הדיון בשלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יתחדש ב-5 באפריל, לאחר סיומה של מערכת הבחירות. פרקליטיו של נתניהו, שביקשו לדחות את הדיונים בטענה להשפעה על מערכת הבחירות, הצליחו לשכנע בטענותיהם.

עם זאת, בקשת פרקליטי נתניהו לביטול כתבי האישום, בטענה שהחקירה נפתחה ללא אישור היועמ"ש, נדחתה, אך בית המשפט קבע כי נפל פגם בהתנהלותו של מנדלבליט. בהמשך ההליך יבחן בית המשפט אם לפסול ראיות שהושגו ללא אישור היועמ״ש. עם חידוש הדיונים, הם יתקיימו כשלוש פעמים בשבוע.

"לא שוכנענו להיעתר לבקשה, בשל הפגם הפרוצדורלי שנפל אצל המאשימה נוכח היעדרו של אישור בכתב של היועץ לפתיחה בחקירות הנאשם, בטרם נשמעו הראיות, משלא נמצאה עילה מבוררת לביסוס הטענה לביטול כתב האישום, ולמצער, לפסילת ראיות, בשלב המקדמי של הדיון", כתבו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.

"עם זאת, בסיום ההליך, נשקול אם קיימת הצדקה בנסיבות המקרה לפסול, מחמת היעדר קבילות, ראיות בתיקים 1000 ו- 4000 ,ככול שייקבע כי פעולות חקירה בוצעו טרם מתן הסכמת היועץ, כפי שתועדה במסמכים או על פי חומרי חקירה אחרים, לאור דוקטרינת הפסלות הפסיקתית, ועל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין זה, בין היתר לאור חומרת ההפרה – משקלן הסגולי של הראיות הפסולות, היחס בינן לבין הראיות הכשרות, ועוד", הוסיפו.

ההחלטה בעניין משפט נתניהו by מעריב אונליין on Scribd

כזכור, עורך דינו של ראש הממשלה, בעז בן צור, הגיש בתחילת החודש לבית המשפט המחוזי בקשה לפסילת מאות ראיות בתיק 4000. לטענת עוה"ד בן צור, "הרשויות ביצעו חיפושים בלתי חוקיים במתכוון ובידיעה שאינם חוקיים".

בפנייה לבית המשפט מציין עורך הדין בן צור כי "כך לדוגמה, הרשות לניירות ערך עשתה שימוש בצווי חיפוש בלתי רלוונטיים – שהוצאו בפרשת 'בזק יס'. רק לאחר שנערכו חיפושים מאסיביים ופולשניים במכשירי טלפון ניידים, ביומנים ובתיבות דוא"ל – ללא צו מתאים – פנו הרשויות להוצאת צווי חיפוש, תוך הטעיית בית המשפט ומבלי לגלות על החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו".