המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל וההגבלות על הפעילות המסחרית והעסקית שהטילה הממשלה הובילו לפגיעה קשה בבעלי עסקים ובמשקי בית רבים. בעוד הכנסותיהם של אזרחים רבים פחתו משמעותית, התחייבויותיהם הכספיות לבנקים, לבעלי דירות, לספקים ולגורמים נוספים המשיכו להצטבר ולתפוח. בעקבות זאת, חלק ממשקי הבית שנטלו הלוואות עוד בתקופה שלפני פרוץ משבר הקורונה, מצאו את עצמם נתונים במצב שבו אין להם אפשרות לפרוע את החובות.

מציאות מצערת זו הובילה לפתיחת תיקים והליכי הוצאה לפועל נגד חייבים בגין חובות שלא שולמו. נוסף על כך, אנשים פרטיים ובעלי עסקים נקלעו למצב שבו אין כיסוי לשיקים שהעבירו לגורמים שונים. מצבים אלו גרמו במקרים רבים להכרזת הבנק עליהם כבעלי חשבון מוגבל.

יש לכם שאלה בנושא חשבון מוגבל? לחץ/י כאן

מה המשמעות של קביעת סטטוס חשבון מוגבל עבור בעל החשבון?
לפי סעיף 2 לחוק שיקים ללא כיסוי, חשבון בנק יוכרז כמוגבל ובעליו יוכרז כלקוח מוגבל למשך תקופה של שנה אם סורבו לו במהלך שנה, לפחות 10 שיקים שנמשכו על החשבון, בכפוף לכך שחלפו 15 יום לפחות בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

המשמעות המרכזית של הגבלת חשבון בנק היא איסור למשוך עליו שיקים, כלומר הבנק לא יכבד שיקים שנמשכו על חשבון זה במהלך התקופה שבה חלה ההגבלה. יש לציין כי במקרה שלבעל החשבון המוגבל יש חשבון נוסף שלא הוגבל, הוא יוכל להמשיך ולמשוך עליו שיקים. 

יובהר כי בעל חשבון מוגבל יכול לפתוח חשבון בנק שלא נמשכים עליו שיקים, בכפוף לכך שאין כל מניעה אחרת לפתיחת החשבון. יתרה מזאת, הלקוח המוגבל יכול להמשיך לפעול בחשבון המוגבל במזומן, לקבל הפקדות של כספים ולבצע בו כל פעולה שאינה כרוכה במשיכת שיקים על החשבון.

הגבלת החשבון מוטלת על החשבון ועל בעליו הרשומים בבנק ביום שבו התקיימו התנאים הדרושים להטלת ההגבלה.

הכרזה על בעל חשבון כמוגבל בנסיבות מחמירות
סעיף 3(א) לחוק שיקים ללא כיסוי קובע כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח שחשבונו הוגבל ותוך כדי תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו. אפשרות נוספת להכרזה על אדם כמוגבל בנסיבות מחמירות היא כאשר הוא הוכרז כלקוח מוגבל בעבר והוגבל פעם נוספת תוך תקופה של שלוש שנים ממועד סיום ההגבלה הראשונה, וזאת באותו חשבון שהוגבל או בכל חשבון אחר שלו.

המשמעות של הגבלה בנסיבות מחמירות היא שכל חשבונות השיקים המתנהלים על שמו של הלקוח המוגבל יוגבלו. נוסף על כך יוגבלו גם חשבונות בנק שבהם הוא שותף עם אחרים וחשבונות שבהם הוא מיופה כוח. בפועל, ללקוח שהוכרז כמוגבל בנסיבות מחמירות אסור למשוך שיק על כל חשבון.  

יתרה מזאת, ללקוח שהוכרז מוגבל בנסיבות מחמירות אסור לפתוח חשבון בנק חדש שמתנהל בשקלים  ושנמשכים עליו שיקים בכל בנק. כמו כן, ללקוח כנ"ל אסור להתמנות למורשה חתימה בחשבון או למיופה כוח בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.

יש לציין כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאי לפתוח חשבון בנק רגיל אשר לא נמשכים עליו שיקים, בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. סירוב של בנק לפתוח לאדם חשבון ללא שיקים בעקבות היותו לקוח מוגבל אינו נחשב לסירוב סביר לפתוח את החשבון.

תוקף ההגבלה במקרה של הכרזה על לקוח כמוגבל בנסיבות מחמירות הוא שנתיים. במקרה שבו בעל חשבון הוגבל בנסיבות מחמירות, ההגבלה שחלה עליו תהיה תקפה גם ביחס לחשבון שבו הוא משמש מיופה כוח. לפיכך, לא ניתן יהיה למשוך שיקים בחשבון שבו הוא מיופה כוח. בעל חשבון שהוגבל עקב הגבלת מיופה כוח בחשבון, רשאי לפנות לבנק ולהודיע לו כי הוא מבטל את ייפוי הכוח ולפיכך תתבטל גם הגבלת החשבון שבו היה מיופה הכוח מוסמך לבצע משיכת שיקים.

מה המשמעות של הגבלה בנסיבות מיוחדות?
סעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי מגדיר באילו מקרים יתאפשר להטיל על לקוח הגבלה בנסיבות מיוחדות. במסגרת החוק נקבע כי בנסיבות הבאות ניתן יהיה להטיל הגבלה בנסיבות מיוחדות ולהכריז על אדם כלקוח מוגבל מיוחד:

  • חייב שהוגבל על ידי רשם ההוצאה לפועל במסגרת הליכי גביית חובות בעניינו.
  • חייב שהוגבל על ידי בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת רגל.
  • סרבני גט שהוגבלו בעקבות פסיקה של בית הדין הרבני.
  • חייב שהוגבל על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לגופים, לתאגידים ולרשויות ממשלתיות.

במקרים שבהם אדם הוכרז כמוגבל מיוחד, תקופת ההגבלה יכולה להימשך בין שנה אחת ועד לחמש שנים ונקבעת על ידי הרשות שהחליטה להטיל את ההגבלה. מלבד השוני ביחס למשך ההגבלה, דינו של בעל חשבון מוגבל מיוחד הוא כדין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות בכל הקשור להגבלות הפעילות החלות עליו.

כיצד ניתן לבטל הכרזה על הגבלת חשבון בנק?
את ההגבלה על החשבון ניתן לבטל באמצעות פניה אל הבנק והצגת טענות משכנעות ביחס לשיקים שחזרו ללא כיסוי אשר לא כובדו בשל טעות. אפשרות נוספת היא פנייה לבית המשפט והגשת ערעור על ההחלטה להגביל את בעל החשבון. אפשרות שלישית היא להמתין עד לסיומה של תקופת ההגבלה. 

כאשר מתקבלת הודעה על הגבלת חשבון בנק מהסוגים שצוינו לעיל, רצוי לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין שמתמחה בתחום הבנקאות, ההוצאה לפועל והחשבונות המוגבלים. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה לעומקן ויגבש עבור הלקוח אסטרטגיית פעולה לביטול ההגבלה ולצמצום הפגיעה בו ככל האפשר.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לדיני בנקאות LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.