לאחר בקשת ההגנה, המשך הדיונים במשפט נתניהו נדחה היום (רביעי) בשלושה שבועות. זאת, לאחר שהשופטים הפכו את החלטתם הקודמת, בה דחו את הבקשה וקבעו כי על הפרקליטות להעביר להגנה את החומרים הנוספים מהטלפון הנייד של עד המפתח, מנכ"ל וואלה! לשעבר אילן ישועה, עד ה-20 ביולי. 

פרקליטי ההגנה הביעו אכזבה מהחלטת השופטים, ‏שקבעו כי הם "אמורים להיות ערוכים לחקור בשבוע הבא". סנגורו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן צור, אמר: "נצטרך לחקור את העדים של וואלה בלי לקבל מכלול של חומרים. סיטואציה מאוד קשה".

פרקליטתה של איריס אלוביץ', ‏עו"ד מיכל רוזן עוזר, הודיעה: "לא אחקור את העדים. אשב ואשתוק. זו פגיעה אנושה בהגנה של הלקוחה שלי. מבקשים שהדברים יישקלו". היא הוסיפה: "אמרתם שבודקים מיילים עם אנשי המערכת - אלה העדים שצריכים להיחקר. אני לא יודעת מה יש שם. איך נחקור את זה?".

גם סנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, הביע התנגדות: "גם אני לא אחקור את העדים. יש נתון ענק, התגלתה מערה שיש בה המון חומר שקשור לעדים, ההחלטה של כבודכם פוגעת באופן מהותי בהגנת הנאשמים". 

בית המשפט המחוזי בירושלים (למצולם אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)בית המשפט המחוזי בירושלים (למצולם אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

כאמור, פרקליטי ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ובני הזוג אלוביץ' ביקשו לדחות את המשך הדיונים "עד אחרי החגים" בעקבות חומרי הגנה נוספים שהם צפויים לקבל מהתביעה, וקשורים להתכתבויות ואנשי קשר מהטלפון הנייד של ישועה. בפרקליטות התנגדו לבקשה, וביקשו הפסקה של שבועיים במשפט, או המשך חקירה של העד הבא, ולאחר סיום חקירתו חזרה להמשך החקירה הנגדית של ישועה.

התובעת יהודית תירוש פירטה שתי אפשרויות שמקובלות על התביעה: הראשונה היא הפסקה בת שבועיים בדיונים, אשר אחריה ייחקר ע"י הפרקליטות העד אבי ברגר, הקשור לרגולציה. האפשרות הנוספת היא שברגר יעלה לאחר ישועה (בשבוע הבא), ואז מועד העברת החומרים יידחה. המשמעות היא כי ניתן יהיה ללמוד אותו במהלך פגרת בתי המשפט.

‏סנגורו של אלוביץ עו"ד ז'ק חן אמר: "אנחנו נצטרך זמן כדי לעבד את החומר ולהתכונן לחקירה נגדית", והציע לקיים דיון נוסף בעוד עשרה ימים, זאת בהתאם לחומרים שיגיעו. ‏השופט שחם השיב לחן: "אם המדינה מציעה בלוק של שבועיים, זה יס‏פיק?".

עו"ד חן: "לא יספיק לנו". 
השופטת פלדמן: "מה אדוני מציע?"
עו"ד חן: "אנו לא יכולים לנהל את ההגנה Dשמתארגנים תוך כדי תנועה"
‏השופטת פלדמן: "אתה בעצם אומר לנו בואו נפגש אחרי החגים" 
עו"ד חן: "אם זה מה שנגזר עלינו" .
‏עו"ד בן צור: "רגולציה זו טריטוריה שונה לגמרי. בחודשים האחרונים עסקנו אך ורק בסיקור. כי ידענו שנגיע לפגרה ואז יהיה זמן לעבור על הרגולציה. אנחנו עובדים שבעה ימים בשבוע ואין כרגע עד אחר. חברתי אומרת בעוד שבועיים נשמע את ברגר. אי אפשר מעשית בתוך שבועיים, מדובר באלפי מוצגים, ישועה צריך להשלים את עדותו על סמך החומר הקיים, ועדי וואלה צריך לשמוע על סמך החומרים".

כאמור, הבקשה הוגשה במהלך הדיון בו הגיעה לסיומה החקירה הנגדית של העד המרכזי בתיק 4000, מנכ"ל וואלה! לשעבר אילן ישועה, שעמד מול סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן צור. חושב להדגיש כי המשמעות של תום החקירה הנגדית אינה סיום עדותו של ישועה בפרשה, שכן הוא צפוי לעבור חקירה נוספת ע"י הפרקליטות, ואז להיחקר על כל החומרים החדשים. ישועה צפוי לטוס לשבועיים ביום שישי הקרוב, כך שתהיה הפסקה בעדותו.