקופת בית המשפט סך של 300,000 שקל כפיצוי למשפחתה של חנאן אלבחירי. בנוסף, קיבל ביהמ"ש את בקשת הפרקליטות ביחס לתסקיר נפגעי עבירה אודות בני משפחת המנוחה, אשר יוגש לבית המשפט.   

בהחלטה נכתב: "הנאשמים הודו ונטלו אחריות, כי בשל חשדם שהמנוחה מקיימת קשר עם גברים, הם הגיעו ב-3 במאי יחד עמה לשטח הסמוך לביתם בלקיה, והנאשם מוחמד המית את המנוחה בדרך שאינה ידועה למאשימה, כאשר הנאשמים 1 ו- 2, יונס וסאגר, מסייעים לו בכך שהיו נוכחים עמו שעה שביצע את מעשיו, אבטחו אותו והקלו עליו בביצוע מעשיו".

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, נוכחותם של יונס וסאגר נועדה לתת למוחמד את הביטחון הדרוש לביצוע המעשים, למנוע מאחרים שאולי יכולים היו להיות נוכחים במקום ולהפריע לו בביצוע תכניתו, לעשות כן, וכן סייעו לו להפטר מגופת המנוחה על מנת שלא ייתפס. בהמשך, הכניסו השלושה את חנאן לתוך חבית פח יחד עם חפציה, שפכו בנזין ושרפו אותה, וזאת על מנת למנוע כל אפשרות לזהותה ולאתרה. כעבור כשעתיים, הם לקחו את שרידי גופת המנוחה, הכניסו לשק, וקברו אותה בבור עמוק מחוץ לביתו של מוחמד על מנת למנוע את מציאתה.

מוחמד אלבחירי הורשע כאמור במסגרת ההסדר בביצוע עבירות של רצח והשמדת ראיה. הנאשמים סאגר ויונס הורשעו בביצוע עבירות של סיוע לרצח והשמדת ראיה. הסדר הטיעון נערך לאור קשיים ראייתיים שהתעוררו במהלך שמיעת ההוכחות בתיק, ולאחר הליך גישור בפני נשיאת בית המשפט המחוזי, השופטת רויטל יפה-כץ.