סגירת נתב"ג והחלטת הממשלה מיום 07.02.21, גרמו לבלבול רב בקרב ישראלים, תושבי קבע וזרים המבקשים להיכנס לישראל או לצאת ממנה.

ט' נמצא באתיופיה עם אשתו לאחר שהתחתנו ולא יכולים להיכנס יחדיו לישראל, הוא כבר מיצה את תקופת ימי החופש המתוכננת שלו לטובת החתונה. ר' טס לדובאי ולא יכול לחזור, א' צריך להופיע בפני נוטריון ספרדי כחלק מהליך משפטי שבו החל. ט' ממתין בישראל לחברתו מבוליביה שאיתה הוא רוצה לחיות, הוא נפרד ממנה בסגר הראשון, הגיש בקשה מלאה להזמנתה לישראל ובקשתו מעוכבת כרגע על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. כך גם כ' שממתין לחברתו מאוקראינה בה התאהב במהלך טיול שערכה בישראל וכעת הם רוצים לשוב להיות ביחד. 

בימי שגרה, ישנם נהלים מאוד ברורים ביחס לאופן שבו ניתן להיכנס לישראל בהתאם לנסיבות העניין. נהלי הכניסה נקבעים בהתאם למדינת המוצא ומדינת האזרחות של מבקש הכניסה, סיבת הכניסה (האם לדוג' מדובר בטיול או מדובר ברצון לחיות עם בן או בת זוג), זהות האדם המבקש להיכנס ועוד. ודאי, שכמעט ולא קיימות הגבלות על יציאה מהארץ של אזרחים, תושבי קבע וזרים.
 
מאז פרוץ מגפת הקורונה הוחלו כללים חדשים וכל מי שמבקש להיכנס לישראל נדרש לבדוק מעת לעת את זכאותו והאם הוא עומד בתנאים המגבילים שנקבעו. בהחלטת הממשלה האחרונה הוחמרו כללים אלה והוטלו מגבלות גם על היציאה מישראל. כתבה זו נועדה להבהיר מי זכאי לצאת ולהיכנס לישראל וכיצד עליו לפעול בימים אלה.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, לחץ/י כאן         

כניסה לישראל
לאור החלטת הממשלה, בין התאריכים 7.2.21 - 20.2.21 תתאפשר כניסת נוסעים לישראל במקרים חריגים בלבד ולאחר קבלת אישור כניסה לישראל מוועדת חריגים.

עד לתאריך 21.2.21 כל הנכנסים לישראל מכל היעדים יחויבו בבידוד במלונית ולא יוכלו לבצע את הבידוד בביתם. משך הבידוד במלונית מטעם המדינה הוא ל-14 ימים או ל-10 ימים, בתנאי שיבצעו שתי בדיקות שתוצאותיהן יהיו שליליות, במועדים שנקבעו בנוהל. בקשות חריגות לבידוד ביתי ייבחנו על ידי צוות מקצועי של משרד הבריאות.

הגשת בקשה לוועדת חריגים לאישור כניסה לישראל
רשימת התנאים לאזרחים או תושבי קבע:
אזרח או תושב קבע, יוכל להגיש בקשה לכניסה לישראל מוועדת החריגים כאשר מתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן:

 1. לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו.
 2. לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל.
 3. לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל.
 4. לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין.
 5. אישה בשליש השלישי להריונה.
 6. לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל.
 7. לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין.
 8. הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.  

זרים, שאינם אזרחים או תושבי קבע בישראל 
מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע יוכל להגיש בקשה אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:

 1. לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל.
 2. לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין.
 3. ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית.
 4. מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

זרים, בני זוג של אזרחים או תושבי קבע או הורה לילד שהוא אזרח או תושב קבע
בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים התנאים המפורטים לגבי אזרחים או תושבי קבע כאמור לעיל.

יציאה מישראל
לאור החלטת הממשלה בין התאריכים 7.2.21 - 20.2.2120 תתאפשר יציאת נוסעים מישראל במקרים חריגים בלבד ולאחר קבלת אישור מוועדת חריגים. יציאה לצורך טיסה תותר במקרים המפורטים בהמשך. ההוראות לא חלות על אזרחים זרים הנמצאים בישראל ומבקשים לעזוב אותה.
החל מיום 10.2.21 כל הנוסעים היוצאים מישראל ששהו בישראל מעל 72 שעות יציגו לחברת התעופה לפני ההמראה תוצאת בדיקת PCR שלילית לנשאות לנגיף הקורונה.

הגשת בקשה לוועדת חריגים לאישור יציאה מישראל
רשימת התנאים לאזרחים או תושבי קבע:
אזרח או תושב קבע, יוכל להגיש בקשה לוועדת החריגים אם הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן:

 1. לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו.
 2. לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 3. לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באותה מדינה.
 4. לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין.
 5. לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין.
 6. ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית.
 7. לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.

זרים, שאינם אזרחים או תושבי קבע בישראל 
מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות הנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריו, או ללשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום מגוריו באמצעות בא כוחו בהתאם לקריטריונים הבאים: 

 1. לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.
 2. לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או מטעמי בטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין.
 3. ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם ההשתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית.
 4. מי שזכאי למעמד עולה ולזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

עורכת הדין מאיה וייס-טמיר (צילום: משרד עו''ד מאיה וייס-טמיר)עורכת הדין מאיה וייס-טמיר (צילום: משרד עו''ד מאיה וייס-טמיר)

זרים, בני זוג של אזרחים או תושבי קבע או הורה לילד שהוא אזרח או תושב קבע
בן זוג של אזרח ישראלי שלא תושב קבע א הורה לילד שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע על פי החריגים והתנאים החלים על אזרח או תושב כאמור לעיל;

על המבקש יהיה לפרט את הנימוקים ההומניטריים בהתאם לקריטריונים הנ"ל ולצרף אסמכתאות לאימות הנטען.

יש לשים לב, יכולים להיות שינויים ותיקונים בהתאם להחלטות שמתקבלות מעת לעת. מומלץ לכל אחד לעקוב אחר הודעות משרד הבריאות, רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד החוץ.

מומלץ לבדוק היטב ולהכיר את כל ההוראות, ההנחיות והפעולות הנדרשות לביצוע לפני טיסה היוצאת מישראל ולפני כניסה לישראל, הוראות שהייה בנמל התעופה בן גוריון ובטיסות המשך. יש להכיר את ההוראות לגבי טפסים נדרשים, ביצוע בדיקות ולגבי הבידוד הנדרש. 
כל אלה חשובים על מנת לחסוך עוגמת נפש מיותרת וכדי שתוכלו לתכנן נכון את נסיעתכם.

משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, עוסק בהסדרת מעמד ואזרחות בישראל, אשרות כניסה ושהייה לבני זוג, מעמד להורה קשיש ולמומחים, הסדרת מעמד של ילדים שנולדו בחו"ל וקבלת אזרחות ישראלית לתושבי קבע ובמקרים מיוחדים. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לאזרחות ישראלית ואשרות LawGuide.

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.