מטרותיהם של הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון הן לאפשר לאדם שנקלע לחובות ואינו מסוגל לשלם אותם במלואם, לפרוע אותם חלקית ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית עם סיום ההליכים. במסגרת הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל, החל מתאריך 15.09.2019 הליכי פשיטת רגל נקראים הליכי חדלות פירעון כאשר החוק שמסדיר את ניהול ההליכים נקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") המחליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה. 

לפניה ישירה אל עורך דין משה ישראל, לחץ/י כאן

כל אדם או עסק עלולים להיקלע למצב של חדלות פירעון
הרפורמה מבוססת על התפיסה כי בעת המודרנית כל אדם או עסק עלולים להיקלע למצב של חדלות פירעון. יתרה מזאת, הרפורמה מבטאת את גישת המחוקק שלפיה יש להסיר את הסטיגמה שדבקה בפושטי רגל ותייגה אותם כחסרי אחריות ונעדרי תום לב. לפיכך, הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל נועדה לקצר את ההליכים ולייעלם, לתחום אותם במסגרת זמן קבועה ותוך כך לנסות ולאזן בין האינטרסים של הנושה ובין אלו של החייב.
 
הרפורמה הקודמת בהליך פשיטת הרגל חלה רק ביחס לבקשות פשיטת רגל שהגישו חייבים החל מתאריך 1.09.2013. במסגרת הרפורמה נקבע בין היתר כי ייערך דיון בעניינו של החייב תוך 18 חודשים ממועד פתיחת ההליך ובסיומו תוצג לו תוכנית פירעון לתקופה של 3 שנים שבסיומה הוא יקבל הפטר מחובותיו.

תוכנית פירעון במסגרת הליך פשיטת רגל
תוכנית פירעון היא למעשה קביעת הסכום ומספר התשלומים שהחייב יצטרך לשלם לצורך קבלת ההפטר מחובותיו. הסכום של תוכנית הפירעון יכול להיות בשיעור של 100% מהחובות, במקרים שבהם נקבע שהחייב יכול לעמוד בתשלום החוב ויכול להיות אחוז מסוים מסכום החוב הכולל במצבים שבהם אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו. הסכום ייקבע לפי יכולת התשלום של החייב לאחר ביצוע חישוב של סך הכנסותיו פחות הוצאותיו של החייב ובני משפחתו. נוסף על כך ייבחנו סך נכסיו של החייב, אשר מחויב למכור אותם לצורך תשלום חובותיו. 

הארכת משך תוכנית פירעון עקב התנהלות החייב
בהקשר זה חשוב לציין כי חוסר תום לב משמעותי מצד החייב ביצירת החובות והעלמת מידע מהגורמים המוסמכים היה עשוי להצדיק קביעת תוכנית פירעון לתקופה ארוכה יותר משלוש שנים ואף להוביל לשלילת זכותו של החייב לקבל הפטר מחובותיו. הארכת תקופת תוכנית הפירעון הייתה מתבצעת גם במקרים שבהם החייב לא עמד בצו התשלומים שנקבע לו בתוכנית הפירעון.

במסגרת הליך פשיטת רגל תוכנית הפירעון הציעה לחייב אפשרות לפירעון חלקי של חובותיו באמצעות תשלום חודשי והכנסות שמקורן במימוש נכסיו. שיקולי בית המשפט באישור תוכנית הפירעון שהגיש המנהל המיוחד בהליך פשיטת הרגל כללו בין היתר את גילו של החייב, יכולתו הכלכלית, מצבו המשפחתי, הוצאות מחייתו ומחיית משפחתו ועוד. יש לציין כי תוכנית הפירעון תקפה החל מחודש ספטמבר 2013 אך ורק ביחס למקרים שבהם החייב הוא זה שהגיש את הבקשה לפשיטת רגל.

החוק החדש מעניק עדיפות לשיקומו של החייב
החוק נכנס לתוקף בחודש ספטמבר בשנת 2019 ונועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה. מטרתו העיקרית של החוק היא לסייע לחייבים לשקם את חייהם ולצאת בסופו של ההליך לדרך חדשה ונקייה מחובות. בעוד פקודת פשיטת הרגל הישנה התמקדה באינטרסים של הנושים, החוק מעניק עדיפות לשילובו מחדש של החייב בחברה ושיקומו, תוך הסרת הסטיגמה שנלוותה לפושטי רגל כאמור. 

במקרים שבהם חובותיו של החייב מסתכמים ביותר מ-150 אלף שקלים, בית המשפט יערוך דיון אשר במסגרתו תיבחן הצעתו של הממונה על הליכי חדלות פירעון לתוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב.

עורך הדין משה ישראל (צילום: צילום עצמי)עורך הדין משה ישראל (צילום: צילום עצמי)

תוכנית פירעון במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי
בסיום הדיון ייתן בית המשפט לחייב צו לשיקום כלכלי כאשר לפי סעיף 163 לחוק תקופת השיקום הכלכלי תימשך שלוש שנים שבמהלכן החייב יצטרך להמשיך ולהעביר תשלומים לפירעון החוב. אם סכום החובות הוא בין 50 אלף שקלים ועד ל-150 אלף שקלים, הצו יינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל בהתאם להצעת הנאמן בהליך חדלות הפירעון.

עם תום שלוש שנים ובכפוף לעמידה בתוכנית הפירעון, החייב יוכל לקבל הפטר מחובותיו. יובהר כי במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבותיו האישיות של החייב, ייתכן כי בית המשפט יקבע כי תקופת השיקום הכלכלי תקוצר לתקופה קצרה משלוש שנים. עם זאת, במקרים שבהם החייב נהג בחוסר תום לב קיימת אפשרות כי תקופת השיקום הכלכלי תוארך מעבר לשלוש שנים ואף תיקבע לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.

הגבלת הליך חדלות פירעון לתקופת מקסימום בת ארבע שנים
חשוב להבהיר כי לפי החוק החדש הליך חדלות הפירעון מתחילתו ועד סופו מוגבל לתקופה של ארבע שנים אשר במהלכן החייב ישלם חלק מחובותיו בהתאם לתוכנית שנקבעה על ידי רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט ובסופו יקבל הפטר מחובותיו. כך, החוק החדש תורם לייעול ההליכים ולקיצורם ומעניק לחייבים ודאות ואפשרות לשקם את חייהם מבחינה כלכלית.

עורך דין משה ישראל עוסק בתחום חדלות הפירעון, בהסדרי חובות, מחיקת חובות ובייצוג חייבים בהוצאה לפועל בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לחדלות פירעון LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.