כתב אישום פירושו סיפור האירוע מנקודת מבטה של התביעה או הפרקליטות, התובע מתאים את סיפור האירוע להוראות חיקוק המופיעות בדיני העונשין, לעיתים כתב האישום מדויק ומשקף נאמנה את השתלשלות האירועים. אך בלא מעט מקרים יש מרחק רב בין האמור בכתב האישום ובין מסכת האירועים שהתרחשה בפועל.

ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום נתונה לשיקול דעת של אדם אחד ויחיד, הוא התובע או הפרקליט, אין כאן "צוות מומחים ונציג ציבור". הגשת כתב אישום אינו עניין של מה בכך ויש לשקול את מכלול השיקולים בטרם הגשתו. כתב אישום עלול להרוס את חייו של הנאשם ושל משפחתו ועל כן מדובר בהחלטה כבדת משקל, במקרים מסוימים מלכתחילה לא היה נכון להגיש כתב אישום כנגד פלוני. לא תמיד הפרקליט או התובע מתייחס לכתב האישום ברעדה המתבקשת מתוך הכרה והבנה שמדובר בהכרעה שעשויה לעיתים לחרוץ גורלות.

לפניה ישירה אל עורך הדין משה בן יקר לחץ/י כאן

תוכנו של כתב האישום
כתב האישום אמור לכלול מספר סעיפים, בכותרת כתב האישום יופיעו פרטי הנאשם ומענו, שם בית משפט ומיקומו.

בסעיף הראשון, הסעיף העיקרי, יסופר סיפור המעשה. כאן אמורים לפרט את הזמן והמקום שבו בוצעה העבירה (בשלב זה לא מדובר בהכרח בעובדות). הסיפור ינוסח כך שיתאים להוראת חיקוק ,חל איסור לציין בכתב האישום ראיות או ראיות שאינן קבילות או חסויות. 

כתב אישום שאינו תמציתי עשוי להצביע על קשיים ראייתיים
כתב אישום שאינו תמציתי, במקרים מסוימים, מצביע על כשלים ראייתיים וקושי להרכיב את האירוע על הוראת החיקוק. בכתב האישום יצוין מקצוע הנאשם במידה ורלוונטי לאישום כגון עובד מדינה, רואה חשבון וכו', כמו כן יצוין הנזק שנגרם מביצוע העבירה. לעיתים התביעה תפרט את הרקע של הנאשם כדי לבסס הרשעה.

התביעה בדרך כלל תעדיף לתאר את מעשה העבירה כ"מעשים נפרדים" וכך יתווספו אישומים נוספים וכתב האישום יעובה עד מאד. כל זאת במקום לייחס לנאשם "ריבוי עבירות" כ"מעשה אחד".

בסעיף השני יופיעו הוראות החיקוק כפי שהתביעה רואה לנכון להאשים, ולעיתים יפורטו מגוון של הוראות חיקוק בנשוא האירוע. 

בסעיף השלישי יופיעו רשימת עדי התביעה, מסמכים רלוונטיים כגון חוות דעת, קבצים, דיסקים, הקלטות וכו'. עדי הגנה אינם כמובן מופיעים בכתב האישום ובא כוח הנאשם רשאי להזמין עדי הגנה במהלך הליך ההוכחות. 

העובדה שהעדים הם מטעם התביעה לא מצביעה על מהימנותם כ"דוברי אמת". עדי התביעה חשופים לחקירה נגדית בהליך ההוכחות במידה ויהיה כזה. בלא מעט מקרים עדי התביעה הם "עדי ההגנה" הטובים ביותר של הנאשם.

עורך הדין משה בן יקר (צילום: יונתן רובינס)עורך הדין משה בן יקר (צילום: יונתן רובינס)

הנאשם רשאי לבקש את תיקון כתב האישום אם נפלו בו פגמים המצדיקים זאת
הנאשם רשאי באמצעות בא כוחו, לבקש מבית משפט במספר תחנות בהליך המשפטי את תיקון כתב האישום במידה ונפלו פגמים המצדיקים את תיקונו. כמוכן כתב אישום יכול שיתוקן למטרת הסדר טיעון בין הצדדים.

חשוב לציין, כתב האישום בעבירת פשע יוגש בכפוף לשימוע, עומדת לחשוד הזכות באמצעות בא כוחו להגיש בקשה להימנע מהגשת כתב אישום (סעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי). מדובר בשלב מכריע שבו ניתן להפוך את הקערה על פיה, להעמיד את התביעה על טעותה ולבטל את הגשת כתב האישום במקרים המתאימים.

הסדר מותנה - אפשרות נוספת להימנע מהגשת כתב אישום
דרך פעולה אפשרית נוספת להימנע מהגשת כתב אישום תתבצע באמצעות הסדר מותנה אפשרות זו נתונה בידי התביעה בכפוף לטיעוני הסניגור. התביעה רשאית לסגור את התיק או להעביר את החשוד להסדר מותנה. הקריטריונים להעברת חשוד להליך של הסדר מותנה: מדובר בעבירה שהעונש בצידה עד שלוש שנים, אין באמתחתו של החשוד עבירות נוספות בחמש השנים האחרונות ואין הליך אחר התלוי ועומד כנגדו. במסגרת ההסדר המותנה הנאשם יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר. במקרה כזה, התיק ייסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר". אם הנאשם יפר את תנאי ההסדר, ההפרה עלולה להביא להעמדתו לדין בעתיד.​​​​​​​​

במידה והתביעה שוכנעה מטיעוני ההגנה להימנע מהגשת כתב אישום, עומדת לרשותה האפשרות לגנוז את התיק באחת מהעילות הבאות: 

  1. היעדר עניין לציבור - לרוב מדובר בעבירה מינורית שאינה מצדיקה נקיטת הליך פלילי. 
  2. חוסר ראיות מספיקות - אין ראיות מספיקות להגשת כתב אישום ואין סיכוי סביר להרשעתו בדין בראיות הקיימות. 
  3. היעדר אשמה - הנאשם חף מכל פשע.

שתי העילות הראשונות ירשמו ברישומים הפנימיים של המשטרה, בעוד עילת היעדר אשמה תימחק מהרישומים המשטרתיים.

סגירת תיק עקב העילות הרשומות במרשם אינה סוף פסוק ולחשוד עומדת הזכות להגיש ערר באמצעות בא כוחו לשינוי עילת הסגירה של התיק הנדון.

ההליך הפלילי ייפתח בהקראת כתב האישום
במידה והוחלט בכל זאת להגיש כתב אישום, ההליך הפלילי ייפתח בהקראה של כתב האישום ויתפתח בהתאם או להסדר טיעון או לדיוני הוכחות להוכחת חפות.

בעת קבלת מכתב יידוע לחשוד או זימון לבית משפט בד בבד עם כתב אישום,חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בעל מומחיות, מיומן ועתיר ניסיון שינהל את ההליך המקדים מול התביעה, הליך שיכול ויימנע את הגשת כתב האישום. במידה ויוגש כתב אישום הסנגור יתייצב בבית משפט ויגן על זכויות הנאשם כחומה בצורה.

עורך הדין משה בן יקר עוסק במשפט פלילי ומשפט צבאי פלילי. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין למשפט פלילי LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.