היום החמישי לעדות ישועה: דיוני ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדשו הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים עם המשך עדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה בתיק 4,000.

ישועה נחקר בידי ראש צוות התביעה, הפרקליטה יהודית תירוש, ומספר על הקשר שבין הסיקור המיטיב לכאורה עבור בנימין נתניהו ומשפחתו תמורת הקלות רגולטוריות מפליגות שניתנו לטענת התביעה לבעלי האתר שאול ואיריס אלוביץ’, שהם גם בעלי חברת בזק. ישועה סיפר בעדותו על הלחצים הכבדים שהופעלו עליו מצד בני הזוג אלוביץ’ כדי שידאג לסיקור המוטה לטובת ראש הממשלה. 

עדכונים מהדיון:

12:31: הדיון הסתיים. 

12:25: הפרקליטות לישועה: "שאול אמר 'כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו'. לאיזה הישגים הוא מתכוון?".
ישועה: "הישגים שלו מול רה"מ בהשגת הטבות רגולטוריות למען בזק".
פרקליטות: "למה אתה מתכוון הטבות רגולטוריות?"
ישועה: "לכל אורך ההתנהלות בין שאול לביני ובין איריס לביני, נאמר בצורה ברורה, יש את וואלה, יש את בזק, אנחנו צריכים להשיג לרה"מ דברים שונים. לפעמים נאמרו דברים ספציפיים: חתם על יס, צריך לחתום על יס. אני קורא עיתונים, הדברים היו ברורים".

12:10: עו"ד תירוש הציגה לישועה צילומים מחוברת שהועברה לו מאלוביץ שמאגדת דוגמאות לטורי דעה שרה"מ ראה אותם כביקורתיים כלפיו שעלו בוואלה באותה תקופה, בין השנים 2014-2015. מדובר בחוברת שאלוביץ קיבל ממי שהיה אז מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, וכאמור העביר אותה לישועה כביקורת בתוספת נזיפה. לדברי ישועה, הוא חשב שמי שאחראי לאיסוף החומרים ושליחת הרשימה היה בכלל ניר חפץ.

ישועה: "זה סקר או מחקר של סוקר שהועבר לי ע"י שאול, בהתחלה כתב לי ווטסאפ אח"כ העביר לי שני כרכים עבי כרס, שכללו את הניתוח שמופיע פה ואת המאמרים שסוקר את מאמרי הדעה בתקופה הזו. ההקשר היה ברור, כדי שנשפר את ההיענות שלנו למנוע שיהיו מאמרי דעה שליליים. קיבלתי נזיפה שאני לא יודע לפעול, שאם הייתי יודע לפעול לא היו כאלה כתבות שליליות. שאול אח"כ ביקש את זה (המחקר) חזרה".

פרקליטות: "ממי אמר לך שהוא קיבל את זה?"
ישועה: "אני זוכר שאמרתי בחקירה שזה מניר חפץ. בחקירה אמרו לי שלפי חתימת הקובץ זה הועבר משלמה פילבר".
פרקליטות: "למה חשבת שזה מניר?"
ישועה: "כי מה קשור שלמה פילבר לעניין, לא היה לו כל תפקיד שקשור לזה. הופתעתי שמנכ"ל משרד התקשורת קשור לזה".
פרקליטות: "מה היה הקשר המקצועי בין פילבר לוואלה?".
ישועה: "אפס".

עו"ד תירוש הציגה תכתובת בין ישועה לאלוביץ מ-14.8.15: 
ישועה: "השאלה איך קבעו מה חיובי ומה שלילי אבל בהחלט שווה בדיקה. כמו כן אני לא בטוח שבתקופת ינון (מגל) שהוא ימני ואוהד ביבי היו פחות מאמרי דעה נגדו".
אלוביץ: "הכל נכון. כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו..."

12:00: הפרקליטות מקריאה הודעה שנשלחה ב-24.9.15 מישועה לאבי אלקלעי, העורך בפועל של האתר: 
"אבי הידיעה חשובה מאוד שים לב שלא יהיו פספוסים:
1 להבליט מאוד שהוא דוחף את זה
2 לתת כל הציטוטים שלו בהרחבה 
3 לא לצטט אותה
4 להדגיש שחוגים טוענים את מה שטוענים
5 שיהיה במקום בולט רצוי ראשית
סמס לי ואף צלצל אלי כשעולה".

11:44: הדיון התחדש. התובעת תירוש מקריאה הודעה שנשלחה מאלוביץ' לישועה ב-24 בספטמבר 2015: "אלוביץ': אחרי ההתכתבות שלנו אתמול נכתב מה שנכתב ובעקבות זאת שיחת הטלפון שקיבלת, אני יוצא או לא אמין או מטומטם שמשלם לאנשים שכר כדי שידפקו אותו. אני לא מרוצה מתפקודו של אבי (אלקלעי)".

הפרקליטות שואלת את ישועה: "כשאלוביץ' אומר 'שיחת טלפון', ממי הבנת?"
ישועה: "שיחת טלפון או מרה"מ או ניר (חפץ)".
פרקליטות: "למה הוא קיבל שיחת טלפון מרה"מ או ניר?"
ישועה: "לגבי הנקודה הרגישה. היה כעס שלא ציינו את הנקודה ששרת המשפטים ניסתה לגנוב את הקרדיט, לפני זה הוא מעיר לי שבוויינט זה עלה בסדר ואצלנו לא".

הפרקליטות מקריאה את תשובתו של ישועה לאלוביץ: "ישועה: זו ממש לא אשמתו במקרה הזה. אני חשבתי שניר לא רוצה שזה יפורסם וגם אתה הסכמת איתי שצריך להיות זהיר שם. בקיצור, אבי לא ידע שזו הנקודה הרגישה. הוא עשה מה שהתבקש, העלה ידיעה עם ביבי בכותרת ובמשנה. עכשיו תדרכתי אותו באופן מלא והוא יוציא עוד מעט ידיעה ברוח הדברים עליהם דיברנו".

11:00: הדיון יצא להפסקה של כ-20 דקות. 

10:55: הפרקליטות לישועה: "בשעה אחת בלילה בין ה-18 ל-19 באוגוסט אתה מקבל ממנו עוד הודעה: 'אתה יכול לעזור עם בקשותיו של זאב?' אתה עונה 'ברור שאעזור' וכותב: 'העברתי הכל לאבי ואוודא בבוקר שזה קורה'. אלוביץ' שואל: 'אתה מבין את החשיבות העצומה להשאיר אותם מרוצים בעת הזאת, יש חשיבות לתקן את העוול שנעשה, יש דיון בבג"ץ בספטמבר'. ישועה: 'בוודאי. אני כל יום מטפל בבקשות'".

ישועה מסביר כי הכוונה ב"אותם" היא לראש הממשלה ואשתו, ומבהיר לבקשת הפרקליטות: "העוול תמיד היה בהקשר של מה שעשו במשרד התקשורת לבזק. כי היו מהלכים רגולטורים להעביר, זה באופן כללי".

10:42: מוצג מסמך שמציין ארבע דרישות לפרסום כתבות שהתקבלו ב-18 וב-19 באוגוסט 2015. הראשונה - דרישה לפרסום כתבה על סיור נתניהו בפיקוד הצפון. נתניהו היה מעורב בדרישה, שהועברה באמצעות בועז סטמבלר לישועה, שהיה מעורב בטיפול בדרישה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ'. הדרישה נענתה בידיעת אלוביץ'.

השנייה - דרישה לפרסם כתב על מפגש של שרה נתניהו עם הזמרת מריה קארי. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה ובאמצעות רובינשטיין לאלוביץ'. הדרישה טופלה במעורבות אלוביץ' ונענתה.

השלישית - דרישה לפרסום כתבה בנושא עלייתו ארצה של חייל בודד וזאת לאחר מפגש שלו בעבר עם נתניהו, שציין בפניו שמקומו בארץ. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה ולאלוביץ', טופלה במעורבות אלוביץ' ונענתה .

הרביעית - דרישה לפרסום כתבה על מינויה של שרה נתניהו לנשיאת כבוד של ארגון הפועל לטובת חיילים בודדים. הדרישה הועברה באמצעות חפץ ובועז סטמבלר לאלוביץ'. 

10:39: לאורך כל הדיון, איריס אלוביץ' יושבת בפינת האולם עם מחברת, כותבת בה מפעם לפעם \. כל הזמן עם המחברת ועט ביד. שאול אלוביץ' עם דפים לידו ולא נוגע בהם. הם יושבים בנפרד.

10:34: הפרקליטות שואלת על ההתנהלות מול עם פוליטיקאים אחרים. ישועה: "לא רק פוליטיקאי, כל אדם, יכול לפנות לגבי אייטם שפורסם עליו, ולהגיד שנגרם לי עוול בכותרת. הייתם צריכים להכניס תגובה/פרט שגוי, תמונה לא יפה. זה לגיטימי. אתם עושים ידיעות שליליות אולי פעם אחת תראיינו אותי. הוא נעשה מול העורכים לא המנכ"ל. פוליטיקאים עושים את זה בצורה עדינה, לא רוצים להרגיז את גוף התקשורת. פה היה דפוס אחר. אנחנו שייכים להם. צריכים לעשות מה שאומרים לנו בצורה מלאה".

10:22: הפרקליטות מציגה הודעה שזאב רובינשטיין שלח לאלוביצ'ים והועברה לישועה: "תראה מה כתבה לי: 'הרשת של וואלה רעה מאוד אלא אם אנחנו אומרים לך נקודתית! וגם אז הכל בקושי ובאיחור ניכר! אין כוח לי וליאיר להיות רק בזה! יש לי עוד תפקידים בחיים ולא רק השומרת של וואלה! די! תעשו רשת וואלה חיובית וזהו!'. היא כועסת ורוטנת, חייבים לעשות משהו, שאול. חייבים שכל כתבה או ידיעה תעבור אצל אילן. זה חייבת להיות אני חושב שצריך למתן גם עם ירידות על בעלה, התחלתי ישיבה עם אנשים אתקשר בסיומה. טפל במה שביקשתי עכשיו זה מאוד חשוב".

ישועה מסביר: "זאב כותב לשאול על הכעסים של הגברת נתניהו". הוא סיפר: "איריס ושאול אמרו שהבן יאיר קם בבוקר, עוקב אחרי הכל ומסית את האמא ואז מגיעות דרישות לא רציונליות במיוחד. לא זוכר הכל, מעורבב לי. פעם שאול אמר עליו (יאיר) שהוא המסית והמדיח. כשהיינו ברצף לא הגיוני (של דרישות). לפעמים גם העבירו מסכים (צילומי מסך) של יאיר, שפנה לניר שפנה לשאול. רואים שזה מיאיר, מופיע שמו בראש ההתכתבות".

10:15: הפרקליטות השמיעה שיחה מיולי 2015 בה נשמע אלוביץ' אומר: "הוא אמר שהוא מוכן להתאבד בשבילי", וישועה עונה: "תשמע הבאת לו את הבחירות, נו, זה לא צחוק".

אלוביץ': "אני עכשיו שמעתי ממישהו ש... אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, הרופא שהוא החבר הכי טוב זה הרופא שלהם שנמצא שם בבית כל הזמן".
ישועה: "כן".
אלוביץ': "הוא אמר לו שהוא מוכן להתאבד בשבילי". 
ישועה: "תשמע הבאת לו את הבחירות, נו, זה לא צחוק". 
אלוביץ': "לא אז בסדר ואני יודע מה שהיא כותבת לי, לאשתי, מגיע להם תשמע, זה לא דרישות לא נורמליות מה שהם מבקשים. זה נורמלי לחלוטין".

10:06: ישועה: "הנורמה הייתה שבעצם לא אנחנו עורכים את האתר. אז כשאנחנו מעלים משהו, היו נדרשים שיפורים. בכותרת, משנה, תמונה, הדגשה, אם נתנו למישהו להגיב. הנורמה, ידעתי שאני יכול להעלות ותמיד יכולים לבוא אחרי זה לשנות ולשפר, זו הייתה הנורמה".

הפרקליטות לישועה: "זוכר ביטוי שהיה לך לגבי זה בחקירה?" ישועה לא זוכר, התובעת מפנה את ההגנה והשופטים לעמוד בתמלילי החקירה, מראה לעד. ישועה: "אין הקומץ משביע את הארי".

09:50: הפרקליטות משמיעה הקלטת שיחה בין אלוביץ' לישועה מיולי 2015. 
ישועה: "חני אומרת לי אני רואה שהיום היית בעבודה, אני אומר לה איך את יודעת, היא אומרת לי אני רואה כתבה יפה על שרה".
אלוביץ': "(צוחק) תשמע מה שההוא עושה. אני בחיים לא אני אני בחיים לא הייתי מאמין שהוא יכול לעשות דברים כאלה. הוא הולך נגד כולם. ובכל דבר אתה יודע מקטן עד גדול. אני מרגיש חייב כל הזמן".
ישועה: "תקשיב אני בשביל זה הלכתי לעבודה היום אני אומר לך".
אלוביץ': "ואני לא מספק כלום. לדעתי אנחנו לא מספקים כלום אז סיפקנו בבחירות היום לא מספקים כלום. מה שאנחנו כותבים זה אחרים כותבים יותר מאיתנו, אפילו כלכליסט".  
ישועה: "בסוף אנחנו גוף ידידותי".

09:41: הפרקליטות שואלת את ישועה: "רצית להוציא את דוביק (גילהר) ואבי (אלקלעי)?". ישועה: "נלחמתי להביא את דוביק ואבי, אבל כשהיו ימי קרבות כאלה לפעמים חלפה המחשבה אולי להביא מישהו שיעשה את זה וגמרנו, ולפעמים זאת הייתה אמירה טקטית. ובסוף דוביק מצא עבודה במקום אחר, התפטר, ואבי לא התפטר, הצלחתי לשמור אותו".

הפרקליטות מקריאה התכתבות נוספת בין אלוביץ לישועה:
אלוביץ': "הקטע עם ניר (חפץ), רק שתבין את כל העניין שהוא מדבר איתי ניר לא יודע בכלל. הוא לא יודע על.... והוא לא יודע על איראן והוא לא יודע כלום אז אני לא יודע אם הוא מבין שאתה יודע, אין לו מושג שהוא מדבר איתי, אתה מבין?".

הפרקליטות שואלת את ישועה: "ניר לא יודע ששאול מדבר עם מי?". ישועה עונה: "רה"מ".

09:34: הפרקליטות מציגה תכתובת נוספת. שאול לישועה: "תן לגברת כל מה שניתן, ההוא מתאבד בשבילי". ישועה: "בסדר". הפרקליטות שואלת את ישועה במה מדובר. ישועה: "הגברת זה שרה נתניהו - הוא מתאבד בשבילי, זה בעלה (נתניהו). הוא מסייע לו (לשאול) בדברים שחשובים לו בהטבות הרגולטוריות".

09:30: הפרקליטות שואלת את ישועה: "מה הבנת, מה ברור, על מה מדובר?". ישועה: "'הגדול' זה נתניהו. הוא מדבר על זה שרה"מ יוצא מעורו ואנחנו לא מספקים בגלל "חבורת אפסים" זה העיתונאים, אני אומר שבסופו של דבר אנחנו כאן מצליחים לעשות את הרוב. אם נרצה יותר נצטרך לבנות מערכת צייתנית, לא דובי לא אבי".

09:18: מציגים לישועה התכתבויות עם אבי אלקלעי. לאחר מכן הפרקליטות מציגה התכתבויות בין אלוביץ' לישועה מיולי 2015. 
אלוביץ: "הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי חשובים, חייבים דרך לגמול לו".
ישועה: "בסופו של דבר אנחנו מספקים הסחורה אבל אפשר לשפר".
אלוביץ: "מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים".
ישועה: "בסופו של דבר אנחנו בסדר, זה רק עולה בדם... אפשר יותר אבל צריך יהיה לבנות כאן מערכת אחרת לגמרי, לא דוביק (גילהר) ולא אבי (אלקלעי)".
אלוביץ: "מגיע לו ואפשר הרבה יותר. אני לא אוהב להיות חייב. הוא באמת מסדר ומשנה את המורשת הישנה".

09:15: מוצגת באולם כתבה שישועה מבקש מאלקלעי להעלות ולהבליט באתר, בעקבות הודעה מניר חפץ.

9:05: הדיון התחיל. 

09:00: בוקר טוב מהאולם - בני הזוג אלוביץ' כבר בפנים, גם ראש צוות תיק 4000 יהודית תירוש וצוות ההגנה של ראש הממשלה בראשות ו"ד בעז בן צור.