פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים הודעה המפרטת את הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתיחת חקירותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההודעה, הכוללת בקשת הבהרה וכן מסמך מטעמו של היועמ"ש, הוגשה בהמשך להחלטת בית המשפט בנושא.

במסמך של היועמ"ש, החתום על ידו והמצורף להודעה, מודיע מנדלבליט כי הוא זה שנתן באופן אישי את הסכמתו לחקירותיו של רה"מ, וכי הוא אישר, הסכים וליווה את מהלכי הבדיקה והחקירה בעניינו. כמו כן מפרט היועמ"ש את המועדים בהם קיבל החלטות בדבר פתיחת בדיקות ואחר כך חקירות בעניינו של נתניהו, החלטות אותן קיבל בהליך עבודה סדור ומקצועי שנעשה עם רשויות האכיפה, ושתועד בזמן אמת.

מנדלבליט מוסיף ומדגיש כי לא רק שניתנה הסכמה ראשונית על ידו לפתיחת הבדיקות או החקירות בשלושת תיקי החקירה, כל אחד בזמנו, כמתחייב מהחוק, אלא גם ניתן אישור על ידו בשלבים שונים לעוד עשרות רבות של פעולות חקירה בתיקים, אף שעל פי החוק נדרשת הסכמתו לפתיחת חקירה בלבד. האישורים מפורטים במסמך לפי מועדיהם ולפי תיעודים שנכתבו ב"זמן אמת" בתרשומות פנימיות של לשכת היועץ המשפטי לממשלה.

עוד מובהר במזכר, כי על פי חוק יסוד הממשלה, אין חובה ליתן "הסכמה בכתב" של היועמ"ש לפתיחה בחקירה של ראש ממשלה והחוק אף אינו דורש כי ההסכמה תינתן בפורמט מסוים. אפשר שהסכמה כזו תהיה מתועדת בתרשומת פנימית בלבד או בכל דרך אחרת. כשהמחוקק רוצה לקבוע דרישת "הסכמה" מסוג נוקשה יותר כמו "הסכמה בכתב" - הוא עושה זאת במפורש.

כן מודגש כי דרישת הסכמה זו קובעת מאפיין "תהליכי" ולא "מהותי" והיא מבקשת לשרת אינטרס ציבורי לכך שהחלטה בעניינם של נושאי משרות בכירות תתקבל על ידי ראש מערכת אכיפת החוק בעצמו.

מהליכוד נמסר בתגובה: "עד עכשיו הפרקליטות טענה שאישור היועמ״ש הוא לא חלק מחומר החקירה ולכן אין להעבירו לסנגורים, ועכשיו היא טוענת שבכלל לא היה צריך אישור בכתב. תשובת הפרקליטות מוכיחה שהפרקליטות שיקרה ושמעולם לא היה אישור יועמ״ש לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, בניגוד לחוק יסוד הממשלה - ולכן החקירות נגד ראש הממשלה הן לא חוקיות". 

עוד נמסר כי "תשובת הפרקליטות היא הפרה בוטה של החלטת בית המשפט ומבזה אותו. די בכל זה כדי להודיע מיידית על סגירת התיקים התפורים נגד ראש ממשלה חזק מהימין, שראשיתם בחטא, המשכם בסחיטת עדים, ניגוד עניינים וטיוח חקירות".