שלב ההוכחות במשפט תיקי האלפים יצא היום (שני) לדרך, והראשון לעלות על דוכן העדים היה מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, שסיפר על הבקשות שהגיעו אליו בנוגע לכתבות על ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו , כמו גם על יריב הפוליטיים. 

בתחילה נשאל ישועה על הקשר שלו עם חסרת בזק, שהייתה הבעלים של וואלה לאחר שרכשה את האתר מעיתון "הארץ". התובעת יהודית תירוש שואלת: "מה היה הממשק שלך עם חברת בזק?".

שלב ההוכחות במשפט נתניהו יצא לדרך | לכל העדכונים

ישועה: הממשק היה עם הדירקטוריון. הדירקטוריון של וואלה נקבע על ידי בזק. היה גם פורום שנקרא היועצים שלא היה זהה לדריקטוריון.
היו שם 6-5 חברי דריקטוריון שמונו על ידי גרעין השליטה בבזק".

תירוש: מי יזם את מחיקת 'וואלה' כחברה ציבורית?
ישועה: "שאול מבזק. בשלב הראשון בזק רכשה את החלק של "הארץ" ולאחר מכן באפריל או מאי 2012 נמחקנו כחברה ציבורית".
תירוש: כמה נכחת בדירקטוריון בזק?
ישועה: "היו פגישות מעטות של סיום הרבעון של כל שנה. אני לא הייתי חלק מזה".
תירוש: מי ישב בדירקטוריון וואלה?
ישועה: "כששאול רכש את בזק הוא היה יו"ר הדירקטוריון. בנו, כלתו חבריו האחרים. היה גם עמיקם שורר, יועץ של אלוביץ' ומקורבו".

ישועה: "כל עוד וואלה הייתה חברה ציבורית הכל היה בתוך המתכונות הרגילות שהכרתי אותן. לאחר מכן, בסוף 2012 והשקת וואלה כאתר חדשות, התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת או למתן ידיעה מסוימת או להוריד אותה יותר מהר. בקשות שנוגעות לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר".

"הבקשות נגעו רובן ככולן לראש הממשלה ולמשפחתו", הוסיף ישועה. "הן היו מכמה סוגים: למתן או לא, להעלות או להוריד כתבות שעלולות להסתמן כשליליות לראש הממשה, רעייתו או בנו, ומצד שני להעלות כתבות שמיטיבות איתם. היו גם בקשות להעלות כתבות נגד אנשים שונים שהיו אויבים פוליטיים של של ראש הממשלה. היה משהו מיוחד סביב נפתלי בנט עם הרבה מאוד חומרים שהועברו אלינו וסידרה של כתבות נגד אישתו ונגד אביו. לא ניתן הסבר חוץ מזה שזה מה שראש הממשלה מבקש".

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)

לאחר מכן נשאל ישועה על טלי בן עובדיה, שהייתה עורכת האתר. פרקליטו של אלוביץ' ז'ק חן הגיש התנגדות לשאלה: "כל מה שנשמע עכשיו הוא לגבינו חדשה ולא הופיע באלפי העמודים שהועברו לנו. להקדים התייחסות לעניינים שאנו ביקשנו חומרים זה להפוך את הדיון שלנו לתיאורטי".

ישועה, מצידו, סיפר כי נדרש להעביר את בן עובדיה מתפקידה מאחר שכתבה טור ביקורתי על שרה נתניהו.. עורך דינו של נתניהו, בועז בן צור, קוטע את עדות ישועה וטוען ישנם דברים שלא נאמרו בחקירות ולא מצויים בכתב האישום.

תירוש: איך כיניתם את בנט בשיחה בינך לבין שאול?
ישועה: "הדתי השובב. נדרשתי על ידי אנשי רה"מ נתניהו להעלות כתבות שליליות על נפתלי בנט ואיילת שקד וגם על אורי אריאל. כל יריבים של ראש הממשלה ורעייתו".

עו"ד בן צור מתנגד: "זה לא מופיע בחקירות במשטרה ולא בריענונים. השמות איילת שקד ואורי אריאל לא מופיעים בכתב האישום". תירוש מפנה ששמו של אורי אריאל מופיע בחקירות שהועברו להגנה.

תירוש: אתה יכול לפרט לגבי בנט מה חשבו עליו בני הזוג אלוביץ?
ישועה: "הם לא דיברו איתי מה הם חשבו עליו פשוט קיבלתי הוראה לנהל קמפיין נגדו".

לאחר מכן סיפר ישועה על מעורבותה של איריס אלוביץ' באתר וואלה, וטען שהייתה עורכת בפועל של האתר. "משלב מסויים הוחלט שאיריס תעבוד מולי והיא תהיה עורכת על. ואז הוקם בוואטסאפ הפורום של איריס, שאול ושלי - לטובת הסיקור למען רה"מ, שיעבוד בצורה יעילה. "הגענו למצב שבו היה פיקוח על עריכה מדוייקת, איזו מילה ותמונה יופיעו וכמה זמן זה יהיה באתר. בסופו של דבר 90% מהבקשות מולאו".

תירוש: הידיעות שהתבקשת ע"י איריס אלוביץ' ושאול להעלות, כמה הם נגעו לרה"מ ולרעייתו?
ישועה: "הם נגעו רק בזה. הם לא רצו שידעו על הקשר בניהם לגבי הסיקור המוטה. היו טיעונים אידיאולוגיים ש'אתם מגזימים ברדיפה שלו' או שאנו מתנהגים כמו עיתון "הארץ".
תירוש: מה היה המנגנון שזה נעשה בפועל?
ישועה: "המכניזם של ההשפעה על הסיקור היה די פשוט. אני מקבל מייל או וואטסאפ משאול או מאיריס או משניהם. ישנם גם גורמי תיווך אחרים, כמו זאב רובינשטיין וניר חפץ. זאב היה שולח אלי 'מה אתם עושים? אתם נורמליים? ולפעמים הייתי מקבל הפצצה מכמה מקומות. כשצריך להעלות היו שני מסלולים: ניר שהוא בדוברות או אחרים שהם בדוברות של רה"מ הוא שולח למערכת. שאול ואיריס היו כותבים לי 'ראית את הדבר הזה? ולפעמים היו דברים שפונים ישירות אלי כמו נפתלי - 'יש דבר כזה וכזה, תעלה אותו'. אני לא יכול להגן על ההתנהגות שלי ברמה האתית והעיתונאית".

תירוש: מי אמר לך להקשיב לבקשות של ניר חפץ?
ישועה: "ההוראה שהייתה משאול אלוביץ' - למלא את מה שניר חפץ מבקש. בקשות מכל הפוליטיקאים יחד זה לא כמו שבוע בקשות מראש הממשלה ואשתו. מבחינת כמות ואיכות. ברור לגמרי שלא היה ברמה של אינטנסיביות כזאת. פולטיקאי יבקש לתקן או הדובר, אבל לא שאקבל עריכה מלאה של האתר מא' עד ת' מפוליטיקאי. אין גוף שלא לוחצים עליו אבל לא ככה. כשגוף חדשות מקבל ידיעה, הוא שוקל ומחליט ומביא תגובות. אנחנו היינו במצב שהיה אסור לנו להביא תגובות של אחרים. למשל, קיבלנו הנחיות לא לפרסם דברים על הצוללות".

בשלב זה התפרצו בני הזוג אלוביץ' לעבר ישועה: "אתה משקר פשוט. כמה אתה יכול לשקר?".

לאחר ההפסקה וטרם חידוש עדותו של ישועה, פנתה פרקליטתה של איריס אלוביץ עו״ד מיכל רוזן-עוזר לבית המשפט: ״העד כורך ומדבר על שאול ואיריס כאחד. שאול ואיריס - אינם אחד. זה נכון שתהיה לנו חקירה נגדית אבל היא תתקיים בעוד זמן רב, וכבר עכשיו יש תודעה שעלולה להיווצר. ולכן אנחנו מבקשים שהעד, מקום שהוא יכול להגיד על שאול שיעיד על שאול, כשהוא מעיד על איריס שיעיד על איריס וכשהוא מדבר על שניהם שיסביר למה הוא מדבר על שניהם. השופטת פרידמן-פלדמן ביקשה מהתובעת תירוש להנחות כך את ישועה, ואף פנתה לישועה וביקשה ממנו לעשות כן. ישועה השיב ״אשתדל״.

ישועה בעדותו: "סביב הבחירות של 2013 ו-2015 הלחץ עלינו היה מאוד אינטנסיבי. כך גם סביב האינטרסים של אלוביץ'. כמו 'השבוע הוא צריך לחתום לי', 'השבוע הוא צריך לאשר לי'. לפעמים האירועים השתלבו זה בזה. נאמר במילים ברורות שיש עניינים רגולטוריים ושזו 'תקופה רגישה במיוחד'".

תירוש: ומה היה קורה אם היית מסרב? 
ישועה: "היה ויכוח. ברוב הפעמים הייתי נכנע. הייתי כמו אשה מוכה. אלוביץ עשה לי abuse, ואני עשיתי abuse לאלה שמתחתיי".
תירוש: היו עוד אנשים שהם ביקשו ממך שלא כתוצאה מראש הממשלה?
ישועה: "גורם נוסף שהיה מבחינתם מטרה היה השר משה כחלון שלגביו הם ביקשו לעשות שורה של כתבות שליליות יותר לקראת 2016. כשהוא היה שר אוצר. הם אמרו שהם לא אוהבים אותו. שיש להם התחשבנות ארוכה איתו ככל הנראה כשהוא עשה רפורמות שפגעה בהם. הם כינו אותו הערבי, סמיילי וחייחני. גלעד ארדן היה גם סדין אדום מבחינת שאול. הוא טען שבתקופה שהוא היה שר תקשורת הוא פעל באופן יומי בהוצאת תקנות שפגעו בבזק".

ישועה ממשיך: "המכניקה של הפעלת הסיקור המוטה הייתה ברורה. זה שוקף אלף מונים כלפי מטה. דיאלוג מאד קשה, אינטנסיבי. עם טלי בן עובדיה היו פיצוצים כבר בימים הראשונים. עם ינון מגל היו מריבות יומיומיות. הוא מחה על זה אמר 'מה זה הדברים האלה, מה הם מטורפים?' אבירם אלעד אותו הדבר, הוא עזב את תפקידו על רקע זה, וכך גם אבי אלקלעי, מיכל קליין ומגל. גם איש כמו ינון מגל שאוהב את ראש הממשלה עזב את המשרד שלי בטריקת דלת אז בסופו של דבר כולם הגיעו לטריקת הדלת הזו. היה משבר גדול מאוד בתוך המערכת".

"לי ולעורך הראשי אבי אלקלעי היה הומור שחור בינינו. כשהיינו צריכים להכין שתי כתבות חיוביות על נתניהו, אלקלעי היה אומר לי 'שני שיפודים בדרך אליך'. פעלנו כמו מסעדה, פרסמנו כתבות כמו שבמסעדה מכינים שיפודים על פי הזמנה. הוא היה מכנה את ביבי קים (מנהיג צפון קוריאה) ואת אישתו ריי סול (אשתו של מנהיג צפון קוריאה). זה היה סוג של לצחוק על המצב כדי לא לבכות".

"יאיר נתניהו דרש שלא נעלה דברים"

תירוש: מה נאמר לגבי מעורבתו של נתניהו, שרה ובנו?
ישועה: "האמירות נאמרו על ידי המתווכים השונים, לא דיברתי עם ראש הממשלה ורעייתו ועם יאיר (דיברתי) פעם אחת. הפניות היו משאול, איריס, חפץ ורובינשטיין. היו מקרים שנאמר 'הגדול דיבר איתי עכשיו'. הגדול זה נתניהו. שאול קרא לו 'הגדול' או 'החבר מירושלים', או היה אומר 'הוא' 'הוא צריך לחתום לי'. ברור היה שזה נתניהו".

"איריס הייתה איתי על הציר של שרה. היא דיברה איתי, היא ביקשה, לה זה מאוד חשוב. זאב אמר זה חשוב לו, זה חשוב להם זה חשוב לה. הוא היה יותר בציר של שרה. הם צורחים. הוא מסתכל עכשיו על המסך של וואלה ורותח על מה שאתם עושים. ניר לא כתב לי ישירות, היה כותב לשאול, שאול היה מעביר לי ואומר שזה הגיע מניר".

"ניר העביר לי צילומי מסך משיחות וואטסאפ עם יאיר נתניהו, בהם הוא כועס על כתב כזה או אחר בשל משהו שנכתב שלא כמו שצריך ומבקשים ממני לתקן מיד. למשל כשבוואלה סלבס ביקשו ממנו תגובה על חברה חדשה, קיבלתי צילום מסך בו הוא אומר שלא יעיזו להעלות את זה. הוא כתב 'פנו אלי לקבל תגובה. שלא יעיזו ואם כן שידברו עם שאול'. ואני נדרשתי להתערב ולהוריד את הידיעה".

תירוש: מה נאמר על הסיבה שצריך להיענות לדרישות על שרה נתניהו?. ישועה מתעכב עם התשובה ועו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, עוקץ: "רגע, לוקח זמן להמציא".

תירוש: האם נאמר לך ע"י איריס או שאול אלוביץ' שיש קשר בין רוגז של נתניהו או שרה להחלטות רגולטוריות?
ישועה: "בוודאי שזה נאמר. זה מופיע גם בהקלטות".