המורכבות והקושי של סוגיית זכאותם של ילדים להמשיך להתגורר בדירות הדיור הציבורי שבהן גרו הוריהם תידון בחודש ספטמבר בבית המשפט העליון, בערעור שהגיש תושב חולון נגד החלטת משרד הבינוי והשיכון למנוע ממנו זכות זאת.

לפי הערעור, מדובר בגבר שמשרד הבינוי והשיכון דחו את בקשתו להכיר בו כ"דייר ממשיך" בדירתו של אביו החורג, לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. לטענת העותר, הוא התגורר במשך זמן רב יחד עם אביו החורג בדירת דיור ציבורי בעיר, לאחר שאביו הביולוגי סירב להכיר בו ואמו עברה להתגורר עם בן זוג אחר. 

הוא הוסיף וסיפר כי בביקורים שערכו אנשי החברה המשכנת עמידר בדירה נמצא שם האב החורג בלבד, שאף חתם על תצהיר שלפיו הוא מתגורר בדירה בגפו, אך טען כי יש ספק בדבר כשירותו הרפואית של האב החורג כאשר חתם על התצהיר. לטענת הבן, מסיבה זאת ומנימוקים נוספים נשללה ממנו הזכאות להמשיך ולהתגורר בדירה. 

לאחר שפנייתו לבית המשפט המחוזי נדחתה, עתר המערער לבג"ץ, שם נקבע השבוע כי הדיון בערעור ייערך בחודש ספטמבר. לדברי הבן הממשיך, כל סוגיית פטירת הזכאים המקוריים בדירות הדיור הציבורי היא אתגר לא פשוט בפני החברות המשכנות בדבר זכאותם של ממשיכים, בין היתר מאחר שרבים מהם הם מקרים מורכבים שלא בהכרח נכללים בקריטריונים היבשים של משרד הבינוי והשיכון והחברות המשכנות שלו.