המצב הכלכלי בימים אלו אינו מזהיר, בלשון המעטה. עסקים רבים עומדים בהפסדים עצומים, אנשים נותרו מחוסרי עבודה ומשפחות רבות נמצאות במצב של הישרדות במקרה הטוב ולא מצליחות לגמור את החודש במקרה הגרוע.
 
אך עם כל הקושי הזה, זו לא הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית טמונה בחידלון ממעשים, אנשים מתעלמים מהקושי, מפחדים להתעמת איתו, ובכך מביאים על עצמם בורות כלכליים גדולים יותר ככל שעובר הזמן.

עניין זה מובן לחלוטין ונובע מפחד מלהסתכל לבעיה ב"לבן של העיניים" ולהתמודד איתה, אך עם זאת התעלמות מהבעיה מזמינה שלל צרות שביניהן נקיטת הליכים מול החייב, פתיחת תיק הוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות נוספות והגעה למצב של חדלות פירעון.
 
לפניה ישירה אל עורכת דין מורן קידר מיטל, לחץ/י כאן

אפשרויות להתמודדות עם חובות
חובות ועיקולים אינם גזרת גורל, ובסדר פעולות נכון, ניתן להסדיר את החובות. לצורך התמודדות עם המצב, עומדות בפני החייב מספר אפשרויות:

הסדרה פרטנית של החוב מול כל נושה ונושה
- אם במסגרת הגשת בקשה לצו תשלומים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ואם באמצעות פנייה ישירה לנושה או לבא כוחו בניסיון לגבש הסדר.

פנייה להליך של איחוד תיקים
- במסגרתו החייב נדרש לשלם 3% מסכום החוב הכולל בתיקי ההוצאה לפועל הפתוחים. חשוב לציין כי ההליך כולל אך ורק חובות פעילים.

פנייה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי - הליך שמחליף למעשה את הליך פשיטת הרגל המוכר, אשר במסגרתו החייב יצטרך לפרט את מלוא חובותיו (לאו דווקא את החובות בהוצאה לפועל) ובסופו הוא עתיד לקבל את ההפטר.
 
הליך של חדלות פירעון מיועד הן לחייב, שכעת מוגדר במסגרת ההליך כיחיד, והן לחברות שנקלעו לקשיים כלכליים ואשר חובותיהן עולים על סך של 50 אלף שקל.

 יש פתרון גם לחייבים
על מנת לסייע לחייבים להסדיר את החובות שלהם, ללא השארת כתם ולעזור בשיקומם הכלכלי, קיים חוק חדלות פירעון.

רף הכניסה להליכי חדלות פירעון הוא חובות בסך של מעל ל-50 אלף שקלים ללא יכולת פירעון של החייב. במקרים נדירים גם חובות בסכומים נמוכים יותר עשויים להיכנס להליך של חדלות פירעון.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר נכנס לתוקף ביום 15.9.2019, נועד לשרת שלוש מטרות עיקריות כמוגדר בחוק:

1.      לסייע בשיקומו הכלכלי של החייב ככל האפשר.
2.      למקסם את תשלום החוב לנושים.
3.      לסייע בשילובו מחדש של היחיד בחברה.

הליך חדלות הפירעון תחום בזמן מקסימלי של ארבע שנים מיום פתיחת ההליך ועד ליום קבלת ההפטר, בעוד שבהליך פשיטת הרגל, החייב לא יכול היה לדעת מתי ואם בכלל יקבל את ההפטר המיוחל מהחובות.

הליך חדלות פירעון מחליף את הליך פשיטת הרגל
כדי לייעל את הטיפול בחייבים, בוטל הליך פשיטת הרגל שהתנהל עד כה רק בבית המשפט המחוזי, והליך חדלות הפירעון מתנהל כעת בערכאות שונות, על פי גובה החוב וסוגו. 

היתרון העיקרי של הליך חדלות הפירעון הינו הידיעה הברורה בדבר מועד סיומו. ההפטר, בכל מקרה, לא יתעכב מעל לתקופה של 4 שנים מיום פתיחת התיק. תאריך היעד מספק לחייבים תקווה וידיעה שניתן לחזור לחיים רגילים כאשר כעת אין יותר אי ודאות ארוכת שנים בנוגע לקבלת ההפטר.

יש לציין כי חלון הזמנים המוגדר בהליך חדלות הפירעון יישמר בתנאי שהיחיד או החברה יתנהלו בהליך בהתאם להחלטות הגורמים השונים, ישלמו את צו התשלומים שנקבע, ימלאו דו"חות כנדרש ויפעלו בתום לב.

נושה שירצה להגיש תביעה חדשה או לנקוט בהליכים חדשים נגד החייב, יידרש לקבל את אישורו של בית המשפט להגיש תביעה חדשה ו/או לנהל הליך מחוץ להליך חדלות הפירעון.

מה הן ההשלכות של הליך חדלות פירעון?
ראשית - כל ההליכים הננקטים נגד החייב יוקפאו או יבוטלו, נושה שירצה לפתוח בהליכים חדשים יידרש לעשות זאת תוך 6 חודשים מיום מתן צו פתיחת ההליכים, ותביעתו תיבחן בנפרד. בכל מקרה - הנושה התובע לחוד לא ייכלל בהסדר החובות. 

לצד עיכוב ההליכים הגורף, יוטלו על החייב במסגרת הצו לפתיחת הליכים שורה של הגבלות לתקופה שבה מתנהל ההליך, אשר תכליתן היא למנוע צבירת חובות חדשים:

1.      הגבלת קבלה או החזקה של דרכון או תעודת מעבר.
2.      עיכוב יציאה מן הארץ.
3.      קבלת סטטוס של לקוח מוגבל מיוחד בבנק.
4.      הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, למעט כרטיס למשיכת מזומן או לחיוב מידי.
5.      הגבלה על הקמה או השתתפות בהקמת תאגיד חדש, שהנאמן מצא שיש בהקמתו חשש לפגיעה בנושים או בצד ג'.

עם מתן צו לפתיחת הליכים, יעוכבו כל ההליכים המתנהלים כנגד החייב היחיד במסגרת התיקים הפרטניים ומנגד יוטלו עליו הגבלות שונות שנועדו לאפשר ניהול תקין של ההליכים ולמנוע את הגדלת החובות.

איך מתקיים בפועל הליך של חדלות פירעון?
ראשית, החייב נדרש לשלם אגרה בסך של 1600 ש"ח ולמלא טפסים. חשוב לציין כי יש למלא את הטפסים בתשומת לב יתרה ולהקפיד על כל המסמכים הנדרשים למניעת עיכוב ההליכים. תוך 30 יום מהגשת המסמכים תתקבל החלטה בעניין מטעם הממונה על חדלות פירעון.

במידה והבקשה התקבלה, יוקפאו כל ההליכים המתנהלים מול החייב ובה בעת יוטלו עליו הגבלות אשר מטרתן לשמור על ניהול תקין של ההליך וצמצום החובות.

בהמשך ימונה לחייב נאמן מתוך מאגר מורשים, תוך בירור מצבו של החייב והאפשרויות העומדות בפניו כולל נכסים, חובות, תביעות, מצב כלכלי ועוד. בשלב הבא הנאמן יגיש את חוות דעתו אל הממונה ובהמשך תוגש הצעה לשיקום כלכלי של החייב בפני בית המשפט (תכנית פירעון החובות).

חשוב לציין כי במקרה שבית המשפט מתרשם ממצב אישי וכלכלי קשה, הוא רשאי לתת לחייב הפטר מיידי ולפטור אותו מתשלום כלל החובות.

צו תשלומים ומתן הפטר לאלתר
ברוב המקרים צו חדלות פירעון הינו לתקופה של שלוש שנים. במקרים קשים בית המשפט יורה על קיצור או הארכת התקופה או על פטור מתשלום החובות - כשהמצב קשה כאמור. 

יש לציין כי צו תשלומים בהוצאה לפועל או בחדלות פירעון הוא לרוב גבוה מכל הליך קודם, למעט במצב של קבלת הפטר מידי.

נזכיר כי עבור חייבים שחובותיהם נעים בין 50 אלף שקל ל-150 אלף שקל, ינוהל ההליך כולו בפני רשם ההוצאה לפועל שבידו הסמכות להכריע בהליך ובבקשות ואף ליתן הפטר לאלתר ליחידים במצב כלכלי ואישי קשה במיוחד.

גם במצב שבו נערמו חובות והנושים החלו בנקיטת הליכים, רצוי לנסות ולהסדיר את החוב אל מול הנושה או בא כוחו, שכן במקרה כזה ניתן להגיע להסכמות ולהפחית את החוב, לעתים בסכומים משמעותיים.

למה חשוב לטפל בחובות באופן מידי?
כאמור, התעלמות ממצב של חובות יגרור חובות נוספים, החוב לא ייעלם אלא רק יצבור ריביות מיותרות. כאשר מתקבלת דרישה לתשלום חוב מהנושה מומלץ ביותר להגיע להסדר המקובל על שני הצדדים, אחרת סביר להניח כי הנושה ייגש להוצאה לפועל או יגיש תביעה לבית משפט. 

כדאי ורצוי להגיע להסדר עם נושים אפילו לאחר נקיטת הליכים מצידם, וכדאי אפילו לאחד את החובות לתשלום אחד. כדי להגיע להסדר הוגן ומוצלח - מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לנושאי חדלות פירעון באופן מידי ובסמוך להיווצרות החובות.

סיכום עקרונות פעולה יעילים להתמודדות עם חובות
העיקרון המנחה בתחום חדלות הפירעון הוא לא לחכות עם חובות, הם רק יגדלו ולא ייעלמו. זה מפחיד, לא נעים, אבל חובה לשנס מותניים ולטפל בהם עכשיו.

הגשתם בקשה לחדלות פירעון? שימו לב לכל פסיק ומלאו אותה ביתר דיוק. היעזרו לשם כך בעורך דין מומחה בתחום על מנת לוודא כי הבקשה תוגש כיאות ותוך כך יעלו גם הסיכויים שהיא תתקבל.

עקרון חשוב נוסף הוא לא "לשחק" עם החלטות בית המשפט והסמכויות הנוספות. לאורך ההליך יש לפעול בהתאם להחלטות בית המשפט, רשם ההוצאה לפועל והנאמן, בין אם מדובר בעניין התשלום החודשי ובין אם בהמצאת הדו"חות או כל החלטה אחרת שתינתן. לחייב לא שווה להסתכן בביטול ההליך עקב פגמים בהתנהלותו.

נקלעתם לחובות? מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום, אשר יחד איתכם יפעל על מנת "לתפור את החליפה" המתאימה ביותר למצב שבו אתם נתונים, שכן לכל אחד יש יכולת שונה, צרכים שונים ולכל אחד מתאים הליך אחר.

עורכת הדין מורן קידר מיטל (צילום: פזית עוז)עורכת הדין מורן קידר מיטל (צילום: פזית עוז)

עו"ד מורן קידר מיטל מתמחה בחדלות פירעון ושיקום כלכלי, ייצוג חייבים וזוכים במקרקעין, צוואות וייפוי כוח מתמשך. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לחדלות פירעון LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.