שאול ואיריס אלוביץ', הנאשמים בפרשת 4000, ביקשו היום (ראשון) מבית המשפט לחייב את הפרקליטות לחשוף עם איזו פרשה בכוונתה לפתוח את משפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומהו סדר העדים שייחקרו. סנגורי אלוביץ' ביקשו שלא לפתוח עם פרשת 4000, בשל ההיקף הגדול של חומרי החקירה.

באמצעות עורכי דינם, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, דרשו בני הזוג כי הפרקליטות תבהיר גם מהו סדר העדים שייחקרו בהליך, וכן להעביר ללא דיחוי כל תיעוד למפגשים עם עדים כהכנה לעדותם. בבקשה שהוגשה הבוקר כתבו רוזן וחן כי בדיון ההקראה, שהתקיים ב-24 במאי, הם ביקשו שהפרקליטות תודיע מה סדר הפרשות שיובאו בהוכחות ומה סדר העדים הצפוי בליווי המסמכים שהמאשימה מבקשת להציג להם.

בתשובת הפרקליטות דאז לא ניתנה תשובה חד משמעית מפי התובעת בתיק ליאת בן ארי. סנגורי אלוביץ' תקפו את עו"ד בן-ארי על כך שמאז דיון התזכורת חלפו עוד כשבועיים אולם היא עדיין לא מצאה לנכון להודיע לבית המשפט מה הסדר בו תבקש להציג את ראיותיה.