ההגבלות שהוטלו על הציבור בישראל עקב התפרצות נגיף הקורונה, אשר כללו בין היתר חובת בידוד ביתי, גרמו להצפת חילוקי דעות בקרב זוגות רבים ואף גרמו לחלקם להחליט לפתוח בהליכי גירושין. ניהול הליך גירושין בישראל הוא מורכב, כאשר שתיים מהסוגיות הסבוכות והטעונות ביותר במסגרתו הן סוגיות מזונות הילדים וזמני השהות שלהם עם כל אחד מהוריהם.

את סכום המזונות ניתן לקבוע בהסכמה במסגרת הסכם הגירושין ובמקרים של היעדר הסכמה ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולנהל שם הליך משפטי שבסיומו ייקבע סכום המזונות לפי נסיבותיו הייחודיות של כל תא משפחתי.

*משרדנו ייצג לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, אב ל-3 קטינים אשר חויב בתחילה בתשלום דמי מזונות זמניים וזאת חרף זמני שהות רחבים בינו לבין הילדים והכנסות כמעט זהות של שני ההורים. לאחר ניהול ההליך המשפטי התיק הסתיים בהסכם בו האב לא חויב כלל בתשלום מזונות כלל לילדיו ,וזאת לאחר שמשרד עו"ד שאמי הציג עובדות אשר היה בכוחן להביא לתוצאה מוגמרת זו. לעניין זה מובהר כי במקרים בהם הכנסתם של ההורים דומה ונקבעים זמני שהות שוויוניים בין ההורים – ומדובר בילדים מעל גיל 6 – ניתן להגיע למצב בו כל אחד מההורים יישא בצורכי הקטינים בעת שהם שוהים אצלו מבלי שייפסקו מזונות, למעט מחצית הוצאות רפואיות וחינוכיות.
 
חשוב לציין שהפתרון האידיאלי הוא לסיים את מערכת הנישואין בהסכמות, הדבר מאפשר לבני הזוג לקיים ביניהם לאחר סיום ההתדיינות ערוץ תקשורת פתוח ככל הניתן ובעיקר מיטיב עם הקטינים , גם במישור הנראות של התקשורת בין הוריהם, וגם במישור של פתרון מחלוקות שיצוצו לאחר סיום ההתדיינות אצל בני זוג המשכילים להגיע להסכם גירושין לא נותרים בדרך כלל משקעים של כעס כמו אצל בני זוג שניהלו מאבק משפטי ארוך ומתיש בבית המשפט -דבר המאפשר תקשורת בין צד למשנהו גם לאחר הפרידה.
 
*מקרה נוסף שמשרדנו ייצג לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, הוא של אב שנתבע במזונות עבור שלושת ילדיו הקטינים, עקב מעבר חד צדדי ופתאומי של אשתו לעיר אחרת ללא ידיעתו והסכמתו. מעבר לעובדה שהאישה חויבה להחזיר מיד את הקטינים לעיר מוצאם, בעקבות בקשה שמשרדנו הגיש , היא אף חויבה לשלם הוצאות משפט לאב אותו משרדנו ייצג, בסך של 15,000 ₪. בנוסף תביעת האישה למזונות קטינים נמחקה ,והאב הגיש כנגד האם, באמצעות עו"ד שאמי, תביעה למזונות עבור הקטינים וקיבל פס"ד בו חויבה האם לשלם לאב מזונות עבור שלושת הקטינים, לרבות השתתפות מחצית הוצאות חינוך ורפואי.
 
*מקרה אחר בו משרד עו"ד שאמי ייצג בבית הדין הרבני בבאר שבע, הוא בעניין אם לשלושה קטינים, אשר ילדיה שהו בעיקר איתה לאחר הפרידה והסדרי השהות בינם לבין אביהם היו מצומצמים. אצלה , לאחר בגין שקיבל האב ממשרדנו את תביעת מזונות הקטינים שהוגשה נגדו הוא עתר לבקשה לקיום לזמני שהות שווים – וזאת אך ורק על מנת להפחית את המזונות שייפסקו נגדו. לאחר בחינת המקרה תביעתו של האב נדחתה , ונקבעו זמני שהות המשקפים את יכולת האב בפועל והתואמים את טובת הקטינים והאב חויב בתשלום דמי מזונות הולמים עבור שלושת הקטינים .

לפניה ישירה אל משרד עו"ד, נוטריון וגישור שגית שאמי, לחץ/י כאן

הזכות למזונות ילדים – של הילד
חשוב לציין כי הזכות לקבלת דמי מזונות ילדים היא של הילד ולאשל ההורה עם האחריות ההורית הגדולה יותר. לפיכך, כל החלטה שיפוטית הקשורה בעניין המזונות, צריכה להתחשב בצרכיו של הילד ובטובתו כדי שתקבל תוקף מחייב. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מחויבים לבחון את צרכיו של הילד בכל החלטה הנוגעת לקביעת מזונות ילדים. 

נוסף על כך, קביעות שהתקבלו בהסכמה בין ההורים ביחס למזונות הילדים כפופות אף הן לעקרון של טובת הילד, וייבחנו על ידי בית המשפט לענייני משפחה לאורו לפני שיאושרו.

תשלומי המזונות נקבעו מבלי להתחשב בהכנסות ההורים ובזמני השהות עם הילדים
במקרים רבים בעבר, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הטילו את האחריות לתשלום המזונות על אב המשפחה באופן בלעדי. זאת, מבלי להתחשב בהכנסותיהם של שני ההורים, ביכולתם הכלכלית ובחלוקת זמני השהות שלהם עם ילדיהם. 

על כן, במצבים שבהם נקבעה אחריות הורית משותפת נוצר מצב שבו האב נושא בהוצאות ילדיו בזמן שהם שוהים עימו ובמקביל הוא גם מחויב להעביר לאם תשלומי מזונות חודשיים כדי לספק את צרכיהם הכלכליים. 

הלכה למעשה, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני חייבו אבות רבים לשלם מזונות מבלי להתחשב בהוצאותיהם בזמן שילדיהם שוהים עימם. לפיכך, נוצר מצב שבו אבות נאלצו לשלם פעמיים, מצד אחד מזונות לאם ומצד שני לשאת בהוצאות הילדים כשהם שוהים אצלם. על כן, במקרים רבים בעת פסיקת סכום המזונות על ידי בית המשפט, היעדר התחשבות בהוצאותיו של האב בעת שילדיו שוהים עימו גרם לו לעוול. 

עורכת הדין שגית שאמי (צילום: משרד עו''ד שגית שאמי)עורכת הדין שגית שאמי (צילום: משרד עו''ד שגית שאמי)

פסיקת בית המשפט העליון מובילה לחלוקה שוויונית בין ההורים
כדי לתקן את המצב הבעייתי הזה וליצור חלוקה שוויונית וצודקת יותר בנטל כלכלת הילדים, בית המשפט העליון קבע בחודש יולי בשנת 2017 הלכה תקדימית חשובה ביותר. לפיה פסק בית המשפט העליון, כי נטל תשלומי המזונות עבור ילדים שמעל גיל שש יחולק באופן שווה בין שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם ובהתאם לזמני השהות של כל אחד מהם עם הילדים. ביחס לקטינים עד גיל שש, נקבע כי האב ימשיך לשאת בתשלום המזונות באופן בלעדי, וביתר ההוצאות כמו מדור, אחזקת מדור, חלק יחסי המקובל.

יש לציין כי במסגרת בדיקת רמת ההכנסה של ההורים, נוסף על בחינת שכרם של ההורים מעבודה, בית המשפט צפוי להתחשב גם בהכנסות אחרות המשפיעות על מצבם הפיננסי דוגמת הכנסות מהשכרת נכסים, כספי ירושה, חסכונות, וכו'.

פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא מזונות הילדים מחייבת את בתי המשפט לענייני משפחה. לאחר פסק הדין בע"מ 919/15, בעת קביעת סכום מזונות הילדים, בית המשפט צפוי להפחית את סכום דמי המזונות אם יתרשם כי זמני השהות של האב עם ילדיו והיחס בין שכרם של ההורים מצדיקים זאת.

האם הפסיקה החדשה מחייבת רק במצבים של אחריות הורית שווה?
הפסיקה של בית המשפט העליון בסוגיית חישוב המזונות אינה מחייבת הגדרה של אחריות הורית שווה , אלא מתייחסת לחלוקה בפועל של זמני השהות עם הילדים בין שני ההורים. לנוכח הקביעה כי סכום המזונות יקבע לפי חלוקת זמני השהות בין ההורים והיחס שבין הכנסותיהם, במקרים שבהם זמני השהות אצל אחד ההורים מועטים מאוד, או שפערי השכר הם משמעותיים מאוד, הסיכוי להפחתת תשלומי המזונות צפוי להיות נמוך, מאחר ומלוא הנטל חל רק על ההורה שמקיים יותר זמני שהות.

ייעוץ משפטי מקצועי יסייע לכם לצלוח את המשוכות בהליך הגירושין
יובהר כי בקביעת סכום המזונות, בית המשפט לענייני משפחה נוהג לבחון את נסיבותיו של כל תא משפחתי לגופו באופן פרטני תוך מתן משקל מכריע לטובת הילדים ותוך שקלול נתונים נוספים. לפיכך, כדי להיערך בצורה הטובה ביותר להליך הגירושין, רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני המשפחה כדי שייצג אתכם ויפעל למענכם כדי לוודא שזכויותיכם לא יקופחו.

משרד עורכת דין ונוטריון שגית שאמי עוסק בדיני משפחה ירושה וצוואות שנים רבות, סגנית יו"ר ועדת פורום משפחה במחוז דרום. עו"ד שאמי מייצגת בבית המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים. כמו כן עו"ד שאמי הינה מגשרת מוסמכת במשפחה ע"י לשכת עו"ד בישראל ומוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך ועוד. עו"ד שגית שאמי, חרטה על דגלה שירות אישי ומקצועי ללא פשרות, המושתת על יושרה אמינות והשגיות. וזהו האני מאמין של משרדה. שליחות למקצועיות לכל אחת ואחד מלקוחותיה. הכתבה באדיבות אתר לא גייד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.