על אף שהמעסיק רשאי לפטר עובד, הוא כפוף להוראות החוק ולפסיקת בתי הדין לעבודה בכל הקשור להליך פיטוריו של העובד. תוך כך המעסיק מחויב לזמן את העובד לשימוע לפני פיטורים וככל שהחליט לפטרו עליו להודיע לעובד באמצעות הודעה מוקדמת על ההחלטה לפטרו. במסגרת השימוע המעסיק מחויב לתת לעובד הזדמנות אמיתית להעלות את טענותיו נגד הפיטורים.

מעסיק שפיטר עובד לאלתר ולא נתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו כנגד הפיטורים בשיחת שימוע פיטר למעשה את העובד שלא כדין ומשום כך הוא חושף עצמו לתביעה מצד העובד בגין פיטורים שלא כדין. בפסיקת בתי הדין לעבודה נפסק בשלל מקרים כי כאשר מדובר בפיטורים שלא כדין, יש לפצות את העובד בפיצוי כספי או לפסוק לטובתו סעד של אכיפת חוזה העבודה שבוטל באמצעות אקט הפיטורים. במקרה כזה סעד האכיפה יבוא לידי ביטוי בחיוב המעסיק להשיב את העובד לעבודה.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין ארנסט גדייב, לחץ/י כאן

סעד של פיצויים או אכיפה במקרה של פיטורים שלא כדין
בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, עובד שנפגע בעקבות הפרת חוזה העבודה שלו מצד המעסיק ופוטר שלא כדין, רשאי לבחור בין סעד של אכיפה לסעד של תביעת פיצויים בגין הפרת הסכם.

בפועל, ברוב המקרים שבהם עובד פוטר שלא כדין, בית הדין לעבודה יפסוק לעובד סעד של פיצויים. סעד של אכיפה נחשב לסעד משני שיינתן לעובד אך ורק במקרים חריגים. תביעת סעד של אכיפה במסגרת יחסי עבודה תיעשה על ידי הגשת בקשה לצו עשה או לצו מניעה. במקרים שבהם פיטוריו של העובד טרם נכנסו לתוקף, ניתן לבקש צו מניעה ואילו במקרה שהעובד כבר פוטר מעבודתו והוא מעוניין לשוב לעבוד בה, הוא יצטרך להגיש צו עשה לבית הדין לעבודה.

הגשת בקשה לצו מניעה זמני נגד המעסיק
עובד שפוטר מעבודתו וסבור כי פיטוריו נעשו שלא כדין, מאחר שלא נערך לו שימוע לפני פיטורים, לא ניתן לו נימוק ענייני לפיטורים או שפיטוריו נעשו עקב שיקולים זרים כגון גיל, היריון, מוגבלות ועוד שלל נסיבות הקבועות בחוק, רשאי לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש צו מניעה זמני שיבטל את הפיטורים וישיב אותו לעבודתו, וזאת עד לקבלת הכרעה בתביעה העיקרית שיגיש העובד נגד המעסיק לבית הדין לעבודה. במקרה כזה העובד צריך להגיש בקשה לקבלת צו מניעה מיד לאחר שנודע לו על הפיטורים וזאת כדי למנוע את דחיית הבקשה בשל שיהוי.

בבואו לקבוע מהו הסעד הראוי לעובד שפוטר על ידי מעסיקו שלא כדין, יבצע בית הדין לעבודה איזון בין האינטרסים של העובד ובין אלה של המעסיק, ישקול את נימוקי הפיטורים, את אופיו של מקום העבודה, את גילו של העובד, את הפגיעה שנגרמה לו בעקבות הפיטורים, את אפשרותו למצוא עבודה חלופית ועוד. במסגרת בחינה זו בית הדין לעבודה ייבחן גם האם המעסיק ביצע את הפיטורים בתום לב או שהפר את חובתו לנהוג בתום לב כלפי עובדיו במסגרת יחסי העבודה ביניהם.

עורך הדין ארנסט גדייב (צילום: משרד עו''ד ארנסט גדייב)עורך הדין ארנסט גדייב (צילום: משרד עו''ד ארנסט גדייב)

סעד לעובד שפוטר שלא כדין ייקבע בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה
הסעד שייפסק לעובד ייקבע לפי נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה לגופו לאחר בחינה מעמיקה של התנהלות המעסיק והעובד ואיזון בין האינטרסים, הזכויות והחובות של כל אחד מהם. מן הראוי לציין כי במשך שנים בתי הדין לעבודה מיעטו לפסוק לעובדים שפוטרו מעבודתם שלא כדין סעד של אכיפה, ואילו בחלוף השנים השתנתה מגמה זו ובתי הדין לעבודה החלו להעניק לעובדים שפוטרו שלא כדין סעד של אכיפה במקרים שבהם המעסיק פיטר עובד שלא כדין והפר את חוזה העבודה שלו.

שינוי זה בפסיקת בתי הדין לעבודה התרחש על רקע חוקי היסוד שעיגנו את זכותו של אדם להתפרנס בכבוד ועל רקע חוקי מגן אשר עיגנו זכויות בסיסיות של עובדים וקבעו במפורש כי בית הדין רשאי לתת צו מניעה או צו עשה במקרים שבהם פסיקת פיצויים לעובד היא בלתי צודקת.

ההמלצה למעסיק שמעוניין לפטר עובד ולחסוך כסף ועוגמת נפש היא להיוועץ עם עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני העבודה לפני מסירת ההודעה לעובד בדבר שימוע לפני פיטורים ולהימנע מהתנהגות פזיזה ומפגיעה בזכויות העובד. המלצה זו תקפה גם ביחס לעובד שסבור כי פוטר מעבודתו שלא כדין. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה, את אופיו של מקום העבודה, את התנהלות המעסיק כלפי העובד ולהיפך, ויגבש בשיתוף העובד דרך פעולה משפטית שתוביל למיצוי מיטבי של זכויותיו.

עורך דין ארנסט גדייב עוסק בדיני עבודה, מייצג עובדים ומעסיקים בסכסוכי עבודה בבתי הדין לעבודה, מלווה את לקוחותיו בעריכת הסכמי עבודה, בהליכי שימוע לפני פיטורים ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לזכויות עובדים LawGuide.

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.