החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, נמשכה היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים. עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ' (הבעלים לשעבר של וואלה! ובזק), קשר בחקירה בין הסיקור המוטה עליו היה אחראי ישועה לרווח של 15 מיליון שקלים שהוא גרף כתוצאה ממכירת אתר יד 2. 

חן שאל את ישועה על המשפט שאמר לאלוביץ': 'חסר לגדול שלא יספק את הסחורה אחרי כל מה שעשינו בשבילו' ושאל מה ההסבר שאתה נותן לחוקרים כשהם מפנים אותך למשפט הזה ושואלים אותך למה התכוונת?" 

ישועה: "כל התקופה הזו וואלה עשתה דברים לטובת ביבי. לעכב את זה סתם. זה עניין טכני כי זה לא חברה של בזק" 
עו"ד חן: "האם התכוונת לכך שהיית מודע לזה שאתה עושה משהו מושחת?" 
ישועה: "בוודאי לא חשבתי שזה פלילי. בראש שלי היה שזה עיסקה לגמרי לגיטימית". 

בחלק אחר בחקירה הנגדית נשאל ישועה לגבי כתבה שהתפרסמה בדצמבר 2015. "הכתבה של גידי וייץ הייתה בדצמבר 2015, אולי חודש לפני. הכתבה שהוא חשף שבוואלה! מיטיבים עם ראש הממשלה", אמר ישועה בחקירה במשטרה, חלק שנחשף בדיון. "אחר כך הייתה תקופה שהייתה הפוגה וירדו מאיתנו. אני קיוויתי שזו קריאת השכמה שתגרום להפסקת הלחצים, כי על אף שצריך למלא הוראות של בעל שליטה באתר התחלתי להרגיש לא נוח עם זה ברמה הציבורית. גם לפני זה היה לי מאוד לא נוח, וברגע שהקשר של שאול עם ביבי נחשף לעולם זה חידד את זה שמבחינתי זה יכול להוביל יום אחד למשהו מעבר לאי-נוחות ציבורית. לא רציתי להיות במקום שאני עושה דבר לא נכון", אמר. 

"אחרי גידי וייץ הלכתי לרלי לשם, עורך הדין של וואלה!, וחשפתי בפניו לאור הכתבה את הלחצים שמופעלים עליי לערוך כתבות, לשנות ולהוריד", ציין. "שאלתי אם אני עובר עבירה בזה. נאמר לי שזכותו של אלוביץ' בתור הבעלים של וואלה! וכיו"ר בזק לדרוש איזה קו מערכתי שהוא רוצה. הוא אמר לי במפורש שזכותו לא להרגיז את רה"מ כשהוא רוצה". ישועה אישר בפני עו"ד חן שאמר את הדברים בחקירה ואת נכונותם. 

בהמשך החקירה הנגדית הציג חן לישועה ציטוטים נוספים מדבריו בחקירתו השנייה במשטרה: "העברתי את כל ה.. רוב הקבצים של המיילים, הוא הסתכל על זה ואמר 'תראה, אתה... הוא בעלים של העיתון, הוא בעלים והוא הבוס שלך, זה לא סתם בוס, זאת זכותו אם הוא רוצה לא להרגיז את ראש הממשלה, זכותו לרצות את ראש הממשלה, זכותו אה.. להיות חבר של אה...'" 
החוקר יריב עמיעד: "קשרת את זה למה שאמרת... את האמירות של שאול על בזק? 
לאחר שתיקה, ישועה אמר: "תראה, אני אמרתי שבאופן אה... אה... אני לא זוכר אם אמרתי את הדברים המדויקים, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אני לא זוכר. ברור שאמרתי שאני מרגיש לא בנוח עם זה". 

"מופעל עליי לחץ יומיומי לשנות את הכתבות", הסביר אלוביץ' לחוקרת. "בשביל שמהצד השני החברות של ביבי ושל שאול תישאר טובה וזה משפיע על אה... זה מה ששאול אמר". ישועה אישר הבוקר בבית המשפט שכך אכן אמר בחקירתו, וכי הדברים נכונים.