החוק החדש משנת 2017 מאפשר לכל אדם "צלול" מעל גיל 18 לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ולקבוע מראש מי מבני משפחתו או מקורביו יחליט בעתיד בענייניו האישיים, הבריאותיים והרכושיים, ביום שלא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו. 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנערך על ידי האדם עצמו ועל פי השקפת עולמו ורצונותיו, בעזרת עורך דין שעבר הכשרה ספציפית לנושא והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך.

ההנחיות המקדימות שמוסר האדם בייפוי הכוח המתמשך, מאפשרות לו להורות למיופה כוחו מבעוד מועד, על רצונו בטיפול רפואי מסוים, היכן יהיה מקום מגוריו, או כיצד ינוהלו ענייניו בעתיד במקרה שלא יהיה כשיר לעשות כן בשל תאונה, מחלה או דמנציה. 

לפניה ישירה אל משרד עו"ד ד"ר איריס טרומן לחץ/י כאן

עריכת ייפוי כוח מתמשך חוסכת את הצורך בהליך מינוי אפוטרופוס
ייפוי כוח מתמשך חוסך את הבירוקרטיה הכרוכה בהליך משפטי של מינוי אפוטרופוס בכך שהוא מחליף את הצורך לפנות לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס ותוך כך להגיש דוחות, דיווחים ותשלומים שנתיים לאפוטרופוס הכללי לצורך פיקוח.

קביעת מנגנון הפיקוח נעשית אף היא על ידי האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, במסגרתו יוכל להורות כי בני משפחתו לא יהיו מפוקחים על ידי האפוטרופוס הכללי אלא יהיו מפוקחים על ידי קרוב משפחה אחר או שלא יהיו מפוקחים כלל, במידה והוא סומך על שיקול דעתם באופן מוחלט.

מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח אף הוא יכול להיקבע על ידי האדם מראש, או לאחר קבלת חוות דעת של מומחה. החל מחודש יוני 2019, ניתן להכניס את ייפוי הכוח לתוקף על פי חוות דעתו של מומחה גם באופן מקוון ללא צורך בתשלום אגרה או בפניה לבית המשפט לצורך כך. 

חשוב להבהיר כי לא מדובר בצוואה ולכן מיופי הכוח אינם נהנים מכל זכות רכושית או אחרת ביחס לרכושו ולענייניו של האדם. ייפוי כוח מתמשך, כמוהו כתעודת ביטוח המעניקה שקט ובטחון למקרה שבו חלילה האדם עוד בחייו יגיע למצב שבו לא יוכל עוד לנהל את ענייניו או להביע את רצונותיו.

עריכת ייפוי כוח מתמשך בצל משבר הקורונה
לאחרונה, לנוכח משבר הקורונה שפוקד את מדינת ישראל ומדינות רבות נוספות בעולם, הודיע האפוטרופוס הכללי על אפשרות לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית, ללא צורך במפגש פנים אל פנים עם עורך הדין המוסמך לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. 

יובהר כי האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך בהיוועדות חזותית ללא פגישה פיזית עם עורך הדין כפופה לעמידתו של הממנה בתנאים שנקבעו על ידי האפוטרופוס הכללי. התנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך בדרך זו היא כי הממנה או מיופה הכוח הם בני 65 או יותר או שלחילופין הם מצויים בקבוצת סיכון בשל מצבם הרפואי.

אם ייפוי הכוח המתמשך נערך על ידי היוועדות חזותית עם מיופה הכוח או הממנה, יש צורך לקיים שיחות וידאו בין עורך הדין ובין הממנה או מיופה הכוח כך שעורך הדין יוכל למלא את חובותיו בעריכת המסמך תוך מתן הסברים מלאים לגורמים הרלבנטיים.

עו''ד ד''ר איריס טרומן (צילום: תומר שלום)עו''ד ד''ר איריס טרומן (צילום: תומר שלום)

עריכת ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית
כאשר המסמך נערך באמצעות היוועדות חזותית עם הממנה, עורך הדין צריך גם להתרשם כי הממנה עורך את המסמך מרצונו החופשי וכי הוא כשיר לעשות זאת. נוסף על כך, עורך הדין מחויב לקיים שיחת וידאו אחת לפחות עם הממנה אשר במסגרתה ימסור לו מידע והסברים אודות ייפוי הכוח המתמשך כאשר השיחה תתקיים ללא נוכחותו של מיופה הכוח בחדר שבו שוהה הממנה בעת קיום השיחה.

יתרה מזאת, עורך הדין מחויב לציין בייפוי הכוח המתמשך כי המסמך נערך באמצעות היוועדות חזותית עם הממנה ולקיים עימו שיחת טלפון ללא תיאום מראש. במסגרת השיחה עורך הדין נדרש לוודא שהממנה זוכר את דבר עריכתו של המסמך, את הוראותיו העיקריות וכי הוא מעוניין במסמך שנערך מתוך רצונו החופשי. עורך הדין נדרש גם לעדכן את הממנה על הפקדתו הצפויה של המסמך אצל האפוטרופוס הכללי. הפקדת המסמך תיעשה אך ורק אם עורך הדין השתכנע שהמסמך נערך כדין על ידי ממנה כשיר אשר מבין את משמעויותיו.

מפגש פנים אל פנים עם הממנה לאחר הפקדה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך
לאחר ביצוע הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח המתמשך, עורך הדין צריך לקיים עם הממנה מפגש פנים אל פנים כדי לוודא שהממנה אכן מעוניין במסמך, מבין את משמעותו וכשיר לערוך אותו. לאחר קיום המפגש הפיזי עם הממנה, עורך הדין נדרש לשלוח הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי.

במקרה שבו ייפוי הכוח המתמשך נחתם באמצעות היוועדות חזותית, עורך הדין יידרש לצפות בממנה או במיופה הכוח חותמים על המסמך הפיזי. לאחר ביצוע הפקדה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך עורך הדין מחויב לשלוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה בדבר עריכת היוועדות חזותית.

עורכת הדין ד"ר איריס טרומן, מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ועוסקת בדיני משפחה, צוואות וירושות ומקרקעין. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייפוי כוח מתמשך LawGuide. 

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.