באמצעות אתרי האינטרנט המוסדיים. בעוד שהאוכלוסייה הצעירה לרוב מנווטת בחופשיות בין אתרי האינטרנט השונים לצורך מימוש זכויותיה, במקרים רבים אוכלוסיית הגיל השלישי מתקשה לנצל את הגישה החופשית למידע האינטרנטי ביחס למימוש הזכויות, וזאת דווקא בעת שהם זקוקים לו יותר מתמיד.

לפיכך, רבים מבני הגיל השלישי מוותרים על הזכויות המגיעות להם מכוח החוק עקב חוסר מודעות ונגישות ביחס להליכים הדרושים למימושן. על כן, רצוי כי כל אדם המתקרב לגיל הפרישה ייעזר באיש מקצוע מנוסה שעוסק בתחום לצורך בדיקת זכאותו לתגמולים ולזכויות נוספות שמגיעות לו ממוסדות המדינה השונים. איש המקצוע יבחן את נסיבותיו הפרטניות של האדם ויסייע לו במימוש זכויותיו הכספיות והסוציאליות מול כל הגורמים הרלבנטיים.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין ונוטריון דוד ידיד, לחץ/י כאן

מהם תנאי הזכאות לצורך קבלת קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק)?
הזכאות לקצבת אזרח ותיק מותנית בעמידתו של המבוטח במספר תנאים בסיסיים. לצורך גיבוש הזכאות לקצבה, המבוטח נדרש להגיע לגיל המזכה כאשר הזכאות לקצבת אזרח ותיק הינה מגיל הפרישה ( 62 לנשים ו-67 לגברים), וכן עליו לעמוד במבחן הכנסות. נשים וגברים שהכנסתם גבוהה מהמוגדר במבחן ההכנסות יהיו זכאים בכל זאת לקבל את קצבת הזקנה בהגיעם לגיל 70, אשר נחשב לגיל הזכאות המוחלט שאינו תלוי במבחן הכנסות.

בנוסף לכך, לצורך זכאות לקצבת אזרח ותיק, מבקש הקצבה צריך להיות תושב ישראל ששולמו עבורו דמי ביטוח לאומי לפי חוק במקרה שהיה עובד שכיר או ששילם את תשלומי הביטוח הלאומי עבור עצמו אם היה עובד עצמאי. יתרה מזאת, לצורך קבלת הגמלה המבקש יצטרך להשלים תקופת אכשרה (תקופת ביטוח) בביטוח לאומי שנקבעת באופן שונה עבור גברים ועבור נשים.

כפל קצבאות
כאשר אדם שמקבל קצבת נכות כללית מגיע לגיל פרישה, הוא יהיה זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק במקום קצבת הנכות שקיבל קודם. אם סכום קצבת האזרח ותיק נמוך מסכום קצבת הנכות הכללית שקיבל, הוא יהיה זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק לנכה אשר בנויה מקצבת אזרח ותיק בתוספת ההפרש שבין קצבת הנכות ובין קצבת אזרח ותיק. לעומת זאת, אדם שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק וגם קצבת נכות מעבודה נדרש לבחור באחת מהקצבאות, ובתנאים מיוחדים יוכל לקבל מענק חד פעמי.

חשוב להבהיר כי קצבת אזרח ותיק אינה ניתנת לאדם באופן אוטומטי עם הגיעו לגיל הזכאות אלא יש צורך להגיש למוסד לביטוח הלאומי טופס תביעה לקצבה בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים. את התביעה ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי באופן מקוון או למלא טופס תביעה בצורה ידנית.

קבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי
אדם שהגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי לפי מידת תלותו בזולת וגובה הכנסתו. הגמלה ניתנת לקשישים שזקוקים לסיוע בפעולות היום יום השונות כגון רחצה, אכילה, הלבשה ועוד.

לצורך קבלת גמלת הסיעוד, המבוטח יצטרך לעמוד בתנאים הבסיסיים ולעבור מבחן הערכת תלות בזולת. וזאת במקרים שבהם לא ניתן לקבוע זכאות בהתאם למסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה. לצורך קביעת זכאות, המבוטח נדרש להיות תושב ישראל אשר הגיע לגיל פרישה ומתגורר בביתו או בדיור מוגן. נוסף על כך, המבוטח צריך לעמוד במבחן הכנסות ולהיות זקוק לסיוע או להשגחה. 

מבחן הערכת תלות לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד
במסגרת מבחן הערכת התלות ייבדק הצורך של המבוטח בהשגחה של אחר וייבחנו יכולותיו בתחומים הבאים: הלבשה, ניידות, אכילה, רחצה וטיפול בהפרשות. אי יכולת לבצע פעולה יזכה את המבוטח בניקוד. 

בהמשך, פקיד התביעות יחשב את הניקוד שהתקבל בהערכת התלות כאמור ובהתאם יקבע האם המבוטח זכאי לקבל גמלת סיעוד זמנית או קבועה ובתוך כך גם יקבע את שיעורה.

מימוש זכויות מכוח ביטוח סיעודי פרטי
במקרים רבים, דווקא בעת שאדם זקוק ביותר לתגמולי הביטוח הסיעודי שעליו שילם פרמיות במשך שנים רבות, הוא נתקל בדחיית התביעה מצד חברת הביטוח. עלותו של מטפל צמוד או מוסד סיעודי יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים מדי חודש ולכן במקרים רבים דחיית התביעה היא מכה אנושה למבוטח ולבני משפחתו שנאלצים לממן את הטיפולים מכיסם. 

לעתים, חברות הביטוח נוקטות במדיניות שבמסגרתה הן מערימות קשיים בירוקרטיים על המבוטחים. כפועל יוצא מכך, רבים מהמבוטחים מוותרים על זכותם לקבל את התגמולים.

עורך הדין דוד ידיד (צילום: אינטרפוטו)עורך הדין דוד ידיד (צילום: אינטרפוטו)

עורך דין מקצועי יכול לסייע במימוש הזכויות
במקרים רבים ייצוג משפטי של עורך דין מקצועי שעוסק בתחום מימוש הזכויות בגיל השלישי יוכל לסייע למבוטח לקבל את התגמולים מחברת הביטוח שביטחה אותו בביטוח סיעודי גם במצבים שבהם נדחתה התביעה. עורך הדין ייבחן את פוליסת הביטוח, את המסמכים הרפואיים הרלבנטיים הנוגעים לתפקודו של המבוטח ואת טענותיה של חברת הביטוח ויגבש אסטרטגיית פעולה למיצוי זכויותיו של המבוטח. במקרים שבהם הדבר נדרש, עורך הדין יכין תביעה כנגד חברת הביטוח, יגיש אותה לבית המשפט וייצג את המבוטח בהליך המשפטי.

עם ההגעה לגיל הפרישה רצוי לפנות לעורך דין מנוסה ומקצועי שעוסק בתחום מימוש הזכויות בגיל השלישי, כדי לבדוק בעזרתו כיצד ניתן לממש את הזכויות ולקבל את התגמולים המגיעים מרשויות המדינה ומהביטוחים הפרטיים השונים. במסגרת הבדיקה עורך הדין ייבחן את המאפיינים הספציפיים של הלקוח ויסייע לו להתמצא בסבך הביורוקרטי לצורך מיצוי מיטבי של זכויותיו. 

עורך דין דוד ידיד ועורכת דין מיטל בכר-ורמוכת עוסקים במימוש זכויות רפואיות וכספיות בגיל השלישי ובמימוש זכויות של ניצולי שואה. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לביטוח סיעודי LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.