הסנגוריה הציבורית מפרסמת הבוקר דוח העוסק בתנאי המעצר והמאסר בישראל לשנים 2019־2020 ובו פרק מיוחד העוסק במשבר הקורונה.
הדוח מעלה שורה של כשלים, ובהם החזקת עצורים בתנאי הפרדה ובידוד, צפיפות קשה, שימוש לא מידתי בכבילה, תנאי תברואה ירודים, מצב ניקיון רע ובעיות מזיקים, בעיות באוורור, מחסור בציוד בסיסי, ליקויים באיכות ובכמות המזון וליקויים במתן טיפול רפואי.

בדוח צוין כי מרבית הבעיות שפורטו בדוחות הביקורת לאורך השנים לא זכו למענה, וכך בכלא הנשים נווה תרצה טרנסג'נדריות מופרדות משאר הכלואות באופן המנוגד למדיניות שאליה התחייב שב"ס בפני בג"ץ. עוד צוין כי בשב"ס ממשיכים, חרף הנהלים, להשתמש באמצעי ענישה של בידוד על אסירים קטינים. בעקבות הדוחות הקודמים, השימוש באמצעי ענישה זה פחת אולם הוא עדיין קיים. בדוח ניתנו שתי דוגמאות לקטינים ששהו בבידוד במשך כמה חודשים ברציפות.

הדוח מתייחס ל־24 מתקני כליאה המצויים באחריות שירות בתי הסוהר ולעוד שבעה מתקני מעצר המצויים בבתי המשפט. בפרק המיוחד על משבר הקורונה צוין כי תנאי הכליאה הפכו לקשים אף יותר וכי ההגבלות שהושתו על האסירים והעצירים פגעו קשות בזכויותיהם. במוקד הביקורת צוינה העובדה כי בשל המגיפה נמנעה כניסת מבקרים לאסירים ולעצירים, כולל עורכי דין, למשך חודשים רבים. "הגבלת הקשר הבלתי אמצעי בין הכלוא לסנגורו מערימה קשיים ניכרים על האפשרות להעניק ייצוג הולם ועל היכולת להתכונן כראוי לדיונים המשפטיים", נכתב בדוח.
התייחסות נוספת למשבר הקורונה ולפגיעה בזכויות האסירים הייתה במניעת חופשות באופן גורף, מה שפוגע, לטענת הדוח, בקשרי האסיר עם משפחתו ובתהליך שיקומו.

עוד מצוין כי משבר הקורונה הוביל לצמצום ניכר של פעילויות השיקום, החינוך והפנאי במתקני הכליאה עצמם, דבר שפוגע בסיכוי האסיר להשתקם ולהשתלב בחברה לאחר השחרור. הסנגור הציבורי הארצי ד"ר יואב ספיר: "בדוח זה, המסכם עשרות ביקורים פרטניים, צוין גם כי מאות ליקויים תוקנו בעקבות הערות הסנגוריה הציבורית. עם זאת, המצב רחוק מלהשביע רצון, ובמקרים רבים הוא  הפרה של החוק ושל זכויותיהם הבסיסיות של הכלואים".

עוד מסר ספיר: "פגיעה בצלם האנוש של האסיר היא בראש ובראשונה פגם מוסרי שיש לפעול לתקנו. תשומת לב מיוחדת חייבת להינתן להחזרה על כנן של זכויות רבות שנשללו מהאסירים בתקופת הקורונה".

משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה לדוח כי "שיפור תנאי אחזקת האסירים והעצורים, הינו חלק בלתי נפרד מייעודו של הארגון, ואנו פועלים באופן נחוש ושיטתי לשדרג ולתקן ליקויים, ליישם את המלצות המבקרים, לכשניתן, ועושים זאת בשקיפות מרבית. בהגינותם הרבה מציינים אנשי הסנגוריה 'כי שב"ס מייחס חשיבות רבה לשמירה על זכויות ותנאי הכלואים, כמו גם ללמידת הביקורות הרשמיות ויישומן'. כך פעלנו בעקבות דוחות מבקרים קודמים וכך נפעל גם בעתיד, וזאת את מתוך מטרה לממש את יעוד הארגון לשמירה בטוחה ונאותה, שיקום אסירים ולמען החברה בישראל כולה".

בשב"ס מתייחסים לשני נושאים ספציפיים שעלו בדוח: "תנאי מחיית האסירים - יודגש שהתפיסה הארגונית של שירות בתי הסוהר היא מתן מענה מערכתי כולל לנושא חשוב זה. ובראייה עתידית, אנו עושים 'כל שלאל ידנו' - ביכולתנו ובתקציבים העומדים לרשותנו - בשיפור התשתיות והתנאים. כאן המקום להבהיר שמדינת ישראל ושב"ס, ניצבים בפתחו של מימוש פרויקטים לאומיים אשר מובילים למפנה בשיפור תנאי המחייה ועוד יביאו לשיפור משמעותי בחודשים ובשנים הבאות. נציין כי, נכון ליום ה-30.4.21, שטח המחייה לאסיר, בכלל יחידות שב"ס עומד על 3 מ"ר. ואנו ממשיכים ביישום החלטת בג"ץ וממשלת ישראל, בביצוע השלב השני על מנת להגיע לשטח מחייה של 4.5 מ"ר לכל אסיר. כמובן, שבמסגרת הפעולות שנערכות להרחבת שטח המחייה, נערכו גם פעולות לשיפור התשתיות הקיימות ככל הניתן".

"ההתמודדות הארגונית עם מגפת הקורונה – מטבעם, בתי הסוהר והמעצר בעולם הוגדרו בין המקומות המסוכנים ביותר להדבקות ולהתפרצות הנגיף. שירות בתי הסוהר, השכיל לזהות את האיום בצורה מידית ובעזרת אנשיו סגל הסוהרים והקצינים, ביצע סדרת צעדים ומאמצים כבירים על מנת לדאוג לבריאותם וחייהם של המוחזקים במשמורתו. הפעילות, התבצעה תוך תיאום מלא עם המשרד לביטחון פנים, גורמים ממשלתיים ורשויות מדינה ונועדה למנוע את כניסתו והתפשטותו של הנגיף בתוך מתקני הכליאה מתוך ידיעה שהתפרצות בבת הכלא הייתה יכולה להוביל לאירוע המוני מורכב ובעל השלכות קריטיות על מערכת הרפואה בישראל ומערכים נוספים. לאורך כל תקופת משבר הקורונה נעשתה בשב"ס חשיבה מתמדת לשמירה על האיזון המיטבי שבין השמירה על בריאות הכלואים לבין צמצום הפריבילגיות הניתנות להם בשגרה. לצד זה, ניתן מענה רצוף לכלואים ברמת הטיפול הרפואי, החיטוי, ההגיינה, ההסברה ומתן טובות הנאה גם באמצעים טכנולוגיים ואחרים. נציין כי שירות בתי הסוהר זכה לשבחים והערכה מגורמים רבים לרבות בית המשפט העליון וערכאות משפטיות אחרות אשר ציינו את פעילות הארגון, ודאי - בהשוואה לנתוני ההתמודדות ארגוני כליאה מקבילים בעולם".