החוק לפסילת ראיה שהושגה שלא כדין אושר היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה. בתוך כך, החוק מעגן לראשונה בחקיקה את סמכות בית המשפט לפסול ראיה מסוג זה. בנוסף, החוק מחיל את כלל הפסלות על כל סוגי הראיות - הודאת נאשם, הודעת עד, ראיות חפציות ועוד. 

בהצעת החוק נכתב כי ״בית המשפט הדן במשפט פלילי רשאי שלא לקבל ראיה, ובכלל זה הודעה, חפץ או כל ראיה אחרת, אם שוכנע שהראיה הושגה שלא כדין וכי קבלתה במשפט תפגע בזכות להליך הוגן, בשים לב לאינטרס הציבורי בקבלת הראיה״. עוד קובע התיקון, כי הוא יחול ״גם אם הושגה הראיה תוך הפרת הדין כלפי מי שאינו הנאשם״. 

החוק, שהובא ע״י שר המשפטים גדעון סער, אושר כאמור בוועדת שרים לחקיקה, ויעלה לקריאה ראשונה בכנסת בתקופה הקרובה. סער מסר בתגובה כי ״מדובר במהלך חשוב המגן על שלושה ערכים חשובים: טוהר ההליך השיפוטי, זכותם של נאשמים להליך הוגן וחובת רשויות אכיפת החוק לפעול כראוי. אני רואה ערך רב בעיגון הכלל בחקיקה. כפי שהתחייבתי עם כניסתי לתפקיד - אני מחויב לחזק את זכויות האזרח המתמודד בהליך המשפטי מול מערכות המדינה רבות העוצמה, וכך אעשה״.