איכוני השב"כ: המדינה הגישה הבוקר (שלישי) בקשה לדחות את מועד הגשת תצהיר התשובה בטענה שהממשלה שוקלת את המשך השימוש בשב"כ או צמצומו, ותקבל החלטה עד מוצאי שבת כחלק מעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח.

בהודעה במסגרת עתירה של האגודה לזכויות האזרח ביקשה המדינה דחיה נוספת בהגשת תצהיר תשובה, בטענה שהממשלה תדון ותקל החלטה עד מוצ"ש על צמצום אפשרי של השימוש בשב"כ לאור ההנה שהתועלת השולית שלו כבר הרבה פחות משמעותית לאור המערך האפידמיולוגי האנושי.

כזכור, ב-10.7.2020 הוגשה עתירה דחופה לבג"ץ בשם האגודה לזכויות האזרח ובשם רופאים לזכויות אדם נגד החוק שמסמיך את השב"כ להשתמש ביכולות המעקב ההמוני שלו לצורך מעקב אחר נתיבי תנועה של נשאי קורונה מאומתים ואחר מגעים קרובים של אזרחים עמם.

הקלטות קבינט הקורונה (באדיבות חברת החדשות)

ב-17.11.2020 הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למדינה לנמק בתוך 21 יום מדוע איכוני שב"כ לא משמשים רק למקרים שבהם חולים לא משתפים פעולה בחקירה אפידמיולוגית, ומדוע לא קודמה האפליקציה הוולונטרית המגן 2.

לדברי עו"ד גיל גן-מור המייצג את האגודה לזכויות האזרח, פרטיות ישראל, עדאלה ורופאים לזכויות אדם בעתירה נגד איכוני השב"כ: לאחרונה הוציא בג"ץ צו על תנאי לממשלה ובעקבותיו הודיעה הממשלה שהיא שוקלת את המשך השימוש בשב"כ. אם אכן הממשלה תחדל מהשימוש בשב"כ ולפחות תצמצם אותו משמעותית זו בשורה חשובה. כבר חודשים אנו טוענים את מה שהממשלה מבינה כעת - התחליף לשב"כ הוא מערך חקירות אנושי, ושום טכנולוגיה לא יכולה להחליפו. השימוש בשב"כ היה כישלון במבחן התוצאה והתגלה ככלי טכנולוגי לא מדויק שגורם לבידוד יתר מסיווי ופגיעה באמון הציבור. חודשים ארוכים השתרכה המדינה מאחור בכל הנוגע למערך תחקור אפידמיולוגי ביחס למדינות אחרות בעולם. מכאן שהשימוש בשב"כ היווה גורם לעיכוב בפיתוח מענים טובים יותר הן בצד הבריאותי והן בצד של שמירה על זכויות הפרט".