עוד יום של חקירה נגדית למנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה במשפט נתניהו: ז'ק חן, עורך הדין של שאול אלוביץ- מבעליי השליטה לשעבר בקבוצת בזק ויו"ר דריקטוריון אתר החדשות "וואלה", ממשיך לנסות ולסדוק את אמינותו של ישועה בשאלות שונות ובניסיונות התקלה. מחר (רביעי) יהיה זה יום החקירה הנגדית האחרון שבו יחקור כהן את ישועה. לאחר מכן תחל עורכת הדין מיכל רוזן להציג את שאלותיה. 

האווירה באולם בית המשפט היום ואתמול הושפעה עד מאוד מהמצב הביטחוני המתוח. עוד טרם פתיחת הדיונים עלתה השאלה האם הם יבוטלו או ידחו. עיקר השיח היה סביב עסקת מכירת "יד 2", והאם הייתה התערבות חריגה לטובת נתניהו בעקבות העסקה. על כך נראה שהיה קושי מצד ישועה לקבוע מסמרות בדיון. השופטים ניסו להבין האם הסיקור המוטה לכאורה היה כאתנן עבור עסקת החתימה.

במהלך חקירתו הנגדית של אילן ישועה, שבה נשאל על עסקת "יד 2" אמרה השופטת פרידמן-פלדמן לישועה: "אני מבינה שיד 2 צריך היה לקרות, ולא קשור למה שאתה מכנה הסיקור המוטה". ישועה השיב: ״נכון. זה היה קורה בכל מקרה בלי שום קשר״.

עוד לפני כן, בחקירה הנגדית, לשאלת עו״ד חן האם הוא מאפיין את הפעולה שלו ב"יד 2" ושל אלוביץ כסיקור מוטה תמורת הטבה רגולטורית, השיב ישועה: ״כשאמרתי בעדות הטבות רגולטוריות התכוונתי להחלטות רגולטוריות לא נכנסתי לעומק הפעילות אם זו הטבה או לא מעבר למה שאני קורא בעיתון". 

בהמשך לשאלת ההבהרה של השופט ברעם, חזר ישועה ואמר כי כאשר בחקירתו הראשית אמר ׳הטבות רגולטוריות׳, אין לו מומחיות לשפוט אם מדובר ב’הטבה׳ אלא התכוון ל׳החלטות רגולטוריות׳: ״לגבי יד 2, אתמול בילינו כמעט שעה בלראות שיש פה החלטה רגולטורית טכנית, אז בודאי שאני לא חושב שיש פה הטבה. במקרה הזה אני מכיר את הנסיבות״.

בסוף הדיון סקר עו״ד חן מספר אירועים בנספח א׳ לכתב האישום, מן התקופה הרלבנטית ל"יד2", כלומר כתבות כדוגמאות לסיקור שמיטיב עם נתניהו. במסגרת הזו התברר למשל שאירוע 47, אירוע שהוגדר בכתב האישום כחלק מהכתבות שהורדו במסגרת דרישות נתניהו ו״שתוכנו אינו ידוע״, כי הוא כלל לא עסק בנתניהו, אלא בסילבן שלום, כך על פי בדיקות ההגנה. 

בנוסף, נסקרו אירועים נוספים, כמו אירוע 45, כתבה שלפיה נתניהו הדליק נר לזכר אחיו, שהתברר כי היא הודעת דוברות שסביר שנשלחה לכלל כלי התקשורת. עוד הודגם אירוע 49, כתבה בעניין ביקור נתניהו ורעייתו ביפן, שלאלוביץ׳ בתחילה כלל לא הייתה מעורבות בפרסומו. עו״ד חן שאל את ישועה האם יתכן שידיעה זו, כמו גם רוב רובן של הידיעות בכתב האישום, פורסמו בכלי תקשורת רבים אחרים, וישועה אישר זאת והשיב כי יש להניח שאכן כך. פרקליטיו של אלוביץ׳ הגישו לבית המשפט סקירה שביצעו, שלפיה אכן חלק ניכר מהפרסומים פורסמו בכלי תקשורת רבים אחרים.

עו״ד חן סיכם חלק זה ואמר: ״תראה מר ישועה, השאלה פה היא, מתוך כל האירועים שאני מציג לך, האם אתה בכל הפעולות - עברת פה עבירה פלילית. אם עשית כאן סיקור מוטה, האם עשית זאת תמורת הטבה רגולטורית, האם ביצעת עבירה?" 

ישועה ענה: ״אמרתי כבר, הפעם הראשונה שחשבתי שיש פה בעיה הוא אירוע חציית הקו. עד אז אני לא חשבתי שזה אירוע פלילי בשום אופן״. חן הבהיר: ״אבל פגישת קו חציית הגבול הייתה בדצמבר 2016. אנחנו פה בשנת 2014״. ישועה: ״לא חשבתי שזה פלילי בשום צורה ואופן״.