בבית המשפט המחוזי בירושלים שוב עלה היום (שלישי) להעיד אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, בתיק 4000 במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפרקליטות מייחסת חשיבות מירבית לעדותו של ישועה, זאת לצורך ביסוס הקשר, הלכאורה אסור, שבין הזוג אלוביץ לנתניהו. היום, בין השאר, חשפה ההגנה כי שיחות רלוונטיות של ישועה עם יצחק בוז'י הרצוג לא סווגו כלל כחומר חקירה וכי החומר "הועבר בטעות" להגנה כדברי התביעה.

לקריאת חלק מהשיחות נדמה כי לא קיימת שום אפשרות הגיונית ומשפטית שלא לסווגן כחומר חקירה רלוונטי אשר חובה להעבירו להגנה. על מנת שהדברים יהיו ברורים, כל חומר חקירה, אף אם נמצא בשולי התיק שיכול לסייע לעשיית משפט הוגן, גם אם הוא מסייע באופן מוחלט להגנה, חובה על הפרקליטות לסווגו כחומר חקירה ולהעבירו להגנה.

כך לדוגמא הוצגה השיחה הבאה בין ישועה להרצוג:
 
הרצוג לישועה: "אשמח שהכותרת תהיה 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו', אני חייב להראות שליטה והדרה של הכלבה (התכוון לשלי יחימוביץ')".

ישועה: מטפל.
 
ובהמשך:
"ברכות! ואל תהסס להסתייע בי בכל דבר ועניין".

ובהמשך:
ישועה: "בסדר מטפל, אני בהוואי אבל אנחה את אבי".

הרצוג: "איזה כיף!! כן תיתן בבקשה הנחיה לאבי תודה".

בבית המשפט, השופט בר-עם משתומם למשמע הדברים ומתקשה להבין כיצד שיחה כזאת לא סווגה כחומר חקירה, ופונה אל הפרקליטות ואומר: "נשגב מבינתי איך זה לא סווג כחומר חקירה".
ואכן, באמת לא ברור כיצד זה בחרה הפרקליטות למנוע חומרים כה חשובים להגנה במהלך סיווג החומרים והעברתם להגנה טרם החלו ההליכים בתיק זה.

הפרקליטה יהודית תירוש משיבה לבית המשפט בתשובה שניתן לומר עליה כי אינה מדויקת בעליל, תוך שאומרת לבית המשפט: "הסיווג של מה הוא חומר חקירה נעשה על ידי המשטרה".

יצחק הרצוג (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)יצחק הרצוג (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

אמירה שקשה לקבל, במיוחד כאשר ברור שהפרקליטה שקד ליוותה את החקירה ואת בדיקות כל החומרים יחד עם המשטרה, ולחוד. לא יעלה על הדעת שהמציאות אותה מציירת הפרקליטות בהצהרתה לבית המשפט, היא כי מי שניהל בעצם את סיווגי החומרים בתיק הם השוטרים ולפרקליטות נותר רק לומר "אמן".

השופט בר-עם ממשיך ואומר לפרקליטה: "נשגב מבינתי איך זה סווג כחומר לא רלוונטי". השופטת פרידמן פלדמן, ראש ההרכב, מוסיפה את דבריה: "לפי מה שאת אומרת החומר לא אמור היה להימסר להגנה. אני לא סתם שואלת כי אולי צריך לעשות בדיקה מחודשת? האם יש להגנה את כל התכתובות בפועל מהטלפון הזה של ישועה ?... אני שואלת כי אולי צריך לחזור למשטרה ולהגיד להם תבדקו מחדש". הפרקליטה תירוש עונה: "אולי, אני לא יודעת לענות על השאלה הזו".

הימנעות הפרקליטות מהעברת חומרים ואי סיווגם כחומרי חקירה רלוונטיים היא תמרור אזהרה אשר מונח כבר עתה, והמשפט רק החל. תשובות מתחמקות והטלת האחריות על המשטרה הן מצב שבית המשפט לא יוכל לקבל ובטח לא הסבר כגון זה שניתן על ידי הפרקליטה.

עורך הדין אורי קינן (צילום: צילום פרטי)עורך הדין אורי קינן (צילום: צילום פרטי)