יו"ר סיעת הליכוד, יריב לוין, הגיש היום (חמישי) את הצעת חוק יסוד: החקיקה. החוק המוצע נועד לעגן את סמכותה הבלעדית של הכנסת לקבוע חוקי יסוד תוך הגבלת יכולת בית המשפט להתערב בחקיקה אלא במקרי קיצון, ויקבע פסקת התגברות על מנת לחוקק חוק שבוטל, ברוב של 61 חברי כנסת. 

עם הגשת ההצעה, קרא לוין לשר המשפטים, גדעון סער, לבטל את הוועדה שהקים, ואמר: הוועדה שהקים תאפשר לקרמניצר ולנבות לסרס את הכנסת. החוק שאני מציע הוא התשובה להחלשת הכנסת על ידי בג"צ. גדעון, אל תעבוד עלינו. הבחירה פשוטה - זה או הצעת לוין, או הצעת קרמניצר. או שאתה ימין דמוקרטי, או שמאל דמוקרטי. תחליט".

הצעת הליכוד מגיעה ברקע הוועדה שהקים סער, שמטרתה, לפי ההסכמים הקואליציוניים, להסדיר את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ולחוקק את חוק יסוד: החקיקה.

חברי הועדה בראשות שר המשפטים יהיו: השרה אילת שקד, פרופ׳ סוזי נבות, השרה קארין אלהרר, ח״כ פרופ׳ יוסי שיין, פרופ׳ מרדכי קרמניצר, ח״כ איתן גינזבורג, ונציג מטעם מפלגת רע״מ.הצעתו של ח"כ לוין נועדה לאתגר את הוועדה ולאגוף את היוזמה של שר המשפטים מימין.

בדברי ההסבר להצעת החוק שהגיש יו"ר הכנסת לשעבר לוין נכתב כי " מטרתו של חוק יסוד זה היא להסדיר בחוק יסוד את תחום החקיקה בישראל, להגדיר את רבדיה השונים של החקיקה ולקבוע את המדרג הנורמטיבי ביניהם תוך שידרוג לחוק יסוד של הסדרים רבים שקבועים כיום בתקנון הכנסת". 

יריב לוין (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)יריב לוין (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)


עוד נכתב כי "מטרתו השניה של חוק יסוד זה היא לקבוע ביקורת שיפוטית על חוקתיותם של חוקים ולהגביל אותה לאמות מידה שאותן קובע מחוקק היסוד. אמות מידה, אשר יחליפו את הביקורת השיפוטית שנקבעה באמצעות פסיקה במסגרת מה שמכונה המהפכה החוקתית ואשר התאפיינה באי הצבת גבולות לסמכות בית המשפט עד כדי ניסיונות להופכו לרשות שלטונית בעלת שלטון אבסולוטי על רשויות השלטון שנבחרות בידי הציבור באורח דמוקרטי".

על פי ההצעה שגיבש ח"כ לוין הצעת חוק יסוד תוגש רק בידי הממשלה, ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת או שלושים חברי הכנסת; על חוק היסוד לעבור הליך חקיקה של ארבע קריאות, בנוסף לדיון המוקדם אם זה נדרש, כאשר בכל ארבע הקריאות נדרש רוב של 61 חברי הכנסת. 

כמו כן, נדרש כי הקריאה הרביעית תתקיים רק לאחר שתושבע כנסת נוספת כך שחוק היסוד יקבל את אמונן של שתי כנסות. יחד עם זאת, כדי שלא לשלול לחלוטין צורך בתיקון דחוף של חוק יסוד, כמו גם כדי לאפשר התגברות של הכנסת על פרשנות בית המשפט לחוקי היסוד שחוקקה, מוצע לאפשר לחוקק חוק יסוד מבלי להמתין לכנסת הבאה אם זה אושר בקריאה שלישית ברוב של שמונים חברי הכנסת או אם אושר במשאל עם. 

"ההסדר החדש יוצר אחידות ועקביות בהליכי החקיקה והתיקון של חוקי היסוד, אשר חסרה עד עתה. עם זאת, חוק יסוד זה מאפשר למחוקק היסוד לקבוע לסעיף מסוים שיריון יוצא דופן ברוב שמעל ל 61 חברי כנסת ובלבד ששיריון מיוחד זה אושר בכל הקריאות ברוב שאינו נופל מן הרוב הקבוע בו".

שופטי בג''ץ (צילום: יוסי זמיר)שופטי בג''ץ (צילום: יוסי זמיר)


עוד מוצע כי הרוב הדרוש לפסילתו של חוק בידי בית המשפט יהיה רוב של שמונים אחוזים מתוך תפיסה שביטול הבחירה הדמוקרטית של הציבור הוא אירוע חריג שבחריגים ואם קיים ספק שמוביל כמה שופטים להתנגד לביטולו של החוק אזי יש להשאיר את בחירתו הדמוקרטית של הציבור באמצעות נבחריו על כנה.

עם זאת הכנסת תוכל להתגבר ברוב של 61 ח"כים על פסילת חוק בידי בית המשפט העליון. לפי המוצע, הכנסת תהיה רשאית להתגבר מראש או בדיעבד על פסיקה שיפוטית המבטלת חוק באמצעות הוראת התגברות. 

"הרעיון שעומד ביסודה של הוראת התגברות איננו פטור של הכנסת מן המחויבות לערכי החוקה אלא מתן אפשרות למחוקק להכריע אחרת מבית המשפט בשאלה הערכית של התנגשות בין ערכים ובחינת שאלות המידתיות הכרוכות בהתנגשות זו", מסביר ח"כ לוין.
סער התייחס אמש בטוויטר לביקורת וכתב כי "ההיסטריה שמפיץ הליכוד בכל ענין והפעם סביב הקמת הועדה בענין חוק יסוד: החקיקה – מגוחכת".  

"מדובר בועדה שבה מיוצגת כל אחת ממפלגות הקואליציה. היא תנסה לעשות מאמץ כן לבנות הסכמה בנושא בו ידוע מראש שהפערים גדולים. אין בטחון שנצליח. ננסה.  גם בענין זה בו בוזבזו שנים רבות מדי של חוסר מעש". יצויין כי סיכוייו של ח"כ לוין להעביר את הצעת החוק שלו קלושים ביותר. הרוב הקואליציוני לא יאפשר לו לקבל פטור מחובת הנחה, שיאפשר לו לזרז את קידום הצעת החוק, ובכל מקרה הוא י פיל אותה אם וכאשר תוגש.