מתחילת 2020 הוגשו קרוב ל־19 אלף בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון של יחידים. מתוכן, 4,283 הועברו לטיפול רשות האכיפה והגבייה (חובות של מתחת ל־150 אלף שקל). מהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עולה כי נרשמה עלייה של 41% במספר הבקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון (13,441 בתקופה המקבילה), ככל הנראה עקב משבר הקורונה.

נתוני דוח 2019 של האפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושות מעלים כי בשנה שעברה התקבלו מעל 16 אלף בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל, 1,179 בקשות פירוק חברות, 137 נכסי מקרקעין ו־12.4 מיליון שקל הושבו ליורשים. על פי הנתונים, קוצרו זמני הטיפול בהנפקת צווים ברשם לענייני ירושה והופקדו 13,181 ייפוי כוח מתמשכים.

שנת 2019 התאפיינה במעבר של הרשם לירושות והאפוטרופוס הכללי לשירות מקוון, אשר הואץ עם התפרצות מגפת הקורונה.שר המשפטים אבי ניסנקורן: "הדוח משקף את המשך פעולות האגף על כלל מחלקותיו, בעשייה להנגשת הפעילות לציבור הרחב, תוך כדי עמידה ביעדים שהוצבו וקביעת רפורמות להרחבת הידע המקצועי של האגף".

האפוטרופסית הכללית והממונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים עו"ד סיגל יעקבי: "בשנים האחרונות הצבנו לעצמנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לאזרח הנזקק לשירותינו, תוך כדי פיתוח כלים מתאימים שיאפשרו לציבור לקבל שירות מיטבי, מהיר, זמין ונגיש לכולם. בשנה האחרונה השלמנו פתיחה של מוקדי שירות בכלל תחומי הפעילות שלנו והרחבנו את השירותים המקוונים".