בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל לאחרונה ערעור שהוגש באמצעות עורך הדין אריאל גולן על החלטת הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח לאומי שקבעה כי החל מחודש אפריל בשנת 2017 אין לו נכות נפשית. השופט קיבל את טענותיו של עורך הדין אריאל גולן וקבע כי ועדת הערר לא נימקה מדוע הסיקה כי התנהגותו של המערער בפני הוועדות הרפואיות הייתה מכוונת ולא התייחסה לעברו הרפואי שכלל אבחונים פסיכיאטריים ונטילת תרופות קשות. על כן, השופט קבע כי עניינו של המערער יחזור לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר אשר תקבע את נכותו של המערער החל מחודש 4/17.

לפי העובדות שצוינו בפסק הדין, בשנת 2015 נקבעה למערער נכות נפשית בשיעור 50% ואילו בחודש פברואר בשנת 2017 הודיע המוסד לביטוח לאומי למערער כי לפי המידע הקיים ברשותו ההחלטה בדבר זכאותו לקצבת נכות כללית התבססה על מידע מוטעה ולכן השהה את תשלום קצבת נכותו. תוך כך, המוסד לביטוח לאומי דרש מהמערער להעביר מסמכים רפואיים לצורך בחינה מחודשת של זכאותו לקצבת נכות.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין גולן ושות', לחץ/י כאן

הביטוח הלאומי הורה על עריכת חקירות סמויות בעניינו של המערער
המערער העביר למוסד לביטוח לאומי מסמכים רפואיים וועדה רפואית מדרג ראשון קבעה בחודש אוקטובר בשנת 2017 כי למערער לא קיימת נכות נפשית החל מתחילת חודש אפריל בשנת 2017. לפיכך, המערער הגיש ערר על החלטתה של הוועדה הרפואית ובחודש יוני בשנת 2018 התקיימה ועדה רפואית לעררים אשר בדקה אותו וקבעה כי לנוכח ההיסטוריה של התנהלותו בתיק, יש צורך לערוך למערער חקירה שתיתן תמונה שלמה ביחס לתפקודו היום יומי, כאשר לאחר קבלת ממצאי החקירה, הוועדה תשוב לדון בעניינו. 

בעקבות החלטת הוועדה הרפואית לעררים, המוסד לביטוח לאומי ערך שתי חקירות סמויות למערער והוא זומן לוועדה רפואית בחודש דצמבר בשנת 2018 כאשר לפני הדיון נשלח אליו חומר החקירה בעניינו. המערער לא הגיע לוועדה וחבריה החליטו להתכנס בהיעדרו. 

ועדת הערר דחתה את ערעורו של המערער 
לפי פרוטוקול הוועדה, חבריה צפו בסרטי החקירה שבוצעו לתובע ועיינו בדו"ח סיכום החקירה. הוועדה ציינה כי המערער נצפה מתפקד באופן מלא, נוהג ברכבו ועורך קניות באופן עצמאי. מסקנת הוועדה הייתה כי בבדיקותיו של המערער בפני הוועדה נצפתה התנהגות מכוונת שלא תואמת את מצבו הרפואי האמיתי. לפיכך, הוועדה החליטה לדחות את הערעור שהגיש המערער ביחס לקביעת נכותו בתחום הנפשי. 

בערעור שהוגש לבית הדין לעבודה נקבע בפסק דין מוסכם מיום 29.5.19 כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה באותו הרכב כדי שתינתן למערער זכות טיעון ביחס לצילומים שנערכו לו, לצורך שקילה מחודשת של הקביעה בעניינו. הוועדה שהתכנסה ביום 10.11.19 קבעה כי ממצאי בדיקה קלינית שנערכה למערער אינם מתאימים למצב של חוסר תפקוד ולכן הוחלט לדחות את הערעור בתחום הנפשי.

על כן, המערער הגיש לבית הדין האזורי לעבודה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי באמצעות עורך דין אריאל גולן. בערעור נטען כי המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לפעול מכוח תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) שלפיה ניתן לדרוש ראיות ממקבל הגמלה בקשר למתן הגמלה תוך השהיית תשלום הגמלה עד לקבלת הפרטים המבוקשים, כדי לערוך שינויים בהחלטות חלוטות שהתקבלו בעניינו ללא הצדקה.

הצילומים שנערכו למערער אינם מבססים שלילה מוחלטת של נכות נפשית
עורך דין אריאל גולן הוסיף וטען בשמו של המערער כי הוא לא קיבל לידיו את המידע שעל בסיסו הביטוח הלאומי החליט לפעול לפי הוראות תקנה 17 כאמור.. לפי גרסת המערער, הצילומים אינם מבססים שלילה מוחלטת של נכות נפשית כאשר הוועדה גיבשה מראש עמדה ביחס להתנהגותו וקבעה שהיא מכוונת. על כן, עורך דין אריאל גולן שייצג את המערער ביקש להשיב את עניינו לדיון מחודש בוועדה בהרכב חדש.

מנגד, המוסד לביטוח לאומי טען כי הוועדה הקשיבה למערער, לזוגתו ולעורך דינו, ערכה לו בדיקה קלינית וקבעה את ממצאיה שלפיהן קיבלה את החלטתה לדחות את הערר.

השופט ציין כי קביעת הוועדה מיום 10/11/2019 לא כללה נימוקים והסברים ביחס לממצאים שעלו בחקירה שנערכה למערער. השופט קבע כי הוועדה אמנם ערכה למערער בדיקה קלינית ותיעדה את ממצאיה אך הסיקה כי התנהגותו הייתה מכוונת מבלי שהתייחסה בפירוט לעברו הרפואי והנפשי שכלל אבחונים פסיכיאטריים, אשפוז אפשרי ונטילת תרופות פסיכיאטריות.

ועדת הערר לא נימקה מדוע החליטה שהמערער התנהג בצורה מכוונת בוועדות הרפואיות
לפי קביעת השופט, ועדת הערר לא נימקה בצורה מפורטת וברורה מדוע החליטה שהתנהגותו של המערער בוועדות הקודמות הייתה מכוונת ומדוע סברה שבמועדים הרלבנטיים המערער לא סבל מכל פגיעה תפקודית. עוד צוין כי בהחלטת הוועדה לא פורטו הממצאים שהובילו את חברי הוועדה להחליט כי למערער נקבעה נכות בעבר בשל אי אבחון של התנהגות מכוונת מצידו.

השופט הוסיף כי הנמקת הוועדה לא הבהירה את המסקנה שאין פגיעה בתפקודו החברתי והתעסוקתי של המערער. השופט ציין כי במקרה זה מן הראוי להורות על החלפת הרכב הוועדה והוסיף כי הדיון בעניינו של המערער שנערך שלא בפניו בתאריך 17.12.18 תרם לגיבוש הקביעה הלא מנומקת שלפיה אין כל פגיעה בתפקודו.

בסופו של דבר, השופט החליט לקבל את הערעור שהגיש עורך הדין אריאל גולן בשם המערער וקבע כי עניינו יוחזר לדיון בוועדה רפואית לעררים בהרכב שונה אשר תקבע את נכותו החל מחודש אפריל בשנת 2017. עוד נקבע כי המוסד לביטוח לאומי יעביר למערער את המידע שעל בסיסו ננקט נגדו הליך מכוח תקנה 17 כאמור, יזמן את המערער לוועדה וינמק את החלטת הוועדה.

כמו כן, נקבע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם למערער סך של 3,500 שקלים עבור שכר טרחת עורך דין.

ב"ל 50480-01-20

הכתבה באדיבות אתר לו גייד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.