מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, ממשיך היום (שלישי) במסירת עדותו באשר לתיק 4,000, כאשר חלקה הראשון של העדות מאתמול, הרחיב את היריעה גם עבור מי שצלל אל התיקים מעבר לעדות במשטרה, ממנה עלה למשל על פעילות לקידום ידיעה מרעישה ושלילית נגד איש תקשורת שכתב כנגד ניר חפץ ונתניהו, או על כתבה שלא פורסמה ועסקה בזוגיות של יאיר נתניהו, בנו של רה"מ.

ישועה החל במתן עדותו לאחר הפסקת הצהריים. הוא גולל את את האירועים שהביאו אותו לתת עדות במשטרה וסיפר על הפגישה בה סיפר לו בני הזוג אלוביץ' על החקירה שעתידה להיפתח, ודרשו ממנו למחוק את ההתכתבויות ביניהם. הוא אף טען כי "בני הזוג אלוביץ' הציעו שאגיד שיזמתי את הסיקור המוטה". עוד טען: "ביקשו ממני לתאם גרסאות עם אלוביץ' ונתניהו".

בית המשפט פסל את שתי בקשות ההגנה בדבר ריענון העד ובדבר בקשה לפסילת ראיותבעקבות ההחלטה, סנגורו של שאול אלוביץ', ז'ק חן, דרש לעצור את הדיון וטען כי בכוונתו לעתור לבג"ץ בנושא. עורך הדין של נתניהו, בעז בן צור תמך בדבריו, אך ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן פלדמן, אמרה כי "זה תיק רב היקף ויהיו דברים שלא עלו בחקירה ויעלו בראיונות. ראיות הם לא תחליף לחקירת עד".

מוקדם יותר להחלטה, בעת שהתחיל הדיון, בו קבל בן צור, קבל על עדותו של ישועה, טען כי מסר אתמול גרסה מהותית וחדשה וביקש לשלוח אותו חזרה לחקירת משטרה. עוד הוסיף כי דרך השגת חלק מן הראיות הייתה פסולה והציע "שיתכבדו ויגיעו החוקרים לכאן ויסבירו את הסבריהם". מנגד, בפרקליטות שללו את הטענות על שינוי גרסתו ישועה, והבהירו כי "הפער (בין עדותו לבין החקירה במשטרה) לא קיים ולא נכון".

עדכונים שוטפים:

18:17 - ‏הרכב השופטים, בהחלטה משלימה, קיבלו את טענות סנגורי אלוביץ' והורו לפרקליטות כי מעתה תמסור את חומרי רענון העדים מיד לאחר הרענון. בנוסף, במידה ובמסגרת הרענון מתכוונים בפרקליטות להציג לעד מעל 10 מסמכים שלא הוצגו לו במשטרה, עליה לידע קודם לכן את הסנגורים.

15:54 - הסתיים הדיון להיום. עדות ישועה תימשך מחר בבוקר. 

15:42 - מחלוקת בין השופט בר-עם לבין החוקרת תירוש בדבר העברת מסמכים. לדברי השופט, לא מדובר במסמך בודד אלא מסמכים רבים בעדים מרכזיים במהלך רענון.

15:25 - נגמרה עדות ישועה להיום. כעת מציגה עו"ד מיכל רוזן עוזר בקשה שמטרתה מניעת פגיעה בזכויות החשודים בטענה שהרענון שנעשה לאילן ישועה עמד בניגוד לדין. עו"ד בן צור: "מבקש שיקפידו על כללי הרענון". עו"ד זק חן: "כל בקשתנו מטרתה עשיית צדק".

15:10 - לאחר פתיחת החקירה, מעיד ישועה, ההתערבות של בני הזוג אלוביץ' באתר נפסקת, אך הפגישות וההתערבות ממשיכות ללא טלפונים, אלא באמצעות שליחים. ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', מתנגד לעדות. 

15:05 - עו"ד תירוש, נציגת הפרקליטות, שואלת את ישועה אם היה מקרה שבו איריס או שאול אלוביץ׳ הזכירו שיש שר תקשורת ששמו צחי הנגבי, ומה הוא אמר, השופט ברעם איבד את סבלנותו ואמר לתובעת: "העד מספר על דברים ששמע, זו עדות שמיעה טהורה. יש גבול, כמה עוד אפשר להמשיך עם זה?".

14:55 - התביעה מנסה לאמת את ישועה על פגישה שמהותה הייתה רכישת אתר וואלה על ידי ג'יימס פאקר.

14:44 - פרקליט נתניהו עו"ד בן צור מתנגד לחלקים מעדות ישועה: "העד אומר שהוא שמע שהוא צריך לתאם גרסאות עם ראש הממשלה, זו הגרסה שלו. הקושי הוא שזה כלי שלישי. חפץ עצמו אומר שזה ביוזמתו. אני מתנגד לכל עדות שמיעה מכלי ראשון, שני ושלישי. קל וחומר שחומר הראיות יש דברים שסותרים את מה שהעד חושב שהוא שמע". תירוש אמרה לו בתגובה שנתניהו לא נאשם בעבירה של שיבוש, בן צור השיב לה: "הרושם שאתם יוצרים הוא הפוך". 

14:30 - ישועה המשיך לספר על הפעולות שביצע אחרי פגישתו עם הזוג אלוביץ', בהן שינוי שם קבוצת הוואטסאפ ל"תמונות נכדים" והזמנת טלפון חדש. הוא סיפר כי בבוקר שלמחרת הפגישה הוא יצר קשר עם עורכת הדין טליה גרסטלר וסיפר לה על שאירע, קיבל ייעוץ משפטי ובהמשך העביר את התכתובות לחוקרים. הוא גם סיפר כי "למחרת ניר חפץ חיפש אותי כמה פעמים בטלפון ושלח לי גם וואטסאפ ולא עניתי. נסעתי למערכת, ביקשתי לפגוש את העורך הראשי אבירם אלעד, ואת ראש מחלקת החדשות. אמרתי להם שנגמר הסיקור המוטה. ושגם אם אני אבקש משהו, אל תעשו את זה יותר"

החוקרת: "למה עשית את זה?"
ישועה: "יותר משחשתי לא נוח אתית, ציבורית, לא חשבתי שזה פלילי. הבקשה לתאם גרסאות... אמרתי לעצמי, איפה אתה מוצא את עצמך, אתה מתאם גרסאות בינך לבין שאול לבין ראש ממשלה, להשמיד טלפון, אמרתי שאני לא ממשיך עם זה".

"מאז, הפגישות שלי עם שאול עסקו בשאלות המשך על המחיקה, או "למה אתה לא עונה לניר?". עניתי שמחקתי, למרות שלא מחקתי ועניתי שהזמנתי טלפון חדש. בפגישות הללו עלו הנחיות חדשות לגבי מה אני צריך להגיד מבחינת התיאום. הרגשתי שוב שתוכן הפגישות מחייב שאתייעץ עם עורכי הדין".

13:50 - אילן ישועה חזר לדוכן העדים והחל לתאר את האירועים שהחלו דצמבר 2016, עם פתיחת החקירה ברשות לניירות ערך. לדבריו, בני הזוג אלוביץ' זימנו אותו לבקשה בו ביקשו ממנו לתאם גרסאות לחקירה שעתידה להיפתח ולמחוק ראיות. 

"בדצמבר 2016 איריס ביקשה ממני להגיע אליהם הביתה. הם אמרו שיצא משם עכשיו ניר חפץ, שאמר שהגיעו לאנשי רה"מ ידיעה שעלולה להיפתח איזה שהיא חקירה והם עשו דיון באיזה נושא זה יכול להיות. הם הגיעו למסקנה שמדובר ביחסים של ראש הממשלה עם ג'יימס פאקר או עם שאול אלוביץ'. הם אמרו לי שבמידה ותיפתח כזו חקירה חשוב לתאם מה אני אגיד מה הם יגידו ומה ראש הממשלה יגיד".

ישועה הבהיר: "הצעה אחת שלהם הייתה שאני אומר שאני יזמתי את הכל, את הסיקור המוטה בוואלה. אמרתי שזה בלתי אפשרי כי כולם דעו שזה לא כך. אז נאמר שאני אגיד שזה נעשה מסיבות אידיאולוגיות, שהאתר לא יהיה "שמאלני". שאול הוסיף שאני גם חבר שלו".

עוד אמר: "אחר כך הם אמרו לי שצריך למחוק את ההתכתבויות בינינו בטלפון. 'אנחנו נמחק ותמחק גם אתה'. הם ביקשו ממני בנוכחותם לפתוח את הטלפון ולמחוק. אמרתי שאני לא רוצה ושאני אעשה יותר מאוחר. אמרתי שיש לי תמונות פרטיות חשובות ושאם אעשה את זה בחופשה עלולות להימחק תמונות של אמי המנוחה. זה לא היה להם נוח אבל הייתי מאוד החלטי בזה. הם ניסו ללחוץ עלי כמה פעמים. אמרתי אני לא מוחק ולקחתי את הטלפון בידי".

"הם אמרו שצריך גם להרוס ולהעלים את הטלפון, אחרת אפשר לשחזר את זה. הציעו שאני אומר שזה נפל לשירותים. הם אמרו לי גם שניר חפץ יצור איתי קשר ויתאם איתי את זה".

החוקרת ביקשה מישועה לתאר את התחושה והאווירה במהלך הפגישה. ישועה: "כשהשיחה התחילה, התרגשתי ונכנסתי לחרדה. התוכן היה חריג מאוד. כשחזרתי הביתה, נשארתי בחניה 10 דקות רבע שעה כדי להרגע ולהתעשת ולהבין מה קרה פה עכשיו. לגביהם אני זוכר שהם גם היו די מתוחים".

תירוש: "מה היה חריג בפגישה הזו?"
ישועה: "שעת לילה מאוחרת, בפגישה בבית, לקיחת הטלפון זה מעולם לא נעשה אבל בעיקר התוכן. עד אותו רגע ידעתי שמבקשים ממני לעשות סיקור מוטה כזו או אחר, דיברו על הטבות רגולטוריות, אבל זה שהם עצמם וסביבת ראש הממשלה מודאגים מידיעות שהגיעו אליהם על חקירה על נושא שקשור אליהם, וגם הנקודות האחרות שמבקשים ממני לא פחות מתיאום גרסאות ביני לבין שאול לראש הממשלה, אם תהיה חקירה, כשלא חשבתי שתהיה כזו בכלל".

השופט שואל: "לתאם גרסאות עם ראש הממשלה?"
ישועה: "אמרו לי - אתה תגיד לי שלא היה כלום, שאול יגיד שלא היה כלום ורה"מ יגיד שלא היה כלום".

13:40 - פלדמן: "התביעה תעשה כיכולתה לחקור את העד בזמן שניתן לה מבלי להיכנס לסוגיות שבמחלוקת ולגבי מחר תצא החלטה".

לאחר שהבקשות לפסול ראיות ושלא לעשות שימוש בשיחות הריענון עם העד ישועה נדחו, ולאחר שהתובעת יהודית תירוש טענה כי ההגנה רוצה שהעד לא ישמע, התרעם פרקליטו של שאול אלוביץ׳ ז׳ק חן, זעם והרים את קולו: "הדברים האלה הם דברי הבל ואין להם שום שחר! אני מוחה על האמירה הזו זו, זו הנדסת תודעה! אנחנו לא רוצים שהעד ישמע? לא משל ולא חלום! אנחנו עושים את עבודתנו בתנאים קשים ביותר! פעם אחר פעם אנחנו מוצאים את עצמנו נושאי הצלב, ושוב אנחנו מבקשים מבית המשפט לעזור לנו!".

13:30 - עו"ד חן, סנגורו של אלוביץ', טען כי יעתור לבג"ץ על החלטת בית המשפט: "אנו מתכוונים להשיג על החלטת בית המשפט הזה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. אנו סבורים שנגרמה פגיעה מהותית ביותר בהגנת הנאשמים ואני מבקש לעצור את הדיון. אני לא יודע לקיים הגנה בצורה הזו". 

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן השיבה לדבריו כי "זה תיק רב היקף ויהיו דברים שלא עלו בחקירות ויעלו בראיונות. ראיות הם לא תחליף לחקירת עד". בן צור, אמר מנגד כי "אנחנו נמצאים בחשש כי אנו רואים מה נעשה עד עכשיו ולכן אם לא יגודרו מעכשיו להקפיד על הוראות העדים".

התובעת, עו"ד תירוש אמרה מצדה שהיא "לא מכירה ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי. לא מבינה מכוח מה הבקשה שמבקשת ההגנה. יש החלטה של ביהמ"ש, היא לא נוחה לחבריי. אני מבינה שאתם רוצים לעשות הכל כדי שהעד לא יישמע".

13:10 - המשפט התחדש לאחר הפסקת הצהריים. בית המשפט פסל את שתי בקשות ההגנה, בדבר ריענון העד ובדבר בקשה לפסילת ראיות. לאחר מכן, הדיון יצא להפסקה נוספת כדי שהצוותים ילמדו את החלטת השופטים. 

השופטים כתבו כי "ככל שהדברים אמורים בחומרים שהוצגו, עולה מטענות הצדדים כי מדובר בחומרי חקירה מצויים בתיק. במצב זה, ככל שמדובר במוצגים שהם קבילים ורלוונטים להליך, העובדה שהוצגו במהלך הראיונות אינה גורעת מן היכולת להציגם כראייה בהליך זה".

עוד הוסיפו: "אשר לטענה בדבר חריגה מהותית של הדברים שעלו באיונות ממסגרת ההודעות שנמסרו, הרי שבשלב זה, לא נוכל לקבוע כי טענה זו מבוססת על תשתית המצביעה על פגיעה ביכולתם של הנאשמים"

באשר לפסילת הראיות: "גם אם נניח לצורך הדיון, שפער נטען זה מצביע על פגם, אין בכך כדי לבסס את טענות ההגנה. ניתן להתרשם בשלב זה כי העד מסר את החומרים בהסכמה ואף ביוזמתו. אין חולק, כי העד לא נחקר בשום שלב באזהרה. ניתן להבין גם, כי העד היה מיוצג. מעדותו בפנינו עלה גם, כי הסכמה זו עומדת בעינה גם עתה. אין תשתית או טענה כי העד חזר בו מן ההסכמה בשלב כלשהו".

"במצב דברים זה", נכתב בהחלטת ביהמ"ש, "קשה לאתר בשלב זה פגיעה בפרטיותו של העד, אשר על מנת למנוע את הפגיעה בה, נקבעה הדרישה החוקית המתנה את החיפוש בקיומו של צו. בנסיבות אלה, אפילו נניח כי היה צורך במתן צו מיוחד לצורך התיק המתברר בפנינו, וכי אי מתן צו כאמור ביחס לעד עשוי להקימם בסיס לתורה של פסילה פסיקתית של ראייה, אין בשלב זה בסיס לקבוע כי נגרמה פגיעה מהותית בזכות, העשוה להצדיק את פסילת הראייה".

12:00 - עימות קולני בין נציגת התביעה עו"ד תירוש לבין סנגוריו של אלוביץ עו"ד עוזר ועו"ד חן. עוזר קטעה אותה באמצע הטיעונים בהערת ביניים ונענתה בתקיפות "לא להפריע לי". עוזר לא נותרה חייבת והשיבה: "למה רק לך מותר להפריע לי?" תירוש: "אמרתי שאני מתנצלת"

11:50 - תירוש אמרה, אולי בהיסח דעת כי ישועה הוא "עד מדינה", ורבים באולם צעקו שהוא אינו כזה.

11:35 - עו"ד בן צור: "ההצעה שלי היא שיתכבדו ויגיעו החוקרים לכאן ויסבירו את הסבריהם".

11:25 - תירוש מהפרקליטות: " לשיטתנו לא נפל בגם בצווים. שוחד זו עבירת ניירות ערך. תיק בזק ניירות ערך אחז שלוש פרשות. חברי העלים את פרשת שלוש שהתחילה ביולי 2017 והוצאו לו צווים בחשד להפרת מרמה והפרת אמונים נגד מר פילבר. למה פילבר מיטיב עם בזק? בשלב מסוים עלתה המחשבה שאולי המניע שלו הוא דבר נוסף. אז לא צריך להוציא צו הרחבה גם אם לא מצוינת בצו".

היא הוסיפה: "אם ביהמ"ש בוחר שלא לקבל את עמדתנו אז הוא לא יכול לקבל את העמדה של חברי עו"ד בן צור מבלי לשמוע על הדבר הזה. לשיטתנו הצווים היו סופר תקינים ואין היגיון שצריך להוציא בתוך אותה חקירה עוד הרחבת צווים. אלמלא היה מדובר בראש ממשלה, התיק הזה היה ממשיך להיקרא פרשת 3 בתוך הניירות ערך והיה מוגש יחד עם פרשה 1 ו2 משום שמדובר באותו נאשם שעשה אותם דברים בבזק. "צריך כנראה לחקור את החוקרים איך התנהלה החקירה הזו".

11:00 - בן צור: "החוקרים לא גילו לביהמ"ש שחיפשו ללא צו חיפוש מתאים. הצו שניתן היה רק למכשיר הטלפון ולא ביחס להארד דיסק במחשב". הוא הוסיף כי בקשת פסילת עדותו של ישועה מגיעה מכיוון שלישועה לא הייתה הסכמה מלאה לחיפוש, לא היה צו חיפוש,שהיה שגוי מיסודו, כי השתייך רק לתיק 1,000. עם זאת, השתמשו בו גם בתיק 4,000 ולא גילו לבית המשפט שיש פה חקירה פלילית נגד רה"מ בתיק.

10:50 - השופט שחם הבהיר כי "אין פגיעה בפרטיות כאשר יש הסכמה" והשופטת פלדמן אמרה: "אם עומד כאן העד ואומר 'אני מיוזמתי הגעתי וגם הבאתי הביתה ושלחתי להם', אז נכון להלביש עליו דברים שכאלה?".

10:40 - עו"ד בן צור טוען לפסול חלק מהראיות מכיוון ש"חוקרי המשטרה ניצלו את הצו שהיה להם לצורך חקירת בזק-יס לגורמים מסוימים שהיו משותפים לשתי החקירות, למשל מר אלוביץ'. החוקרים נכנסו וחיטטו וחדרו והפיקו חומרים שנוגעים לחקירה שמדברים עליה בדיון הזה מתוך צו שהתקבל על נושא אחר בכלל".

10:30 - תירוש שוב מבהירה: לא נאמר לעד ישועה מה לומר ולא היה מצב שהוא "בושל".

10:10 - הפרקליטה תירוש מתעקשת שלא מדובר בעובדות חדשות וכי הרענונים נעשו כראוי: "הפער האם רענון הזיכרון (הליך שאותו עבר העד ישועה טרם מתן העדות בבית המשפט) סוטה באופן מהותי מההודעות לא יוכרע היום. זו שאלה שמרבית בסופו של יום לא תוכרע כאן".

10:00 - עו"ד יהודית תירוש מהפרקליטות: "העד נתן גרסה. הדברים שהוא מסר עולים מההודעות שלו. הפער לא קיים ולא נכון".

09:45 - ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', טוען - הדברים שהפרקליטות פעלה בניגוד לפסיקה ולהגינות (בדבריו מתייחס גם כן לעדותו של ישועה).

09:30 - בן צור טוען טוען שישועה מסר אתמול גרסה מהותית וחדשה ומבקש לשלוח אותו חזרה לחקירת משטרה.

09:20 - בעז בן צור, סנגורו של נתניהו טוען: יש פער עצום בין ההודעות לבין עדות ישיבת אתמול.

09:00  - התחדש הדיון בשלב ההוכחות במשפטו של נתניהו. הפרקליטות החלה בהודעה על האיומים שספג אילן ישועה.

כזכור, ישועה עלה להעיד וסיפר על הבקשות שהגיעו אליו בנוגע לכתבות על ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו, כמו גם על יריב הפוליטיים. "כל עוד וואלה הייתה חברה ציבורית הכל היה בתוך המתכונות הרגילות שהכרתי אותן. לאחר מכן, בסוף 2012 והשקת וואלה כאתר חדשות, התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת או למתן ידיעה מסוימת או להוריד אותה יותר מהר. בקשות שנוגעות לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר", סיפר.

"הבקשות נגעו רובן ככולן לראש הממשלה ולמשפחתו", הוסיף ישועה. "הן היו מכמה סוגים: למתן או לא, להעלות או להוריד כתבות שעלולות להסתמן כשליליות לראש הממשה, רעייתו או בנו, ומצד שני להעלות כתבות שמיטיבות איתם. היו גם בקשות להעלות כתבות נגד אנשים שונים שהיו אויבים פוליטיים של של ראש הממשלה".

בין האירועים שתיאר, עלתה גם תקרית עם בנו של ראש הממשלה, יאיר: "ניר העביר לי צילומי מסך משיחות וואטסאפ עם יאיר נתניהו, בהם הוא כועס על כתב כזה או אחר בשל משהו שנכתב שלא כמו שצריך ומבקשים ממני לתקן מיד. למשל כשבוואלה סלבס ביקשו ממנו תגובה על חברה חדשה, קיבלתי צילום מסך בו הוא אומר שלא יעיזו להעלות את זה. הוא כתב 'פנו אלי לקבל תגובה. שלא יעיזו ואם כן שידברו עם שאול'. ואני נדרשתי להתערב ולהוריד את הידיעה".