בית המשפט המחוזי בירושלים הודיע היום (שישי) לפרקליטיהם של בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' וארנון מוזס כי הדיון שהיה אמור להתקיים ביום רביעי הבא, ה-13 בינואר, יבוטל. הסיבה של הביטול היא הסגר אשר נכנס לתוקף בחצות.

פרקליטות המדינה העבירה אמש להגנה את אישורי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתיחה בבדיקות ובחקירות בעניינו של ראש הממשלה ואישוריו לחקור אותו באזהרה. 

כזכור, התביעה טענה כי הדרישה בחוק יסוד: הממשלה למתן הסכמה של היועץ לחקירת רה"מ כולה להינתן גם בעל פה, במסגרת ישיבות שקיים היועץ בנושא, ובית המשפט קבע כי יש להעביר פרוטוקולי ישיבות אלה או תרשומות אחרות המלמדים על קיומה של דרישת ההסכמה הקבועה בחוק.  

כמו כן  קבע בית המשפט, כי המדינה רשאית להשמיט או להשחיר ממסמכים אלה חלקים, ככל שלעמדתה הם מהווים "תרשומות פנימיות" או דיון פנימי, שאז אין להעבירם. בהתאם לכך הועברו להגנה ההסכמות שהיועמ"ש נתן בכל אחד מהתיקים נושאי כתב האישום נגד נתניהו.

יודגש כי מעבר לכך אישר מנדלבליט עוד עשרות רבות של פעולות חקירה בשלבים השונים של הבדיקות והחקירות, אף שהחוק מצווה רק על מתן הסכמה לפתיחה בהליך.