שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן התייחס בראיון לבן כספית ואריה אלדד ברדיו 103FM ליוזמה לפיצול תפקיד היועמ"ש, שמופיעה בהסכמים הקואליציוניים של ראש הממשלה נפתלי בנט עם שר המשפטים גדעון סער. פרידמן אמר כי "ביקשתי משעתו להכין הצעה בעניין הזה אחרי שיעשה מחקר בעולם והמסקנה היא שזה דבר שדרוש, אין באף מקום בעולם תופעה דומה ליועמ"ש - פקיד בכיר שאיננו נבחר ציבור ומרכז בידיו עוצמות כאלה". 

פרידמן הוסיף כי "זה לא מתיישב עם הדמוקרטיה ולא עם העובדה שחלק גדול מהסמכויות שיש לו זה לא סמכויות מכורח החוק. ליועמ"ש בישראל יש הרבה סמכויות ששום חוק לא נתן לו והוא פשוט מפעיל אותם, מקבלים את זה וזה המצב".

פרידמן התייחס לעובדה שיוזמה זו עולה דווקא בממשלה המורכבת ממפלגות ימין ושמאל: "קשה לי לתת פרשנות למה שקורה בממשלה. אני יכול להעלות השערות. במשך הזמן התגלו יותר ויותר כשלים ובעיות בפרקליטות. אחת התוצאות של עוצמת היתר שישנה ליועמ"ש היא שבעצם אין אפשרות לבקרה אפקטיבית על מה שקורה בפרקליטות - זו בעצם נקודה מרכזית".

עוד אמר פרידמן כי "אחד ההיבטים של ההפרדה הזאת היא השאלה האם התביעה תהיה עוד פחות מרוסנת ממה שהייתה בעבר. קודם כל צריך באמת להחזיר את הביקורת על הפרקליטות, ולתת לה יותר עוצמה. דבר שאולי יהיה אפשרי ביתר קלות בשעה שהיועמ"ש הוא כבר לא התובע כי אחת הבעיות גם בחקיקה וגם בביקורת על הפרקליטות, זה שהיועמ"ש לא מוכן לקבל ביקורת. הוא משתמש בכוחות היתר שיש לו כדי למנוע את זה והצליחו למנוע את זה בעבר. ". 

פרידמן סיפר על היוזמה שלו לפיצול התפקיד: "אני בשעתו ניסיתי להקים ועדת בדיקה. ועדת חוקה חוק ומשפט המליצה פה אחד, קואליציה ואופוזיציה, להקים את הועדה הזאת. אי אפשר היה להעביר את זה בממשלה כשיושב היועמ"ש שמתנגד לזה בכל תוקף וחלק מהשרים נמצאים באותו הזמן בבדיקות ובחקירות, זה לא עבר".

על העובדה שהיועמ"ש אחראי על ייעוץ לשרים וגם על הגשת כתבי אישום נגדם, אמר פרידמן: "שיקול מרכזי בעד ההפרדה. עם זאת, הניסיון הראה שאי אפשר להעביר ההפרדה בין התפקידים ולא ניתן היה להעביר את זה בשעה שהיועמ"ש שאמור להיות המבוקר המרכזי, יש לו עוצמה כזאת והוא בעצם מנע את זה. הקימו בקרה ותוך זמן קצר סירסו אותה. המבקר כפוף ליועמ"ש שאמור להיות מבוקר וכך זה רוקן מכל תוכן". 

פרידמן המשיך ואמר כי "באותו רגע שישנה הפרדה אז ליועמ"ש, שהוא רק יועץ, אין אינטרס להגן על התביעה מעבר למה שדרוש ואז אפשר לעשות שני דברים. קל יותר להעביר חוקים שהם חוקים שלא נוחים לתביעה למשל חוק שיגביל את משך החקירות, חוק של פירות העץ המורעל, חוקים שהם נוחים או שמגינים על זכיות נאשמים קל יותר להעביר".

כמו כן, פרידמן דיבר על נושא "פירות העץ המורעל" – ראיות שהושגו שלא כדין: "בעניין הזה אני נוטה להחמיר שלא יהיה שיקול דעת, אלא שאם זה הושג שלא כדין - לא משתמשים בזה. אולי יוצא מן הכלל בעבירות ביטחון. אבל באופן כללי, למעט במקרים באמת מוגדרים שבעבירות של פשע מאורגן או עבירות של ביטחון אני חושב שצריך לפסול ולא להשאיר את שיקול הדעת לבית המשפט. היום גם יש לבית המשפט שיקול דעת. 

פרידמן המשיך ואמר כי "צריך להיזהר בפיצול שתהיה בקרה מספיקה על התביעה. אולי יש צורך להקים רשות תביעה שתקבע מדיניות של אכיפה של תביעה ובנוסף לכך, כללים שנוגעים לשימוע אובייקטיבי. לאו צריך להיות דווקא שימוע בפני אותם אנשים שהגישו את כתב האישום".