שר המשפטים גדעון סער מתכוון להביא לממשלה ולכנסת חוק יסוד חדש - חוק יסוד: זכויות המשפט. בתדרוך לכתבים אמר היום (שלישי) סער כי החוק יכלול, בין היתר, הגנה על זכויות אזרחי ישראל במשפט, כולל הזכות לפנות לרשויות שיפוטיות. זכות זו תכלול את זכות החפות, וכן קביעה שאדם לא יכול להיות נאשם בפלילים אם בשעה שעשה את העבירה לא היה חוק מתאים. לדבריו, מטרת חוק היסוד להפוך את זכויות האזרח במשפט לזכויות חוקתיות. 

סער אמר כי כבר הנחה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים, בתיתאום עם אביחי מנדלבליט, לגבש נוסח להצעת החוק החשובה הזו. לדבריו, כשתושלם העבודה במשרד הוא יציג את החוק לחבריו בקואליציה והוא "משוכנע שנשיג הסכמה". לגבי האופוזיציה, אמר סער כי ישמח להציג גם להם את החוק, "כדי שזו תעבור בתמיכה רחבה כפי שראוי".

עוד אמר שר המשפטים, כי הצעת חוק דומה גובשה ב1994 על ידי ועדת חוק ומשפט של הכנסת אך מטעמים שונים היא לא הושלמה בחקיקה.
"אנחנו עובדים על נוסח עדכני של החוק כפי שהוא יגובש כאן במשרד. בקווי היסוד של הממשלה תקווה חדשה הצגנו סעיף לקווי היסוד שהצדדים מסכימים שהממשלה תגבש צעדים לדה-פליליזציה. זכויות אדם במצבי חולשה תמיד היו מבחינתי דבר ראוי וחשוב", אמר.