בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום (רביעי) לפרקליטות להעביר לידי פרקליטי נתניהו התכתבויות ושיחות נוספות של העד אילן ישועה עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת וגורמים מרשויות האכיפה. "נוכח מצב הדברים שתואר לעיל, איננו רואים מנוס ממתן הוראה זו", נכתב.

בנוסף, בהחלטה נמסר כי על גורמי הפרקליטות להנחות את הגורמים המקצועיים ברשויות החקירה, לבצע חיפושים נוספים בחומרים שבמכשירי הטלפון של העד, על פי מילות מפתח נוספות. בהם מילים רלוונטיות לתיאור פעולות עריכה דוגמת "לדרדר", "להוריד", "שיפודים", לרבות כאלה אשר תתבקשנה על ידי ההגנה. 

לצד זאת, פעולות האיתור יבוצעו בתיאום שוטף עם גורמי הפרקליטות, וכן תוצריהן יועברו להגנה עד ל-27 ביוני. בתוך כך, הפרקליטות שוקלת לערער על ההחלטה מתוך הטענה כי מדובר בכמויות גדולה של חומר ובהכבדה לא מבוטלת במהלך ניהולו של הליך מורכב ורחב היקף, דבר העלול להוביל לדחייה במשפט. 

כאמור, ההתפתחות הדרמטית נרשמה במהלך היום ה-16 לחקירתו הנגדית של ישועה, העד הראשון במשפטו של נתניהו - הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. כעת, הוא נחקר בחקירה נגדית על ידי סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן צור. 

בתוך כך, בדיון שנערך אתמול הציג בן צור בפתח החקירה הנגדית כמה פרסומים שעלו באתר וואלה! בחודש פבוראר 2015, שרובם היו שליליים כלפי נתניהו. בזאת הוא המשיך את קו ההגנה הטוען כי הפרסומים בוואלה! היה עוינים לנתניהו, וכי לא היתה היענות חריגה לבקשות לסיקור חיובי.