משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים התחדש הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים. מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה ניצב שוב על דוכן העדים להמשך חקירתו הנגדית מטעם פרקליטו של ראש הממשלה, עו"ד בועז בן צור.

כזכור, בשבוע שעבר ניסה בן צור להוכיח כי בניגוד לטענותיו ועדותו בחקירה הראשית, ישועה קיים יחסים עם פוליטיקאים נוספים פרט לנתניהו, והשפיע על אופן הסיקור שקיבלו באתר. בין היתר, הוצגו דוגמאות למקרים בהם התערב ישועה בסיקור הפוליטיקאים בוז'י הרצוג, משה כחלון, אביגדור ליברמן וגורמים פוליטיים נוספים.

עדכונים שוטפים מהדיון: 

12:15: הדיון התחדש.

11:30: הדיון יצא להפסקה.

11:27: בן צור שאל את ישועה על הקשר עם ג'ודי ניר מוזס שלום: "מה הסיבה שנענית לבקשות? הרי תקציבי פרסום לא היו לגברת ג'ודי".
ישועה: "ג'ודי ניר מוזס שלום יש לה גם את השם משפחה מוזס. יש אנשים שלא נוגעים בהם. אני לא מכיר אותה, לא מסתובב במילייה הזה, הגישה פה ידועה. בגדול לא נוגעים. זה בגדול, בילדים שלו, באחותו תמי מוזס, באחותו ג'ודי מוזס. לגבי סילבן שלום ספציפית הייתה הנחייה של שאול, נוסף להנחייה הכללית שלא נוגעים בג'ודי, הוא היה מעורב בזה כולל בקטע שסילבן היה מועמד לנשיאות".
בן צור: "בקיצור אתה פעלת לפי הנחייה של אלוביץ' גם בענייני ג'ודי ניר מוזס שלום, ולא היה לך מעצמך שום דבר, לא החנופה לא הרצון לרצות, לא הקירבה שרצית להשיג. הכל בגלל שאול".
ישועה: "לא היה לי שום דבר עם ג'ודי, אולי פעם אחת רצינו שתהיה כתבת אצלנו". 

11:25: בן צור מציג התכתבות של ישועה עם הקומיקאי אדיר מילר על אופן סיקורו באתר בשנת 2017. "אילן יקר זה אדיר מילר. סליחה שמפריע לך אך זה עניין שמציק לי וממשיך להציק וזה הוא הסיקור הבלתי מפרגן ונמשך עליי אצלכם באתר. גם כשאני לא באוויר ואף תוכנית שלי לא משודרת למישהו אצלכם משום מה יש דחף לרדת עלי ועוד בכלל בביקורת על סדרה אחרת (להיות איתה של אסי עזר) ולעורך תרבות שלכם יש דחף להבליט את זה בכותרת… בגלל שאני יודע שאתה מפרגן לי תמיד…".
ישועה כתב למילר בתגובה "אני בארה"ב אבל בהחלט אעביר לאבירם העורך הראשי ואבקש התערבותו". לאבירם כתב: "שוחחת עם אדיר?" וזה ענה לו "ברור, הבטחתי שאשגיח עליו מעתה.. הייתה שיחה טובה".
ישועה הסביר: "היה שם מישהו שכתב כל הזמן מגמתי נגדו, טענה מוצדקת. לא עשיתי מחקר, ראיתי שיש מישהו שבאופן קבוע כותב נגדו".

11:15: בן צור: "אני מציג לך, כשאנחנו קוראים את ההתכתבויות שלך עם כל העולם, הפוליטי, העסקי, אנשי ציבור, אתה לעולם מתחנף ומרצה בצורה הבוטה והקיצונית ביותר. זה כתוב. לכן אני אומר שזה קו שלך לגבי כולם. כל אחד ואחד. חוץ מהמערכת שאתה רודה בה".
ישועה: "קשקוש".
בן צור: "אתה לא המתחנף האולטימטיבי שנראה בעשור האחרון במדינת ישראל?".
ישועה: "שמע, אדוני, אני הייתי מנכ"ל של חברה שתלויה במפרסמים, כל המנכ"לים פי עשר ממני יוצאים איתם לארוחת צהריים ומזמינים אותן. אני בקושי עשיתי את זה. כשאוספים את כל המקרים שאתה מביא פה עם מפרסמים ואחרים ב-13 שנים הם בטלים בשישים מול מה שמנכ"לים אחרים בתעשייה עושים. כי הם חיים על הפרסום. הקטע של החנופה מופיע, זה חלק מהחיים. חלק מהחיים של מנכ"ל. לא מגייסים כסף על ידי עלבונות לאנשים".

ישועה המשיך: "לגבי פוליטיקאים, החלק הארי רובם ככולם זה כאלה ששאול חפץ ביקרם מסיבות שונות ובהתאם לזה התנהלתי. הוא הציג לי דרך ניר שלום את סטס. הוא דרש ממני לגבי הרוסי. מה לי ולו? אני לא מדבר כבר על ראש הממשלה. גם כחלון. כן, כתבתי להם לפעמים דברים נחמדים שנעים להם לשמוע. אין לי מה להתנצל על זה ולגבי הקטע שאתה אומר כלפי מטה, אגיד דבר אחד: אני מצטער על הדבר הזה. עשו לי אביוז, עשיתי אביוז כלפי מטה אבל בשורה התחתונה את רוב האנשים שרצו שאפטר שמרתי".

הוא הוסיף: "ולצד אותם דברים שאתה מציג, זה גם היה השיח עם איריס ושאול, יש אינסוף פעמים שלא תציג שלצד זה שאני אומר על מישהו שהוא מטומטם ואפס אני בשורה הבאה או לפני מגן עליו ואומר לא כדאי לשלוח הוא משתף איתנו פעולה. זו הייתה הטקטיקה. בסופו של דבר את רוב הצוות של החברה הצלחתי לשמור תקופה ארוכה. גם אלה שציטטת רצו לחזור. כולל אבי משולם".

11:11: בן צור הציג מקרים בהם לטענתו ישועה התערב בסיקור לטובת שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, וישועה הבהיר: "אתה הופך את התמונה. מה לי ולליברמן? יש רצף של פניות בכתב משאול מ-2014, ומתחזק מאוד ב-2016 כשהוא צריך חתימה של ליברמן על משהו שקשור לדעתי לחברת חלל שהיתה צריכה איזשהו אישור והוא כותב לי אני צריך אותו, הוא חשוב לי מאוד. הוא ביקש אותי לרצות אותו ואני מעדכן אותו ואני זוכר ספציפית שעדכנתי אותו גם לגבי הבן. מה לי ולו? יש לי חברת חלל? אני צריך חתימה שלו כשר ביטחון?".

11:00: בן צור הציג התכתבות של ישועה מיולי 2016 על כתבה שעסקה ב"גן שורשים" אותה קידם, לדבריו, לבקשתו של בנו של אביגדור ליברמן, שר הביטחון דאז.
בן צור: "מה קורה פה ישועה? על מה ולמה אדוני המנכ"ל הבלתי מעורב מתעסק עם כותרות וקידומים לגן ילדים?"
ישועה: "זה היה בהמשך לרצון לרצות את השר ליברמן. גם עדכנתי את שאול על הגן. אתה יכול לצחוק. שאול ביקש שאני ארצה את ה"רוסי", אמר שה"רוסי" חשוב לו מאוד, פגשתי את היועצים של ליברמן, הבן של ליברמן גם הגיע. סיפרתי לו ועדכנתי אותו שפגשתי את הבן".

10:56: השופט בר-עם: "כמה התכתבויות עוד יהיו?"
בן צור: "חלק מההתכתבויות החלטנו שלא להגיש. או שלא נעים לנו או שחשבנו שהפניות היו לגיטימיות. אבל יש לזה חשיבות כדי להראות את המאסה,  אנחנו בתיק של סיקור וטענה של חריגות של פניות".
ישועה: "זה התכתבויות שלי, כל מנכ"ל של חברת מדיה שומר על קשרים עם מנכ"לים של החברות הגדולות במשק. בדרך כלל לא על ידי משלוח עלבונות". 

10:44: בן צור הציג כתבה חיובית על חברת אל על וניסה לטעון שהיוזמה לכתבה הגיעה מישועה ולא ממושא הסיקור. ישועה הכחיש וטען שהיו "שתיים או שלוש" פניות שהגיעו ממנכ"ל אל על לשעבר דוד מימון, והסביר שנענה להם מאחר שמדובר ב"מפרסם גדול", והמנכ"ל הוא האחראי על תקציבי הפרסום.

10:41: ישועה התלונן על עו"ד בן צור וטען שהוא מציג קטעי שיחות שהוצאו מהקשרן.
ישועה: "האם עו"ד בן צור ראה שכל היוזמה לסטס היה יוזמה של ניר שלום. הוא המאכער של שאול, ואני תוהה אם ראו את זה בחומר החדש. אני מבקש להעיר: מוצגים חומרים באופן חלקי, מגמתי, עוברים על החומר יודעים לתפוס כל מילה מכל מקום עם תוכנת החיפוש אבל כשניר שלום מוודא איתי את הנושא של סטס את זה לא יודעים, וזה מאפיין חלק גדול מהמקרים שהוצגו פה".

10:25: בן צור שאל את ישועה על קשריו עם שר התיירות לשעבר סטס מיסז'ניקוב והציג התכתבויות בין ישועה לבין יועצו של מיסז'ניקוב, אמנון ליברמן, בשנת 2012 שעסק בסיקור מיסז'ניקוב באתר וואלה!. ישועה: "פגשתי את מיסז'ניקוב פעם אחת. נושא הפגישה היה כנראה סיקור אוהד, לא זוכר".

10:22: בן צור עובר לדון בפנייה מצד גדעון סער ומראה התכתבות של ישועה ועורך האתר אבי אלקלעי, בה כתב ישועה: "גדעון סער מתלונן על טוקבקים מרעילים נגד הילדים שלו. עשה טובה תרים לו טלפון, ודא שזה יטופל והוא צודק לדעתי".
בן צור: "מאיפה הפנייה?"
ישועה: "אני אומר גדעון סער מתלונן, אני מתאר לעצמי שהוא טלפן אלי".
בן צור: "ואתה רוצה שהוא ירים לו טלפון ושיוודאו שהוא יודע שזה מטופל".
ישועה: "נכון".

10:11: בן צור מציג התכתבות בין ישועה להרצוג בה הרצוג שאל: "יש מצב שנדבר על זה הערב בקווי?". 
בן צור: "על מה דיברתם בקווי?"
ישועה: "שום דבר מיוחד. אצלי בבית לא הייתה קליטה בטלפון".
בן צור: "אז את כל השיחות בבית אתה עושה מהקווי?"
ישועה: "את הרוב לא".
בן צור: "אני אציע לך שאתם מדברים בקווי כי זו שיחה דיסקרטית".
ישועה: "זו תיאוריה של שאול ואיריס אלוביץ' ומרשך, לא שלי. אתה לוקח מילה ובונה מצל הרים. לא הייתה לזה שום משמעות".

10:05: ישועה התלונן לשופטים שההגנה מציגה קטעי התכתבויות שעלולות לצאת מהקשרן: "שמתי לב שאני מקבל חלקי התכתבות. במקרה הזה אני זוכר שאחרי זה, אולי במקרה אחר, אבל נדמה לי שבזה, בדקתי ואמרתי לו שזה כבר עלה. ראיתי את זה גם בדברים אחרים שהוצגו, כולל אילן שילוח כשנאמר שאני אמרתי דבר מסוים והחלק האחרון כשאני מעביר לינון ואומר לו תחליט מה שתחליט. להציג תכתובות קצרות ולא מלאות יכול למנוע את התמונה המלאה".
בן צור: "למען הסדר הטוב, ועל כך תוגש בקשתנו כי אנחנו רואים מהחומר החדש רק מקטע, ואחרי שנקבל את המכלול נוכל להשלים".
ישועה: "הסתכלתי על הדברים וראיתי שגם במה שהוצג לי בתחילת החקירה של מר בן צור קיימת מגמה להציג מהחומר החדש רק חלקים".

10:01: בן צור מציג פנייה נוספת מהחומר החדש בה הרצוג שואל את ישועה מתי יעלה ריאיון איתו באתר וואלה!. 
בן צור: "למה הוא לא פונה אל הכתב שראיין אותו לגבי העלאת הראיון?"
ישועה: "הוא מרגיש שהוא מקופח, הוא יודע שהציר של הקיפוח עבר דרכי".
בן צור: "איך הוא יודע את זה?"
ישועה: "יש מישהו שלא ידע? לא מבין את הפליאה. כל השוק ידע מזה. כל הפוליטיקאים ידעו מזה, הם התלוננו לכתבים. כבר סיפרתי שהכתבים התלוננו שכולם יודעים מה נעשה בוואלה. אנחנו אחרי הכתבה של גידי וייץ. כל השוק, כל הפוליטיקאים ידעו שבוואלה יש סיקור מוטה לטובת ראש הממשלה ושהמנכ"ל מתערב. גם אצל וייץ היה כתוב שהמנכ"ל מתערב. והם התלוננו שיש מנכ"ל מתערב לטובת ראש הממשלה ושמקפחים אותם".

09:55: בן צור מציג התכתבות בה הרצוג ביקש מישועה לשנות כותרת באייטם שעסק בדחיית הפריימריז במפלגת העבודה כך שתדגיש את ההישג שלו מול ההתקפות שספג.
בן צור: "ואני מבין שהיה לך מאוד חשוב, כמנכ"ל בלתי מתערב לדקדק את הכותרת. אתה מוכן להסביר למה?"
ישועה: "הסיבה היחידה, הרגשתי לא נוח ממה שעשינו בתקופת הבחירות. זה לא בסדר אבל כשאתה עובד ככה במערכת ואתה כל היום נמצא בתוך זה, לפעמים גם אתה נסחף".
בן תור: "להזדהות שלך איתו יש איזה משקל כאן?"
ישועה: "זה קורה הכל אחרי שכבר הפסיד בבחירות. בתקופת הבחירות פעלנו נגדו ללא רחמים. הרמה של ההזדהות היא לא משהו שהעסיק אותי. היה לי לא נוח עם מה שהיה בעבר. הייתי מאזן את זה לגבי כל אחד כי היה לי לא נוח. היה לי לא נוח".

09:39: בן צור הציג התכתבות בין ישועה להרצוג מתאריך 17.4.16, מתוך החומר החדש שהועבר להגנה, בה כתב ישועה לבוז'י: "חזק ואמץ אם צריך משהו דבר איתי. בלי היסוס בטוח בצדקתך".
בן צור: "במה אתה יכול לסייע לו כשאתה כותב לו אם צריך משהו?"
ישועה: "הדבר היחיד זה סיקור. הרצוג קופח על ידינו, נחבט על ידינו, נלחמנו ממש בתקופת הבחירות. הרגשתי לא בנוח ולכן כשהוא פנה כשהוא כבר בעצם היה בשלהי החיים הפוליטיים נעתרתי לו ואני מסכים שזה לא בסדר. מספר המקרים עם הרצוג הוא בדיוק מדגים את ההבדל שדיברתי עליו מול המקרים של הסיקור המוטה של ראש הממשלה ורעייתו. פשוט הנדפול. חלקם מקרים של צבע, משהו על אבא שלו, נאומים שלו באו"ם, מקרה שניים כאלה והם מבטאים את התחושה הלא נוחה שהייתה לי".
בן צור: "אתה אומר אולי זה לא בסדר אבל רציתי לאזן, נכון?"
ישועה: "רציתי לאזן את העוול שגרמנו בתקופת הבחירות. אבל האיזון פה הוא מגוחך".

09:31: בעיות סאונד קשות ביציע העיתונאים, שהתלוננו שלא ניתן להבין אף מילה שנאמרת באולם. 
אחד העיתונאים: "כבר חצי שעה אומרים לנו שמסדרים את זה כל מה שאנחנו יודעים זה על תמונות מ-2015".
השופטים: "זה גם מה שאנחנו יודעים, לא הפסדתם".
אחד העיתונאים: "אולי הדוברים ינסו קצת להאט את הקצב".
בן צור: "אנחנו מתחשבים בתקשורת בתיק הזה".

09:25: בן צור המשיך לתחקר את ישועה על טיב קשריו עם יו"ר מפלגת העבודה לשעבר יצחק (בוז'י) הרצוג, ושאלה כמה פעמים נפגשו השניים. 
ישועה: "פגישות אני חושב ששתיים אולי 3, ושיחות מה שראיתם. אני מניח שדיברתי איתו חמש שש פעמים".
בן צור: "קיווית שמר הרצוג יזכה בבחירות 2015?"
ישועה: "כן".

בן צור מציג תמונה של ישועה ביום הבחירות, 17.3.15, בה הוא נראה "מחויך עם מר הרצוג וגברת לבני" באולפן וואלה!. 
בן צור: "עם נתניהו לא נפגשת, נכון?".
ישועה: "פעם אחת".
בן צור: "אני מציע שהייתה לך אפס קרבה עם ראש הממשלה וקרבה רבה עם הרצוג, נכון או לא?"
ישועה: "ממש לא נכון, לא הייתה קרבה עם הרצוג".
בן צור: "טוב, נראה. מציג לך מהחקירה ב-18. 'שאול רצה שביבי ינצח לדעתי. היה ברור מי אני רוצה'".
ישועה: "נכון". 

09:22: בפתח הדיון עו"ד בן צור פנה לישועה ושאל אותו אם הביא איתו את רישומיו מהרענון שנעשה לו הפרקליטות, כפי שנקבע בשבוע שעבר. ישועה מסר לבית המשפט את המסמך בגרסת המקור וגרסה מוקלדת, שכוללות את כל התרשומות, בלי קשר למה שרצה לשאול את עורך הדין.