בבית המשפט מתנהלת בימים אלה חקירתו הנגדית של עד התביעה, מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה. לאן בעצם חותרת ההגנה בחקירתו הנגדית של ישועה? כבר עכשיו, ממש בראשית חקירתו של ישועה, ולאחר יומיים של חקירה נגדית, נראה כי ההגנה לא משאירה אבן לא הפוכה בנוגע להתנהלותו של ישועה בתפקידו כמנכ"ל. ההגנה מציגה לישועה ראיות שונות על הפעלת "צנזורה" לכתבות שונות ולאו דווקא בעניינו של נתניהו, כל זאת בידיעתו של ישועה. 

כך, נשאל ישועה, על ידי בא כוחם של בני הזוג אלוביץ', עורך הדין ג'ק חן: "האם אתה לא מכחיש שהתערבת ואף הסברת לעובדים שזה בשביל אינטרסים כלכליים של החברה?" ישועה הגיב: "לחברה יש גם שיקולים מסחריים ואמרתי להם את האמת. כולם עושים את זה וגם אנחנו עשינו את זה. במאזן בין שיקולי המערכת לשיקולים המסחריים אני אומר שהמערכת צריכה לנצח, ואני אומר שאם אני מתערב יכול להיות שלפעמים זו טעות".

עורך הדין חן המשיך ועימת את ישועה עם מקרים שונים בהם התערב בכתבות ללא קשר לענייני ראש הממשלה נתניהו. בכך, רוצה בעצם ההגנה להציג את ישועה כגורם עצמאי, בכיר במערכת, אשר מנהל מערכת של צנזורה והתערבות בכתבות, כך שגם אם הייתה התערבות כלשהיא של הזוג אלוביץ' בענייני משפחת נתניהו, לא היה בכך כל חריג מבחינת התנהלותו כמנכ"ל.

כמובן שעל רקע טענת ההגנה כי אילן ישועה, הגם שלא הוכרז כעד מדינה עם הסכם הטבות מסודר, ראוי להתייחסות מיוחדת כאילו מדובר בעד מדינה. יש להגנה כיוון מוסדר לפגום באמינותו של ישועה אשר, בעדותו הראשית, הציג מצג כאילו עסקינן בדבר חריג ביותר בו הוא התבקש להתערב בתוכן כתבות.

עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)


אין ספק שהקושי הרב שמתגלה מעדותו נוגע דווקא לראש הממשלה נתניהו, זאת כאשר עד כה, מניתוח דבריו בבית המשפט, לא הייתה ולו פעם אחת שהעיד כי קיבל באופן ישיר הוראה או בקשה כלשהי להתערבות בחומרים.

על מנת לקבוע ממצאים עובדתיים יהיה על בית המשפט לנתח את עדותו של ישועה, בין השאר, על רקע ההטבה הבלתי סבירה בעליל של הימנעות המשטרה והפרקליטות להפיכתו של ישועה לחשוד במסגרת החקירה ולהכריז עליו כעד מדינה בפועל.

במידה ויתעורר ספק בגרסתו של ישועה, הרי שספק זה יפעל מן הסתם לטובת הנאשמים. ובכל מקרה, בית המשפט יבחן את עדותו גם על רקע כלל הראיות בתיק.

חקירתו של ישועה תימשך עוד ימים ארוכים ומן הסתם הוא עוד יאלץ להתעמת ולהתמודד עם חומרים רבים הקשורים לשנות עבודתו ודרך פעולתו במסגרת תפקידו.

עורך הדין אורי קינן (צילום: צילום פרטי)עורך הדין אורי קינן (צילום: צילום פרטי)