פרשת רצח תאיר ראדה: בית המשפט המחוזי בנצרת שחרר היום (רביעי) את רומן זדורוב למעצר בית באיזוק אלקטרוני עד תום ההליכים במסגרת המשפט החוזר. בית המשפט נתן עיכוב ביצוע לשחרורו של 48 שעות בשביל לאפשר לפרקליטות לערער. 

כזכור, הפרקליטות הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בנצרת בקשה למתן ארכה להגשת כתב אישום מתוקן נגד זדורוב ועד להשלמת פעולות החקירה. בבקשה נאמר כי התביעה פעלה ללא לאות, אך על מנת לבצע הליך הוגן ויעיל, נדרשת ארכה נוספת של כחודש ימים, על מנת להשלים את פעולות החקירה הנדרשות, העברת חומרי חקירה להגנה, ומתן זמן נוסף שיאפשר להגנה ללמוד את חומר החקירה שיתווסף.  

עוד נכתב, כי מאז הגשם כתב האישום המקורי נעשה שינוי בעבירות ההמתה, ועל כן, יש לתת ביטוי לשינוי בכתב האישום המתוקן שייחס לזדורוב בזמנו עבירה של רצח בנסיבות מחמירות. על בסיס זה, יובאו העובדות הרלוונטיות לנסיבות המחמירות המנויות בסעיף הענישה, ובעניין זה מתקיימים דיונים בימים אלו. 

השופט ציין במהלך הדיון כי שווי הנכס שישועבד לצורך הערבות נמוך, ויאפשר למשפחת זדורוב להציג לו ערבות אחרת או להצהיר על שעבוד נכס נוסף.

כזכור, בחודש מאי האחרון, הורה בית המשפט העליון על קיום משפט חוזר בתיקו של זדורוב. כחלק מכך, יש לפתוח את ההליך מחדש, לרבות הגשת כתב אישום.