לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשו היום (ראשון) שתי בקשות: האחת, בקשה משותפת של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ׳ בטענה של הגנה מן הצדק. בקשה נוספת ונפרדת הוגשה מטעם איריס אלוביץ׳ בלבד, בטענה של שיקולי העמדה לדין בלתי שוויוניים. טענתה היא שככל שהפרקליטות הגיעה למסקנה שאין מקום להעמדה לדין את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ואת מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, אותה מסקנה חייבת הייתה לחול גם עליה.

בבקשה מובהר כי איריס אלוביץ' משוכנעת שהיא לא ביצעה עבירה פלילית ושגם גב׳ נתניהו וישועה לא ביצעו עבירה. לטענת באות כוחה, עוה״ד מיכל רוזן עוזר ונעה פירר, שיקולי ההעמדה לדין הבלתי שוויוניים בעניינה, הוסוו בכתב האישום בכך שבאופן מלאכותי הוקטנה וצומצמה בכתב האישום מעורבותם של שרה נתניהו ושל ישועה, והועצמה מעורבותה שלה תוך השמטת עובדות שמוכיחות כי ההיפך הוא הנכון. 
 
עוד טוענת פרקליטתה כי מי שקורא את כתב האישום יטעה לחשוב שהיא אשת עסקים כלשהי, על אף שמערכת היחסים האמיתית בין שאול אלוביץ' לאיריס אלוביץ' אינה של "ייעוץ עסקי" אלא של זוגיות ארוכת שנים, תומכת ואוהבת. כך הפכה בכתב האישום קדושת התא המשפחתי את עורה והיא מתוארת כיועצת עסקית ומי ששיקוליה נעוצים בעולמות עסקיים רגולטוריים ואינטרסים מושחתים״.

בבקשה מובהר כי בית המשפט אינו מתבקש להכריע בה כעת משום שברור כי תיקונו של מהלך זה יוכל להיעשות רק לאחר שמיעת ראיות.

שאול אלוביץ', בנימין ושרה נתניהו (צילום: פלאש 90)שאול אלוביץ', בנימין ושרה נתניהו (צילום: פלאש 90)

 
בבקשה המשותפת לזוג אלוביץ׳ העוסקת בטענה להגנה מן הצדק, טוענים פרקליטי הזוג, עוה״ד ז׳ק חן, מיכל רוזן עוזר, נעה פירר ויהל דאר, כי החקירה בתיק 4000, שלוותה בידי הפרקליטות, הייתה חדורה בלהיטות יתר שהובילה את העוסקים במלאכה ל'ראיית מנהרה' והתבצעו צעדים דורסניים שאין להם מקום במדינת חוק. 

בין היתר, מציינים פרקליטיהם של הזוג אלוביץ׳ גם את השפלתם וביזויים של הזוג בכלי התקשורת, את פרשת המסרונים של השופטת פוזננסקי ומי שהיה אז נציג הפרקליטות שחם-שביט בשלב המעצרים, את מסע ההדלפות של חומרי החקירה, ואת פרשת התפיסות והחילוטים האגרסיביים ללא צו אשר לימים הולידה את הלכת אלוביץ׳ בבית המשפט העליון.  
 
גם בבקשתם זו להגנה מן הצדק, וכפי שמתיר החוק, מבקשים סנגוריהם של הזוג אלוביץ׳ מבית המשפט שלא להכריע כבר עתה, אלא רק לאחר שמיעת הראיות, שבו יוכחו והדברים ויתחזקו. ״מקצת מהמתואר, לו יוכח במשפט, צריך להביא לביטול האישום. לא כל שכן שזו המסקנה המתחייבת לאחר שיוכחו כולם. ללא כל קשר לשאלת האשם (המוכחש) או חפותם של המבקשים – נוכח דברים אלה, הגשת כתב האישום וניהול ההליך הפלילי נגדם עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. גם מטעם זה דין האישום נגדם להתבטל״.