סעיף 30 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) קובע כי אדם שתובע תגמול לפי החוק מחויב להגיש בקשה לקצין התגמולים באגף השיקום שבמשרד הביטחון לצורך הכרה בו כנכה צה"ל. מועד הגשת הבקשה הוא המועד שממנו תיקבע הזכאות של המבקש. זאת למעט במקרה שמדובר בחייל בשירות חובה, אשר יכול להגיש את בקשת ההכרה עד שנה לאחר מועד שחרורו, כאשר במקרה כזה יום השחרור ייחשב למועד הקובע לצורך תחילת ההכרה.

יש לכם שאלה בנושא אגף שיקום וקצין תגמולים? לחץ/י כאן
 
מהם התנאים להכרה בנפגע כ"נכה צה"ל"?
לפי החוק, אדם יוכר כ"נכה צה"ל" אם נפגע במהלך שירותו הצבאי ובעקבותיו, בכפוף לכך שפציעתו לא נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה. יש לציין כי בנוגע לחיילים בשירות חובה, יוכרו גם פציעות שאירעו להם במהלך חופשה מאושרת בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

יובהר כי התנאי של "עקב השירות" מחייב קיומו של קשר סיבתי של גרימה או החמרה בין השירות הצבאי ובין הפציעה. התביעה להכרה בנכות מתחילה במילוי של טופס "בקשת הכרה" שכולל את פרטיו האישיים של המבקש, כמו גם את נסיבות הפציעה ופירוט הקשר שלה לשירות הצבאי. רק מי שבעת הפציעה שירת שירות צבאי בצה"ל כחייל בשירות חובה, מילואים או קבע רשאי לפתוח בהליך של תביעה נגד קצין התגמולים במשרד הביטחון. 

משרד הביטחון מתייחס אך ורק לפגיעות שצוינו בטופס הבקשה להכרה בנכות
במקרה שבו הנפגע קיבל דו"ח פציעה, ויש בידיו סיכום אשפוז מבית החולים, חשוב מאוד לצרפם לבקשת ההכרה. זאת מאחר שמשרד הביטחון נוהג להתייחס אך ורק לפגיעות שצוינו בטופס הבקשה להכרה בנכות, ולכן חשוב מאוד לוודא כי כל הפגיעות יפורטו במסגרתו. במקרים שבהם המצב הרפואי עדיין אינו יציב יש להקפיד לפנות שוב בהמשך לאגף השיקום במשרד הביטחון לצורך עדכון טופס הבקשה.

את הבקשה ניתן לשלוח באופן עצמאי בדואר, למסור ידנית בלשכות של אגף השיקום, להגישה דרך רשויות הצבא או באמצעות עורך דין. לאחר העברת הבקשה למשרד הביטחון, ידון בה קצין התגמולים אשר מוסמך להכריע בבקשות מסוג זה. קצין התגמולים יקבל החלטה ראשונית בתיק ויכריע האם הפגיעה אירעה במהלך השירות ובעקבותיו.

בירור הקשר הסיבתי בין הפציעה ובין השירות הצבאי
אם הוחלט כי החבלה אכן אירעה לנפגע במהלך שירותו ובעקבותיו, הוא יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון ובמקרים מתאימים אף לתגמול עקב אי כשירותו הזמנית לעבוד. אחרי ההחלטה הראשונית, התיק ימשיך את הבחינה באגף השיקום כדי לעמוד באופן מדויק על הקשר הסיבתי שבין הפציעה ובין השירות הצבאי תוך בחינת עברו הרפואי של הנפגע ונסיבות האירוע. לצורך כך, משרד הביטחון עשוי לבקש עותק מהתיק הרפואי של הנפגע טרם שירותו הצבאי ובמהלכו.

לאחר שקצין התגמולים עורך בירור מקיף הוא יכול להחליט להעביר את התיק לבירור רפואי או לדחות את בקשת ההכרה בשל חוסר התאמה לדרישות החוק. במקרה שהוחלט על דחיית הבקשה, המבקש זכאי לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר בבית משפט השלום.

אם בקשת ההכרה לא נדחתה, היא מועברת להמשך דיון בסוגיית קשר הסיבתי שבין השירות הצבאי ובין הפציעה. במקרה כזה ייתכן ותתקבל חוות דעת של רופא מומחה של משרד הביטחון או שהסמכות להמליץ על קיומו של קשר סיבתי תועבר לידי ועדה רפואית.

יש לציין כי הסמכות לקבוע האם אכן קיים קשר סיבתי בין הפציעה ובין השירות הצבאי נתונה אך ורק בידי קצין התגמולים כאשר התפקיד של הרופא המומחה או של הוועדה הרפואית הוא להמליץ בנושא. במסגרת ההחלטה בעניין קיומו של קשר סיבתי כאמור, קצין התגמולים נוהג להפעיל גם שיקולים משפטיים הנגזרים מהוראות החוק ומפסיקת בתי המשפט בסוגיה.

העברת התיק בעניינו של הנפגע לוועדה רפואית לצורך קביעת דרגת נכות
לאחר קבלת החלטה בנושא הקשר הסיבתי, קצין התגמולים יכול להחליט על העברת התיק לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות, או לדחות את בקשת ההכרה לנוכח המסקנה כי אין קשר סיבתי בין השירות הצבאי ובין הפציעה. המבקש זכאי לערער על דחיית הבקשה להכרה בנכות בפני ועדת ערר שמתכנסת בבית משפט השלום.

אם קצין התגמולים הכיר בכך שקיים קשר סיבתי בין הפציעה שאירעה למבקש ובין השירות הצבאי, הוא יזומן לבדיקה בפני ועדה רפואית שתיקבע את שיעור הנכות שלו. הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד לכל הפחות וממזכיר ועדה שמתעד את הדיון בפרוטוקול. תפקיד הוועדה הוא לקבוע את שיעור הנכות לפי רשימת המבחנים לקביעת דרגת נכות שבספר תקנות הנכים כמו גם אם מדובר בנכות זמנית לתקופה מוגדרת או בנכות קבועה.

החלטת הוועדה מועברת ליו"ר הוועדות הרפואיות אשר מוסמך לאשר את החלטת הוועדה, לפסול את החלטתה או להשיב את הדיון לוועדה לצורך תיקון ההחלטה. עם אישור ההחלטה על ידי היו"ר, קצין התגמולים יוציא החלטה מסכמת וסופית בעניינו של המבקש שבמסגרתה יצוין שיעור הנכות שנקבעה לו וסיווגה כנכות זמנית או קבועה. 

הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בעניין שיעור הנכות
המבקש זכאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בעניין שיעור הנכות ותוקפה בפני וועדה רפואית עליונה אשר מוסמכת לאשר את החלטת הוועדה הראשונה או לשנותה. גם החלטתה של הוועדה העליונה כפופה לאישור של יו"ר הוועדות הרפואיות העליונות שמוסמך לאשר את ההחלטה, להחזירה לוועדה העליונה לדיון נוסף או לבטלה לחלוטין ולהפנות את העניין לדיון בפני וועדה עליונה בהרכב אחר.

לאחר קבלת החלטה סופית על ידי יו"ר הוועדות העליונות, קצין התגמולים יידע את המבקש בדבר ההחלטה שהתקבלה בעניינו ותינתן לו האפשרות לערער עליה לבית המשפט המחוזי בשאלות משפטיות בלבד.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לתביעות מול קצין תגמולים LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.