החלטה משמעותית אחת יכולה לעכב את משפט נתניהו ויוצרת כבר כעת ציפייה בהגנה לקריסת התיק כולו. החגיגה עוד מוקדמת, אבל ההחלטה שהתקבלה היום (רביעי), במסגרתה הורו השופטים לפרקליטות להעביר לסנגורים שיחות נוספות של העד אילן ישועה, היא אכן בעלת משמעות רבה.

לאורך כל המשפט, עת עדותו של אילן ישועה, העד המרכזי של התביעה, שהחלה בסערה של בהירות בעת החקירה הראשית, הובעה שביעות רצון בפרקליטות מהאמירות, מהסדר ומהקוהרנטיות. בהגנה ביקשו להעביר מסר של המתנה – "חכו ותראו", הם אמרו, "מחכות הפתעות" בחקירה הנגדית, והפתעות אכן הוצגו. 

עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)


לצד קו ההגנה, במסגרתו נטען שלא הייתה היענות חריגה לטובת נתניהו בוואלה במסגרת תיק 4000, חזרו הסנגורים וטענו כי אין הלימה בין עדותו של ישועה על הדוכן לבין חקירתו במשטרה. בהמשך, ותוך כדי הדיונים, גם נטען כי חומרי החקירה שעברו חסרים באופן משמעותי ולא מאפשרים להגנה למלא את תפקידה. 

בתחילה, השופטים לא כל כך קיבלו את טענות ההגנה במהלך החקירה הראשית ועורכי הדין כמעט התחננו לקבל את שעתם בטענות אלו. אך היום למעשה נפל דבר. לצד ביקורת אתמול של שניים משופטי ההרכב, ברעם ופרידמן-פלדמן, שהייתה כרמז מתרים, ההחלטה משעות היום מחייבת את הפרקליטות להעביר עוד חומרי חקירה בצורה משמעותית, תוך פיקוח ובקרה של הפרקליטות, ולא של גורמי חקירה אחרים כמשטרה או רשות ניירות ערך. 

את ההחלטה הזאת הופתעו בפרקליטות לקבל. כחלק מרצון טוב הם הסכימו לתת חלק מן החומרים, אך לא ציפו להחלטה עם עומק כזה. "על מנת לוודא כי כל החומר הרלוונטי אכן יאותר ויימסר להגנה, החלטנו להורות כי גורמי הפרקליטות האחראים כיום לניהול התיק הם שיעברו על אותם חומרים שהם התכתבויות ושיחות של העד עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת וגורמים מרשויות האכיפה - על מנת לאתר את החומרים שנוגעים למעורבות העד בסיקור, בתוכן ובעריכה באתר וואלה", פסקו השופטים.

בכך, למעשה, הטילו השופטים פצצה כבדת משקל. כמויות רבות של חומרים, הודעות ותכתובות של רבים כל כך שהיו בקשר עם ישועה, ויעסיקו כעת במשך שעות ארוכות את גורמי הפרקליטות. מסר מהדהד יצא היום מתוך ההחלטה והוא שמירה על זכויות החשודים והנאשמים, אך על כך עוד נדון בהמשך, בטח ובטח כאשר יהיו עדי מפתח נוספים בפרשה.