בית המשפט המחווזי בירושלים ביטל היום (שלישי) את הדיונים במשפט נתניהו שהיו מתוכננים מחר ובשבוע הבא בתאריכים ה-21, 26, 27 ו-28 באפריל. כמו כן, הדיון יתחדש ביום שני ה-3 במאי, וחקירתו הנגדית של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, תחל יום לאחר מכן ב-4 במאי.

"נוכח בקשת ההגנה, ובשים לב להיקף החומר שהתווסף בשלב הריענון, לחלקו היחסי בחומר הכולל בו מדובר, ולפרק הזמן שעמד לרשות ההגנה מלכתחילה; ועל מנת לאפשר להגנה להיערך כיאות לחקירה הנגדית, אנו נעתרים חלקית לבקשת ההגנה ומורים עלח ביטול ישיבת ההוכחות הקבועות". כתבו השופטים רבקה פרידמן פלדמן, משה בר עם ועודד שחם.  

בתוך כך, בתום שבעה ימים, הסתיימה היום חקירתו הראשית של עד המפתח בתיק 4,000, מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה. בעדותו סיפר ישועה לחוקרת עו"ד יהודית תירוש על הקשר שבין הסיקור החיובי לכאורה עבור בנימין נתניהו ומשפחתו, תמורת הקלות רגולטוריות מפליגות שניתנו לבעלי האתר שאול ואיריס אלוביץ’, שהם גם בעלי חברת בזק. 

עדכונים שוטפים מהדיון:

13:15: הדיון הסתיים. החלטה לגבי המשך מועד הדיונים תשלח בהמשך.

13:08: צוות ההגנה של אלוביץ' העריך שיידרשו כעשרה ימים של חקירה נגדית. המשמעות בפועל היא לפחות שלושה שבועות. גם צוות ההגנה של נתניהו העריך שיידרשו כעשרה ימים ובסך הכל 20 ימים של חקירה נגדית. 

12:59: פרקליטו של אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, מבקש הפסקה בדיונים על מנת להיערך לחקירה הנגדית של לפחות כחודש. צוות ההגנה של אלוביץ' אמור לחקור את ישועה לפני צוות ההגנה של נתניהו. 

תירוש התנגדה לבקשה: "אני לא אחזור על הטענות שלנו כמדינה על כך שלעד היו חקירות ארוכות מאוד ברשות לניירות ערך שהיוו את הבסיס לחקירתו בדוכן העדים. הדברים שלא עלו בחומרים שהועברו להגנה הם מעטים וזניחים, וממילא פערים של דברים שאומר עד הם לא הצדקה לדחיית החקירה הנגדית ויש חשיבות לרציפות הדיונית ולכן אנו מתנגדים לדחייה בעניין הזה".

12:54: הסתיימה החקירה הראשית של העד אילן ישועה. 

12:53: בתגובה לשאלת השופטים למה התכוון אמר ישועה כשאמר "שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עובדים גם אצל שלדון", החוקרת תירוש מציגה בקשה של זאב רובינשטיין (עד מספר 169) שאומר שהוא חבר קרוב של שלדון אדלסון ומבקש להכניס ידיעה. ישועה: "כתבתי לאלוביץ' שפה צריך להעביר איזשהו קו".

12:43: ישועה: "בבוקר של תחילת החקירה הגלויה, מה שקרוי פריצה, התקשרו אלי מוקדם בבוקר ואמרו לי שאני צריך להגיע לנקודה מסויימת. אספו אותי בבוקר חיכיתי בתוך חדר בלהב. בשלב מסוים שמו אותי במסדרון כי רצו ששאול יראה אותי. למחרת קראו לי לעימותים, מול שאול, איריס וניר, הכל באותו היום. 18-19.2".

12:37: ישועה: "היה דיון ברשות לניירות ערך, מה אני צריך להגיד לשאול אלוביץ' על הידיעה שהולכת להתפרסם על חקירתי, ואמרתי להם שהכי טבעי לומר לו שהכחשתי. ביקשו ממני להקליט את שאול וניר חפץ פעם או פעמיים ואמרתי שאני לא רוצה. זה דבר אחד להקליט שיחות שהיו לי ודבר אחר לשים על עצמי מכשיר ולהקליט. דעתי לא הייתה נוחה מזה".

12:32: תירוש מציגה התכתבות וואטסאפ של ישועה מול גידי וייץ. ישועה: "הוא כתב לי דבר איתי, מזכיר אותך מחר בכתבה. אבירם אמר לי מה הוא מזכיר בכתבה, שנחקרתי ברשות לניירות ערך. כתבתי לו שאין שינוי ממה שאמרתי בפעם האחרונה, שאני מכחיש, זאת משום שנאסר עלי למסור על קיום החקירה שהייתה סמויה אז". 

12:25: תירוש לקראת סיום. מציגה את תקופת החקירה ברשות לניירות ערך, בה נדרש ישועה לשמור על דיסקרטיות.
ישועה: "ביקשו ממני שכל קשר עם שאול, שאעדכן מראש. הייתי צריך לשמור על סודיות החקירה. עדכנתי לקראת ישיבת דירקטוריון בה הוא (שאול) פנה אליי ושאל אותי אם קראו לי לחקירה. אמרתי שלא, שאל אם קראו למישהו מהחברה אמרתי שלא. הוא שאל אם הייתי יודע אם היו קוראים, עניתי - חושב שכן. היו שני אירועים כאלה. שדיבר איתי. באחד מהאירועים הוא שאל אם מחקתי את הכל ואם אני זוכר מה אני צריך להגיד".

12:21: החוקרת תירוש: "אני רוצה לדבר איתך על זימונך לעדות ועל שלב החקירה. ספר לבית המשפט מה היה הרגע הראשון בו שמעת מחוקרי הרשות".
ישועה: "הייתי בארה"ב, בביקור אצל הבן שלי. זה הייתה שעת לילה מאוחרת, אני חושב שהיה 1 בלילה. הייתה שיחה לטלפון שלי ממספר חסוי.
אמרו לי שלום. שמי פולינה מהרשות לניירות ערך. אילן אני רוצה להזמין אותך לחקירה. אמרתי לה שאני בחו"ל. שאלה אותי אם אני רוצה שהיא תתקשר בבוקר אמרתי כבר הערת אותי. היא אמרה תן לי מייל אני אשלח לך זימון. אמרתי שאני בארה"ב, שאני חוזר בחמישי".

תירוש מציגה את הזימון: "מה ידעת, אם ידעת, על שיח באותה עת של חוקרי רשות ניירות ערך עם עורכי דינך? לפני שזומנת או במקביל?"
ישועה: "לא היה שום שיח".
תירוש: "ככל שתעלה טענה שעשו איתך הסכם שתבוא ותיתן דברים ולא תועמד לדין, מה אתה אומר?"
ישועה: "לא היה שום הסכם שאם אמסור חומרים לא אעמוד לדין".

12:20: הדיון התחדש. 

11:36: הדיון יצא להפסקה.

11:35: ישועה סיפר על חששות שהיו לו סביב גיוסו של אלמוג בוקר לאתר: "לא קיבלתי אישור פוזיטיבי כי כבר הכרתי את האופי של הדברים. חששתי שאני אגרום לאדם לעזוב מקום עבודה ואחרי יום יתברר שהוא לא כשיר מבחינת ראש הממשלה ואשתו".

11:32: הפרקליטות מצטטת התכתבות:
ישועה: "הילד (יאיר) ממש מחפש בנרות להתלונן, כמה שלא נפרגן הוא מחפש ומרעיל". איריס: "מה שחשוב שניר (חפץ) ורן (ברץ) ידעו ויעבירו לבוסים שלהם שיש שיתוף פעולה מעולה. משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו עבור האבא, האמא והבן".

11:26: הפרקליטות מצטטת שיחה נוספת שעוסקת בניר חפץ, בה איריס אומרת: "איזה דביל דביל, הוא תוקע לעצמו גול עצמי" וישועה עונה: "ברור, דברי איתו". ישועה מסביר: "אבירם העורך הראשי אמר שניר חפץ מסתובב ואומר שהוא העורך של וואלה וכל ידיעה הוא צריך לאשר בעצמו". 

11:20: הפרקליטות מצטטת התכתבות: "רן ברץ כותב לך, 'התייחסות של יונה יהב, מעביר ברכה לרה"מ על פעילות בשריפה'. בהמשך אתה כותב לרן ברץ: 'מטפל'". ישועה מסביר: "רן ברץ היה באותו זמן בלשכת רה"מ או יועץ תקשורת, היה מביא ומוציא ידיעות מוטות בתקשורת".

11:17: פרקליטות: "מהן הדעות הפוליטיות שלך? עד כמה זה היה סוד באתר ובינך לבין הזוג אלוביץ'?"
ישועה: "לא הסתרתי את דעתי, לא עסקתי בזה, לעיתים די נדירות ציינתי כריאקציה. לא נתתי את המשנה הפוליטית שלי. אבל בתהליכים הזויים, לא ראויים, והרס עבודה עיתונאית אמרתי את דעתי".

פרקליטות: "עלתה טענה, עלו ביטויים בחומרי החקירה שאתה 'חמאסניק', האתר היה 'שמאל קצוני?'"
השופט ברעם: "נעזוב את הפוליטיקה... נתקדם..."
פרקליטות: "צריך להתייחס לשאלה עד כמה הדבר השפיע, התייחסות ל'אתר שמאלני'".
ישועה: "הטענה 'שמאל קיצוני', 'חמאסניק' לא נכונה, מה שהתבקשנו לעשות לא קשור לשמאל".

11:09: הפרקליטות מצטטת שיחה נוספת בין איריס אלוביץ' לישועה.
ישועה: "אני אישית אעשה את זה, אני עובר על כל דבר".
איריס: "רק בתקופה הקרובה. הסוף קרוב".
ישועה: "הלוואי".
איריס: "ברגע שאתה מסיים עניינים מסוימים הסוף קרוב ואתה יכול להיות משוחרר".

ישועה מסביר: "כשאני אומר הלוואי, הכוונה לסוף מכבש הלחצים ולסיקור המוטה. היינו בימי טירוף, פיק בלחצים ובעריכה השוטפת. ההקשר - נגמור עניינים מסוימים ייגמר הלחץ, זה רק לתקופה".
פרקליטות: "למה הכוונה 'ברגע שאתה מסיים עניינים מסויימים'?"
ישועה: "כשיסיימו לקבל מה שרוצים מרה"מ בנושא הטבות רגולטוריות".

10:50: הפרקליטות מצטטת התכתבות בה איריס אלוביץ' מבקשת להוריד אייטם מסוים. ישועה כותב: "יורידו". איריס: "ככה לא נגיע לעסקה כוללת". ישועה מסביר: "עסקה שמאפשרת את השארתו של אבירם אלעד כעורך ולהכשיר אותי".

10:48: הפרקליטות מצטטת תכתובת וואטסאפ בין בני הזוג אלוביץ' וישועה, הנוגעת לסיקור פרשת הצוללות. האייטם על חשיפת הפרשה לא עלה באתר, אבל ביום שלמחרת העורך אבירם אלעד העלה ידיעה על פנייתו של גונן בן יצחק ליועמ"ש בנושא, והאלוביצ'ים זעמו:

שאול: "זאת הכותרת הראשית, השתגענו?" 
איריס: "כחלון? צוללות? הרסת כל מה שניסינו".
ישועה: "כל גופי התקשורת העלו את הידיעה אתמול על הצוללות, אנחנו לא, חיפשנו דרך להעלות את האייטם באיחור של 15 שעות".
שאול: "אצלי הוא גמר, אם לא הבנת את זה, תבין עכשיו. בעט בדלי".

ישועה מסביר: "בעט בדלי - הכוונה לאבירם אלעד, זה יום שני לעבודה של אבירם, בימים שקדמו נאמר שהוא בתקופת מבחן, רק ידיעות טובות, והנה כבר יש פגיעה ברה"מ על תחקיר הצוללות, דובר שינסו להכשיר את אבירם, זה קשור לשורה של אחרים, העברה של אנשים אחרים, ובראש ובראשונה שיקפיד שלא יהיו ידיעות שליליות".

10:38: הפרקליטות מציגה התכתבויות וואטסאפ מתאריך 16.11.16. התכתבות בקבוצה עם מיכל קליין ואבירם אלעד (עורכי וואלה) והתכתבות על "רי סול" (אשתו של קים ג'ונג-און, כינוי לשרה נתניהו).

10:21: התובעת מצטטת את שאול אלוביץ': "אני מוכן לשרוף חזרה, אני מוכרח לתקן, מומו מצלצל אלי מבקש עזרה... איך ניר (חפץ) שרף אותו... לכן זה כל כך חשוב עכשיו שתהיה חזרה לדיבור..." ומבקשת מישועה להסביר. 
ישועה: "מי ששרף את מומו פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, זה ניר חפץ, שרף אותו אצל הבוסים שלו, אצל רה"מ. ושאול אומר "חייב לשרוף חזרה", כלומר רוצה להשאיר את מומו במעמד חזק אצל ראש הממשלה".

התובעת מוסיפה ושואלת: "מה זאת אומרת 'שיהיה לי חזרה לדבר דיבור?' מה הבנת?"
ישועה: "באותה תקופה יש נתק בין רה"מ ורעייתו לבין בני הזוג אלוביץ', זה נובע מהבאת אבירם אלעד והודעת עיתונות שיצאה. הדיבור ביניהם נותק, השיחה כולה נעשית בהקשר של לא לפרסם ידיעה בעקבות תחקיר של אמנון אברמוביץ' כדי להקל על החזרת הדיבור איתם".

10:14 התובעת שואלת: "איריס אומרת לך 'אתה מנקה עיתונאים פרובלמטיים', מה אתה מבין כשהיא מדברת איתך על זה?"
ישועה: "אלו אנשים שקיבלו כרטיס אדום מראש הממשלה או רעייתו, שכתבו משהו או שלילי או שהובן כשלילי והם צריכים לצאת, להיפסל". הוא הוסיף: "זה שיח מרצה שלי איתה. ברמה העיתונאית פרובלמטי הוא עיתונאי הכי חזק. מי זה עיתונאי טוב? עיתונאים טובים כותבים מה שהם רוצים, בזה הם הופכים לפרובלמטיים".

10:04: חוקרת: "איריס אומרת לך - בדקנו את זה וביבי אמר "לא". מה ידוע לך?"
ישועה: "היינו צריכים לאשר מינוי של ערן טיפנברון לתפקיד, היא אומרת ששאול אמר שהוא הבין מביבי לא להביא אותו..."
חוקרת: "מישהו אמר לך לא להביא אותו?"
ישועה: "איריס. אולי שיחה עם שאול, לא בטוח".

פרקליטי ההגנה התנגדו לעדות. עו"ד ז'ק חן אמר: "מדובר בעדות שמיעה סוג ד'". ההתנגדויות נדחו וההגנה התבקשה להגיב בחקירה הנגדית. 

9:56: מושמעת עוד שיחה מוקלטת, בה נשמעת איריס אלוביץ' אומרת: "אתה מבין שאתה במצב שאתה צריך שיחתום לך על פיצול או ביטול". ישועה: "הכוונה לראש הממשלה". 

9:48: מושמעת הקלטת שיחה נוספת עם איריס אלוביץ', בה היא נשמעת מבקשת להעלות תגובה לתחקיר של רביב דרוקר ערוץ 10, מבלי שעלתה כתבה על התחקיר, ואומרת: "נשבעת לך, הם צרחו עליי". ישועה מסביר: "הם זה ראש הממשלה ורעייתו. מה שרוצים ממני פה, מדובר על תחקיר ג'יימס פאקר ויאיר נתניהו. נהייתה רוטינה שאם יש תחקיר על רה"מ שלא מפרסמים ידיעה על התחקיר. ואז נוצר אבסורד נוסף, שמפרסמים תגובה ולא מפרסמים על הידיעה עצמה".

ישועה סיפר: "אני מיואש מכל התהליך הזה שבו אני בעצם צריך לעבור שורה שורה ולנהל שיחה עם מי שהיא לא הבוסית הפורמלית שלי ולרצות אותה ולסרס את כל התהליך שאנחנו עושים".
תירוש: "מי בוואלה תפקידו לתת הנחיות מהסוג הזה?"
ישועה: "עורך ראשי".

פרקליטתה של איריס אלוביץ׳, עו״ד מיכל רוזן עוזר, ביקשה לומר לאחר השמעת קטע ההקלטה: ״לא יכול להיות שהתובעת עוצרת את זה רגע לפני שאיריס מדברת על כותרות אובייקטיבית. כי בהמשך השיחה איריס אומרת: ׳הכותרות צריכות להיות אובייקטיביות, מעניינות אובייקטיביות אבל, לא לא שיהיה הבעת דעה כמו שנגיד הקמפיין הצליח. אתה מבין? זה הבעת דעה״. על כך תירוש השיבה כי היו קטעים נוספים מההקלטה שלא הושמעו.

9:36: החוקרת יהודית תירוש מצטטת שיחה נוספת עם איריס אלוביץ' בה אמרה "עובדים על זה, אני עובדת על זה קשה וגם שאול" ושאלה את ישועה לפשר הדברים. ישועה הסביר: "היא מתייחסת לניסיון להכשיר את אבירם אלעד שהיה אמור להגיע להיות העורך הראשי, כדי שראש הממשלה ורעייתו יאשרו את הגעתו. זה היה קרב שנמשך על פני תקופה ארוכה והיה פיצוץ גדול בין הזוג נתניהו לזוג אלוביץ'".

9:29: מושמעת הקלטת קטע משיחה בין איריס אלוביץ לבין אילן ישועה בנובמבר 2016, בה איריס אומרת: "האיש הזה הולך להישאר הרבה זמן. אין מי שיחליף אותו. אמרתי לשאול, אני מוכנה בשביל הקבוצה (וואלה-בזק) למכור את נשמתי לשטן, זה עולה לי בבריאות. אתה עושה משהו ואתה חוטף על ימין ועל שמאל".

בנוסף היא נשמעת אומרת: "הם (הזוג נתניהו) לא רואים את כל הכתבות אבל הילד שלהם (יאיר) הוא כל היום מנתח, כל היום בדיגיטל, יודע להיכנס לדברים, 'פרסמו תמונה שלי אבל שמו אותה בצד'. הוא כל היום מנפח לה את הראש". בהמשך אמרה: "ריקלין עובד איתם. הוא חבר מאוד טוב של ינון מגל. ינון מתייעץ איתו על כל דבר. ריקלין ריקלין ריקלין". 

9:13: הדיון החל. עו"ד יהודית תירוש המייצגת את הפרקליטות עומדת לפתוח בחקירה. אילן ישועה על דוכן העדים.