בתחילת החודש אמר פרופ' יורם לס בתוכניתו כי פרופ' אלן דרשוביץ "אנס ילדות" ואף "הודה בכך". היום (חמישי) פתח את תוכניתו ב־103fm ואמר: "טעיתי, אני מבקש להתנצל".

לדברי לס, "בתוכנית ב־10 בספטמבר אמרתי - במסגרת דיון על תיקי נתניהו ועל עמדתו של פרופ' אלן דרשוביץ לגביהם - כי 'פרופ' דרשוביץ אנס ילדות' ואף הוספתי כי הוא - דרשוביץ - 'הודה בכך'. אני מבקש לומר בצורה צלולה וברורה: אמירתי זו כנגד פרופ' דרשוביץ - הייתה שגויה".

לס הוסיף כי "פרופ' דרשוביץ מכחיש בתוקף את כל הטענות שהועלו נגדו בעניין זה, וטעיתי כאשר אמרתי שהוא הודה בכך".

"אני מבקש להתנצל בפני פרופ' דרשוביץ על האמירות שלי בעניינו בתוכנית, ולחזור בי מכל טענה שהעליתי כלפיו", סיכם, "הדברים התבססו על טעות שלי. צר לי מאוד, באמת צר לי מאוד, אם נגרמה לו עוגמת נפש".