התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל גרמה לממשלה לקבוע שלל הגבלות ובמסגרתן הושפע גם תחום הסדרת מעמדם של בני זוג זרים המקיימים קשר זוגי עם אזרחים ישראלים או תושבי קבע. בתקופה הנוכחית חשוב יותר מתמיד להקפיד על הנהלים ועל הדרישות כדי למנוע סירובים או עיכובים מיותרים. 

ביום 18.3.20 פורסמה הודעה של דוברות רשות האוכלוסין וההגירה על סגירת הגבולות בניסיון לצמצם את כניסת נגיף הקורונה לישראל. זאת הייתה תקופה קשה לזוגות ולמשפחות וביום 14.06.20 פורסמו תנאים כדי לאפשר כניסה לישראל במקרים מיוחדים וביניהם זוגות שמבקשים להיות ביחד בישראל. ביום 29.10.20 עודכנו החריגים פעם נוספת לאור הקלות נוספות בקבלת הקהל. 

מדיניות רשות אוכלוסין וההגירה ביחס לכניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה
בהודעה שפרסמה דוברות רשות האוכלוסין וההגירה ביום 14.6.20 צוין כי במקרים מסוימים תאושר באופן חריג ולאחר בדיקה, כניסה של זרים לישראל. בין היתר צוין כי אזרח זר שנשוי לאזרח ישראלי או לתושב קבע ועוד לא הגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל במסגרת ההליך הנדרש, יוכל להיכנס לישראל במספר תנאים:
 
אם הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין ואם מרכז חייהם של בני הזוג היה בישראל בשנה הקודמת, כלומר, אם בן הזוג הישראלי שהה בישראל 180 ימים בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה או במהלך שנת 2019 ואילו בן הזוג הזר שהה בישראל לפחות 90 יום במהלך התקופה כאמור. אם שני בני הזוג מתגוררים בחו"ל, נדרש שבן הזוג הזר ביקר בישראל במהלך שלוש השנים שלפני הגשת בקשת הכניסה לישראל.
 
עוד נקבע כי זרים השוהים בחו"ל והם נשואים או ידועים בציבור של אזרח ישראלי, יוכלו להיכנס לישראל לאחר קבלת אישור של לשכת רשות האוכלוסין וההגירה, ועמידה בתנאי הנוהל לקבלת המעמד בשל הקשר הזוגי וזאת לאחר שהוגשה עבורם בקשה. בני זוג זרים אשר שוהים בחו"ל, הנשואים לאזרחים ישראלים או לתושבי קבע וכבר הגישו בקשה והם נמצאים במסגרת ההליך להסדרת מעמדם לקבלת אזרחות, יוכלו להיכנס לישראל רק מכוח הנוהל ואם יעמדו בתנאיו.
 
בתקופה זאת של מגפת הקורונה, מנפיקה הרשות אישור מיוחד לעלייה למטוס, לאחר שהוצג בפניה ביטוח בריאות מיוחד והתחייבות לבידוד. בנסיבות אלה, הגשת בקשה מסודרת ומלאה, העונה על כל הדרישות, מסייעת לזרז את הגעת בן או בת הזוג לישראל בתקופת חוסר ודאות, שבה השמיים במדינות רבות נפתחים ונסגרים והעתיד לא ברור.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, לחץ/י כאן

מסמכי הסף הנדרשים במסגרת בקשה לאשרה עבור בן הזוג הזר
נהלי משרד הפנים קובעים כי אזרח ישראלי חייב להזמין לישראל את בן או בת הזוג הזרים מחו"ל גם אם מדינת המוצא אינה מחייבת אשרת כניסה לישראל. לשם כך הוא מחויב לעמוד בדרישות נוהל רשות האוכלוסין וההגירה שמספרו 5.2.0008 או 5.2.0009. בנוהל מפורטות הדרישות שכוללות בין היתר הצגת מסמכי סף מאומתים ומתורגמים באמצעות תרגום נוטריוני. 

מסמכי הסף כוללים בין היתר תמונות פנים של שני בני הזוג (פספורט), דרכון זר תקף לפחות לשנתיים של האזרח הזר, תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, תצהיר של בני הזוג אודות אמיתות המסמכים שהוגשו, מכתב הסבר והוכחות לכנות הקשר בין הצדדים ולמרכז חיים. נוסף על כך ידרשו בני הזוג להמציא תעודת לידה של בן הזוג הזר, תעודת יושר ממדינת המוצא ואישור עדכני ביחס למצב האישי הקודם והנוכחי של בן הזוג הזר. יש לשים לב למקרים מיוחדים, לדוגמא שינויי שמות או צורך בתעודה פדראלית. את המסמכים הללו יצטרך המבקש להציג במקור בפגישה הראשונה בלשכת רשות האוכלוסין ולכן חשוב להגיע עם צילומים כדי שניתן יהיה למסור אותם ולא המקור. מבקשי מקלט נדרשים לעמוד בתנאים מיוחדים.

נקודה חשובה, רשות האוכלוסין דורשת שהתעודות והאישורים הנ"ל יהיו עדכניים למועד הפגישה ולכן אין לעשות שימוש בתעודות ישנות שהוכנו לצרכים אחרים. בנוסף, ראוי לציין כי יש להזמין תור להגשת מסמכים מראש. בשגרה, תקופת ההמתנה לפגישה במחלקת אשרות של לשכת האוכלוסין עשויה לנוע בין שלושה חודשים ועד לחצי שנה, ואילו בתקופת הקורונה ההמתנה לפגישה צפויה להיות מושפעת מהמצב ולהתארך בעקבות צמצום שעות קבלת הקהל בלשכות רשות האוכלוסין, יש לעקוב אחר הודעות שוטפות של הרשות בהתאם למצב התחלואה ולהחלטות הממשלה.

עורכת הדין מאיה וייס-טמיר (צילום: משרד עו''ד מאיה וייס-טמיר)עורכת הדין מאיה וייס-טמיר (צילום: משרד עו''ד מאיה וייס-טמיר)

הליך מדורג להסדרת מעמד של בן זוג זר והוכחת קשר זוגי
ישנם מקרים בהם בן או בת הזוג הזרים נמצאים בחו"ל ונדרש לבצע ריאיון שייערך בלשכת רשות האוכלוסין בישראל ובנציגות הישראלית במדינת המוצא של בן הזוג הזר, כאשר ההחלטה בעניין מתן האשרה לישראל תתקבל על סמך תוצאות הריאיון ובחינת המסמכים שהוגשו ללשכת האוכלוסין. ראיון כזה יכול ויבוצע גם לאחר כניסת הזר לישראל ויהיה חלק בעל השפעה על המשך ההליך בישראל. 

לאחר שבן או בת הזוג הזרים הגיעו לישראל, עליהם לתאם פגישה נוספת בלשכת רשות האוכלוסין להמשך בחינת הבקשה לקבלת מעמד קבוע בישראל. מדובר בהליך שנקרא "הליך מדורג" מכיוון שהוא נבחן על פני מספר שנים עד שניתן מעמד קבוע. במהלך הפגישה, לאחר שהוצגו מסמכי הסף יש להציג הוכחות לקיומו של קשר זוגי ופקיד הרשות יכול לבקש מסמכים נוספים בהתאם לכל מקרה ומקרה ובהתאם לשיקול דעתו. לפיכך, חשוב לברר מראש מה יכולות להיות הדרישות וגם חשוב לשמור על כל התכתבות בין בני הזוג, תמונות משותפות וכל הוכחה אחרת שעשויה להעיד על המשך קיומו של קשר זוגי אותנטי בין האזרח הישראלי ובין בן או בת הזוג הזר ולהציג המלצות מאנשים קרובים שיכולים להעיד על הקשר. 

במקרה שאושרה הבקשה, מתחיל ההליך המדורג, אורכו מושפע מהנסיבות, אם בני הזוג נשואים או ידועים בציבור. באופן כללי תינתן אשרה מסוג ב/1 אשר מתירה לבן הזוג הזר לעבוד ולשהות בישראל. אם מדובר בבן זוג ידוע בציבור היא ניתנת למשך שלוש שנים, לאחר מכן וכל עוד עומדים בני הזוג בדרישות, ניתן יהיה להגיש בקשה לשדרוג המעמד לאשרה מסוג א/5 – תושב ארעי. כעבור ארבע שנים באשרה זאת (בסה"כ שבע שנים מתחילת ההליך), ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת מעמד קבוע. אם בני הזוג מתחתנים תוך כדי ההליך, יתקצר ההליך לחמש שנים כפי שקבוע בנוהל הרלוונטי לבני זוג נשואים ובקשתם תמשיך להיבדק לפי נוהל זה. 

היערכות מקדימה תמקסם את הסיכויים לקבל אשרה עבור בן הזוג הזר
לצורך קיצור וייעול של הליך ההזמנה לישראל וקבלת האשרה עבור בן הזוג הזר, ניתן לנקוט במספר פעולות וביניהן פנייה בזמן לקבלת תור להגשת המסמכים הלוקח בחשבון את פרק הזמן עד לקבלת המועד, הכנת כל מסמכי הסף הנדרשים, אימותם בחותמות הנדרשות ותרגומם על ידי נוטריון בישראל מבעוד מועד. מענה ישיר ובלתי מתחכם לשאלות שנשאלות במהלך הריאיון בלשכת רשות האוכלוסין יסייעו לפקיד הרשות להבין את המקרה ולקבל את המידע הנדרש, כך לא יהיו חוסרים או אי התאמות בגרסאות שיימסרו. הגשת כל הוכחה שעשויה להעיד על קיום הקשר הזוגי תסייע להקל על הליך אימות הטענה לקיומו של קשר. נוסף על כך, ניתן ואף רצוי להציג בלשכת רשות האוכלוסין תמונות עדכניות של בני הזוג, מכתבים ממשפחה ומחברים והצגת הוכחות נוספות שעשויות להעיד על קיומו של קשר זוגי אמיתי בין האזרח הישראלי ובין בן או בת הזוג הזרים.

ההליך המדורג הוא מורכב, הוא כולל שלבים רבים ומחייב המצאת מסמכים מסוגים שונים בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל זוג וזוג, עיכוב הנובע מהגשה לא נכונה של המסמכים, יימנע הגעה מהירה של בן או בת הזוג לישראל, או יגרור עיכוב בקבלת אשרת עבודה ועוד. לפיכך, רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום האשרות והסדרת המעמד בישראל לצורך הטיפול בעניין. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה, יסייע לבני הזוג בהכנת המסמכים הדרושים, יכין אותם לדרישות אפשריות נוספות של הרשות ולריאיון, וילווה אותם לאורך כל הדרך עד לקבלת התוצאה המבוקשת. 

משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, עוסק בהסדרת מעמד בישראל, אשרות כניסה ושהייה לבני זוג, מעמד להורה קשיש ולמומחים, הסדרת מעמד של ילדים שנולדו בחו"ל וקבלת אזרחות ישראלית לתושבי קבע ובמקרים מיוחדים. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לאזרחות ישראלית ואשרות LawGuide.

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.