"התקשורת התגייסה נגד נתניהו": מנכ"ל וואלה! לשעבר, אילן ישועה, עד המפתח במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עלה היום (שני) בפעם ה-14 לדוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים וניצב מול החקירה הנגדית מטעם פרקליטו של ראש הממשלה בועז בן צור. 

במהלך היום נשאל ישועה על אירועים בולטים שונים ואופי סיקורם באתר וואלה!, כאשר בן צור ניסה לטעון כי האתר נקט בקו ניצי כלפי נתניהו. בן צור טען כי "עיקר התקשורת התגייסה בבחירות 2015 לפעול להחלפת נתניהו" וישועה ענה: "אין לי ידיעה ברורה כזו. אני לא יודע להפריד איפה עובר הגבול בין ביקורת על ראש ממשלה, באופן טבעי כאשר מישהו ראש ממשלה מכהן, ובין נטיות הלב של הכתבים".

ישועה סיפר כי "פרשת בנט היתה הפרשה הראשונה שהופעל עלינו לחץ. זה התבטא בכך שהיו מעבירים לנו סדרה של טקסטים, חלקם עלה, חלקם לא כי סירבנו להעלות את זה. שאול אומר לזאב 'אי אפשר לעשות יותר יותר מזה', זו היתה התחושה הסובייקטיבית של שאול, וזה כששאול נתן גיבוי לעבודה שלנו".

הוא ציין: "בתוך הדבר הזה להערכתי היו אז נגד בנט שבע-שמונה ידיעות. חוץ מזה שאול מנע ואני מנעתי מינון מגל להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק. את זה נאסר עלי להעלות. לקראת הסוף אמרתי להם שזה יעלה שציפי מתרסקת או שהעלנו את זה בידיעה שולית. כל מה שאני מנסה להגיד לך שזה ארבעה ימים".

בהמשך, שאל בן צור את ישועה על הורדת אייטם שעסק בפרשת הבקבוקים של שרה נתניהו, וציטט מתוך התכתבויות של ישועה בנושא: "כשאתה אומר 'אני מותח גבול בבקבוקים', המשמעות שלא כל ניסיון לפרסם עניין אזוטרי. זה חורג ממרחב הלגיטימיות לשיטתך, נכון?".

ישועה השיב: "האם העיתונות לפעמים מרושעת ונכנסת למקומות שהיא לא צריכה? כן. במקרה הזה זה לא היה בסדר שהורדנו את פרשת הבקבוקים. לא אני ולא אבי (אלקלעי, לשעבר עורך ראשי בוואלה!) היינו מורידים את ידיעת הבקבוקים, יכול להיות שהיא מרושעת וממוחזרת, זה לא סותר. ההורדה של הידיעה והנרטיב שלי ושל אלקלעי, ברור שאני אתכסה מאחורי המערכת".

במהלך הדיון, ישועה העיד: "ניהלנו קמפיין נגד מני נפתלי", ובן צור מיהר לסתור: "קמפיין נגדו? אתה יודע כמה ידיעות היו באותה תקופה בוואלה על מני נפתלי?", שאל. ישועה שיער שעלו כ-10 ידיעות, ובן צור טען בפניו כי עלו 109 אייטמים, ורובם היו בעדו של עובד מעון ראש הממשלה לשעבר, ששמו נקשר לביקורת הקשה לגבי התנהלות הבית בבלפור. "אתה יודע שאתם האתר שסיקר הכי הרבה את מני נפתלי?", שאל בן צור את ישועה. "ניצחתם בנוק-אווט את Ynet", הוסיף.

בהקשר לנאום של נתניהו בקונגרס האמריקאי בשנת 2015 ואופן סיקורו, הפנה פרקליטו של ראש הממשלה שאלה לישועה: "אתה יודע כמה כתבות היו, ומה היה הקו הברור של אותן כתבות על נאום נתניהו בקונגרס?". בן צור טען בפני העד כי בשנת 2015 עיתונאים רבים הודו כי ישנה התגייסות של התקשורת להפלת שלטונו של נתניהו, והראה סרטונים בבית המשפט של עמית סגל ורביב דרוקר.

רביב דרוקר (צילום: אבשלום ששוני)רביב דרוקר (צילום: אבשלום ששוני)

על כך השיב ישועה: "ברור שיש כתבים פה ושם שאתה אומר 'הם לגמרי עם אג'נדה', אבל איפה עובר הגבול בין סיקור ביקורתי למשהו כזה? אני לא יכול לומר לך". "הכתבים מדברים אחד עם השני", המשיך להשיב לפרקליטו של ראש הממשלה, "אין לי ידיעה מתודולוגית ברורה, אבל אני לא מופתע כשאני שומע אותו אומר שחלקים גדולים מהתקשורת ניהלו קמפיין נגד ראש הממשלה".

ישועה: "האם 'הארץ' ניהל קמפיין נגד נתניהו? אני מסכים"

בן צור הקריא מהתכתבויות של ישועה, שבהן מתבטא מנכ"ל וואלה לשעבר נגד עיתון "הארץ": "'מצד אחד "הארץ" מסיבות פוליטיות וכלכליות כועסים ש"ישראל היום" הפסיק להדפיס אצלם. הזהרתי אותם לא להיות מטומטמים ולא להיגרר'". בן צור שאל: "אידיאולוגיית עיתון "הארץ" היא נגד ראש הממשלה, ורוצה להחליף אותו, ולכן הוא מנהל קמפיין נגד ראש הממשלה. האם אתה מסכים?". ישועה השיב: "זה שעיתון "הארץ" מתנגד לראש הממשלה - אני מסכים".

"הדברים שאני כותב פה הם לזאב (רובינשטיין)", המשיך. "הנרטיב שאימצתי הוא שבאמת אנחנו לא בסדר, ובאמת אנחנו שמאלנים, ובהקשר המוקצן הזה צריך להסתכל על השיח הזה. אני חוזר על הדברים משום שאני יודע שהוא מעביר את הדברים לנתניהו ואולי לעוד אנשים שם".

עמוס שוקן (צילום: פלאש 90)עמוס שוקן (צילום: פלאש 90)

"השתמשתי בטיעון של האידיאולוגיה משום שלא יכולתי לדבר על הסיבות האמיתיות", סיפר ישועה. "האם אני חושב ש"הארץ" נמצא בקמפיין נמשך נגד ראש הממשלה? אני מסכים. האם להגיד ש"הארץ" כעסו כלכלית בגלל הפסקת הדפסת "ישראל היום"? אני לא בטוח. זה שיקף את הלחץ עליי ואת הרצון לא לומר כל דבר".

השופטת, רבקה פרידמן פלדמן, לא קיבלה את רצונם של עורכי הדין של ראש הממשלה, שביקשו לעבור על כל כתבה מחומרי הראיות ולשאול את ישועה האם מדובר בסיקור חיובי או שלילי, אלא להעביר את הכתבות לשופטים כדי לחסוך זמן בחקירה הנגדית. "האתר הזה היה אתר עוין (כלפי נתניהו), ולכן אין שוחד. לא בדקו את כל הדברים האלה. זה שוחד מדומיין, זה שוחד שהומצא, לא הציגו כלום לבית המשפט ועל זה בנו את התיק הזה", אמר עו"ד בן צור. פרקליטו הנוסף של נתניהו, עו"ד ז'ק חן, הצטרף לקריאתו של בן צור: "זו היכולת של העד (ישועה) לדבר במשך 20 ישיבות, ולהפוך עיקר לטפל, אמת לשקר".

בתוך כך, הפרקליטות הגיבה היום לבקשת ההגנה לקבלת חומרים נוספים מהטלפון של העד ישועה, שהוגשה לבית המשפט. בין היתר, אמרו בפרקליטות, התביעה מסכימה לבקשה לקבל התכתבויות ושיחות שניהל ישועה עם גורמים פוליטיים, אנשי עסקים ועוד, בקשר למעורבותו בסיקור. בפרקליטות הדגישו כי יסכימו לכך ככל שהפקת החומר המבוקש תיערך באופן שמוסבר בתגובה. התגובה של הפרקליטות מגיעה לאחר טענות של צוותי ההגנה בתיק 4000 על הסתרה של חומרים.