רוב הזכויות הכספיות במדינת ישראל לא ניתנות לאדם אך ורק בשל אבחנת המחלה או המצב הרפואי שמהם הוא סובל אלא בגין השפעת המחלה או המצב הרפואי על תפקודו. עם זאת, בעת קביעת זכאותו של אדם לקבלת פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות ייבחן דווקא שיעור נכותו הרפואית של מבקש הפטור כמו גם עמידתו ביתר התנאים לזכאות.

מהם תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה?
סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם יהיה זכאי לקבל פטור ממס הכנסה אם יש לו הכנסה חייבת במס, ועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות רפואית קבועה או לתקופה של 185 ימים ויותר, דרגת נכותו היא בשיעור של 100% בגין ליקוי בודד או בשיעור משוקלל של 90% בגין מספר ליקויים. אדם שנקבע לו נכות בשיעור של 75% ויותר יהיה זכאי לקבל הקלות מס בקופות גמל בלבד. 

תנאי נוסף לקבלת פטור ממס הכנסה הוא כי הנכות נקבעה מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק לפיצוי נפגעי גזזת וחוק הביטוח הלאומי (כולל נפגעי עבודה, נכות כללית, ילדים נכים ואנשים שנפגעו במהלך פעילות התנדבותית).

לפניה ישירה אל עורך דין רונן אבניאל, לחץ/י כאן

זכאות לפטור ממס הכנסה לעיוורים וללקויי ראיה 
יתרה מזאת, גם בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה יהיו זכאים לקבל פטור ממס הכנסה. בפועל, לצורך מימוש הזכות, מבקש הפטור יידרש למלא טופס בקשה לפטור ממס ולהגישה למשרדי פקיד השומה הסמוכים למקום מגוריו, בצירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול ועדה רפואית אשר קבעה למבקש את אחוזי נכותו הרפואית.

במקרה שנקבע כי תקופת זכאותו של אדם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, הוא יוכל לקבל החזר מס עד לתקופה של שש שנים רטרואקטיבית. לצורך קבלת ההחזר יש צורך להגיש בקשה מתאימה לרשות המיסים.

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה
תפקידה של הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה במוסד לביטוח לאומי הוא לקבוע נכות רפואית לאנשים שמבקשים לקבל פטור ממס הכנסה ולקבוע נכות רפואית עבור אדם שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אבל מעוניין שתיקבע לו דרגת נכות רפואית לצורך קבלת הטבות בגין נכות רפואית בשיעור של 20% ויותר.

לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית יש צורך להגיש בקשה לפקיד השומה באזור מגוריו של המבקש. יש לציין כי המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל ואינו מטפל בבקשות לזימון לוועדות רפואיות לצורך פטור ממס הכנסה בהיעדר טפסי הפניה מתאימים מרשות המיסים. לאחר שפקיד השומה יקבל את הבקשה לפטור, היא תועבר למוסד לביטוח לאומי בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים.

האם כל אדם זכאי לקבל פטור ממס הכנסה?
חשוב להבהיר כי כל אדם, בכל גיל, שיש לו הכנסות חייבות במס עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה בשל סיבה רפואית וזאת אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור הדרוש למשך תקופה שעולה על חצי שנה. סכום התקרה הפטורה ממס ביחס להכנסה מיגיעה אישית של המבקש הוא 614,400 שקלים וזאת כאשר נקבעה למבקש נכות לתקופה של שנה ומעלה. במקרים שבהם נקבעה לאדם נכות לתקופה שנעה בין 185 ימים ועד ל-364 ימים, התקרה הפטורה ממס על הכנסות מיגיעה אישית של המבקש עומדת על סך של 73,560 שקלים.

עורך הדין רונן אבניאל (צילום: יניב שדה)עורך הדין רונן אבניאל (צילום: יניב שדה)

כיצד נקבעת הנכות הרפואית?
דרגת הנכות הרפואית של המבקש נקבעת במסגרת ועדות רפואיות שמתקיימות במוסד לביטוח לאומי. כל ליקוי רפואי ייבחן בפני וועדה רפואית עצמאית שתקבע את אחוזי הנכות בתחום הרפואי הרלבנטי. קביעת אחוזי הנכות תיעשה בפועל בהתאם לספר הליקויים, המעגן את כל הליקויים הרפואיים שניתן לקבוע בגינם אחוזי נכות וקובע ביחס לכל אחד מהם מהי דרגת הנכות המתאימה בגינו.

לאחר שכל הוועדות הרפואיות המקצועיות סיימו את תפקידן וסיכמו את ממצאיהן, תתכנס ועדה מסכמת שתשקלל את כל הנכויות שנקבעו לכדי נכות משוקללת אחת.

האם כדאי לנהל את ההליך עצמאית או בעזרת ייצוג?
לצורך מיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בניהול תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי. עורך הדין ייבחן את החומר הרפואי הרלבנטי שנמצא בידי מבקש הפטור, יסייע לו בהכנת התביעה לפטור ממס הכנסה ובהתאם לצורך, ייצג אותו בפני ועדה רפואית או ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. עורך דין מנוסה בתביעות לפטור ממס הכנסה מכיר היטב את שלבי ההליך ולכן ידע כיצד לפעול באופן זהיר ויעיל לצורך מיצוי מיטבי של זכויות הלקוח.

לנוכח המצב הכלכלי הבעייתי אליו נקלעו רבים מאזרחי המדינה בעקבות משבר הקורונה, נראה שדווקא כעת זכאות לפטור ממס הכנסה עשויה להוות חיזוק חיובי משמעותי עבור כל אותם אנשים שסובלים מנכויות ונתקלים בקשיים כלכליים בחיי היום יום.

עורך דין רונן אבניאל עוסק במימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וגופים נוספים. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לפטור ממס הכנסה עקב נכות LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.