פסק דין חדש ומרחיק לכת של בית הדין הארצי לעבודה קובע, שכל בעל עסק יחויב לקחת חלק בשימוע לפני פיטורים לעובד של קבלן שירות חיצוני. כך למשל, עסק קטן המשתמש בשירותיה של חברת ניקיון, יהיה מחויב לקיים שימוע לפני פיטורים למנקה, על אף שברור לכל שמדובר בעובד של חברת הניקיון ולא של העסק.

בסכסוך שהגיע לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה, עובד חברת הניקיון 'התאמה' שהוצב ושימש כמנהל ניקיון חיצוני בחברת החשמל במשך 23 שנה, הורה על פי עדויות של עובדים לעובדת אחת לפחות להחתים שעון נוכחות עבור עובד אחר. בעקבות כך חברת החשמל ביקשה להחליף את המנהל. לאחר שימוע שביצעה חברת הקבלן, הוצב המנהל בטכניון. בית הדין האזורי לעבודה קבע שגם חברת החשמל הייתה צריכה לקיים לו שימוע, ופסק 30 אלף שקלים פיצוי לעובד. בית הדין הארצי לעבודה קבע זאת כהלכה מחייבת לכל חברה שהיא.

בפסיקתו יצר בית הדין לעבודה מודל העסקה חדש, אשר כבר מעורר הדים בעולם המשפט, על כך שיוצר אחריות חדשה למעסיקים, מעקר מתוכן את המשמעות של מיקור חוץ, ומתערב בצורה גסה מדי ביחסי עובד-מעסיק. נשמעות טענות כי גם אם במקרה הנוכחי יש היגיון לחייב את חברת החשמל לקחת חלק בשימוע של העובד החיצוני (משום שעבד בה לאורך 23 שנה), הרי שההשלכות של חיוב כלל המעסיקים במשק לקחת חלק בשימוע לפני פיטורים לעובד של נותן שירות חיצוני, היא גזרה שלא באמת ניתן לעמוד בה, ואף שגויה. 

עו"ד נעמה שבתאי בכר, מומחית לדיני עבודה בייצוג מעסיקים, במשרד בכר שבתאי תוקפת בחריפות את פסק הדין: "באופן אבסורדי, המשמעות של פסק הדין היא שכל מעסיק קטן שמשתמש בשירותיה של חברת ניקיון יהיה חייב לקחת חלק בהליך שימוע של עובדי חברת הניקיון, ואם לא יעשה כן יהיה חשוף לתביעה ולתשלום פיצוי כספי, על אף שברור לכל שמדובר בעובד חיצוני של חברת הניקיון ולא של העסק". 

עו''ד נעמה שבתאי בכר (צילום: אביבית שבתאי)עו''ד נעמה שבתאי בכר (צילום: אביבית שבתאי)

לדבריה, "בית הדין הארצי לעבודה למעשה ממשיך לעקר את המשמעות של מיקור חוץ, מגייס למעסיקים עובדים חדשים בדלת האחורית, מאלץ את המעסיקים להפנות אנרגיה ומשאבים כדי לעסוק גם בניהול עובדים שאינם מועסקים על ידו, ואף יוצר מודל העסקה חדש של עובד שיש לו שני מעסיקים." 

אך ניתן למצוא גם פתרונות רדיקליים פחות. לדברי שבתאי בכר: "במקום לחייב את כלל המעסיקים במשק להיות חלק מהליך שימוע לעובדים חיצוניים היה נכון יותר לדעתי לאמץ גישה מאוזנת יותר, לפיה החברה שמקבלת את השירות תיתן לחברה הקבלנית את כל המידע הדרוש לשם עריכת שימוע כדין, וזו תקיים שימוע כנדרש".